Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


FARMA ZVÍŘAT - George Orwell

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

George Orwel – Farma zvířat George Orwel − *29. 6. 1903 - † 21. 1. 1950 − vl. jméno: Eric Arthur Blair (pseudonym dle řeky) − anglický novinář, esejista a spisovatel − sympatizoval s levicí − narodil se v rodině koloniálního úředníka − jako satirik bývá srovnáván s Franzem Kafkou − jeho díla nemohla být v ČR do r. 1989 vydávána − vášnivý socialista, zastánce rovnosti a soc. spravedlnosti, odpůrce fašismu → odráží se v celém jeho díle Dílo − 1984 – nejslavnější utopický román – o totalitní diktatuře − Jak umírají chudí; eseje Lev a jednorožec; Farářova dcera; Nadechnout se; Dalši autoři této doby − J. R. R. Tolkien – Pán prstenů − C. S. Lewis – Letopisy Narnie − Gunter Grass – člen skupiny 47 (uskupení mladých autorů ze Z Německa) – Plechový bubínek − Albert Camus – existencionalista (filozof. směr, člk žije ve světě, kterému nerozumí; subj. popis světa) – Caligula − John Osborne – Rozhněvaní mladí muži (volné uskup. generačně spřízněných autorů v ang. lit.) – Ohlédni se v hněvu − Allen Ginsberg – beatnici (am. uskupení, maximální otevřenost (alkoholismus), jazz, provokace) – Kvílení − Alberto Moravia – neorealista (um. směr 40. let, Itálie, fašismus, soc. problematika) – Římanka; Horalka − J. Weil – Život s hvězdou − J. Drda – Němá barikáda Farma zvířat (1945) − lit. druh: epika − lit. žánr • antiutopický román (myšlenka fiktivní spol.) • alegorická bajka – zvířata vystupují jako lidé • alegorická novela − satirická zvířecí alegorie – bajka − kompozice chronologická – rozděleno do kapitol − farma je alegorií totalitního státu − naráží především na Stalinovu diktaturu − přesně vystihuje vývoj totaliního režimu – nespokojenost s pův. vládou → revoluce → odpojení od ní → mocenské boje v čele vlády → postupný úpadek a návrat ke starým formám útlaku, mnohdy ještě daleko horším − slohový postup vyprávěcí a popisný Postavy − Pan Jones – majitel Panské farmy, k zvířatům se nechová zrovna vstřícně − Prase Major – staré, nemocné prase, jež před smrtí vyburcuje ostatní k revoluci, vzpouře proti Jonesovi, představitel Lenina − Prase Napoleon – samopasovaný vůdce ostatních zvířat, vymýšlí pravidla pro ostatní a sám se jimi neřídí; představitel Stalina; nejchytřejší, ale nejmazanější, podvodník, zrádce, pokrytec, prospěchář − Prase Kuliš – konkurent Napoleona, přetahují se spolu o moc; snaží se o modernizaci farmy; Napoleon ho vyžene; představitel Trockého; chytrý, četný, má dobré nápady − prase Pištík – pravá ruka Napoleona, lhář, zvířatům vše vysvětluje George Orwel – Farma zvířat − psi – vycvičení pomocnící Napoleona, představují tajnou polici − ovce – hloupá zvířata opakující jen naučené fráze − koně – pracují a udělali by cokoliv, aby farma vzkvétala, věří, že si jsou všechna zvířata rovna • Boxer – kůň, největší dříč, idealista, čestný, pracovitý, udře se → odvezen na porážku − Osel Benjamin – moc dobře chápe celou situaci, ale nevidí způsob jejího řešení; znázorňuje pasivního intelektuála, zobrazuje autora = autobiografická postava − lidé – kapitalisté, vykořisťovatelé Jazyk − er-forma − spisovný jazyk i odborné termíny (animalismus, …) − barvité popisy − metafory – př. psi jako tajná policie; kůň jako dříč; prasata jako nejchytřejší zvířata − archaismy – př. senoseč, báchorky − personifikace – zosobnění – přisuzování lid. vlastností Obsah Zvířata žijí na Panské farmě pana Jonese ne v těch nejlepších podmínkách, ale jsou smířená se svým osudem. Jednoho dne, když se Jones opije, se ale všechna sejdou ve stodole, kde jim staré prase Major vypráví o revoluci, která má brzy přijít. Naučí zvířata zpívat píseň Zvířata Anglie. Když za pár dní zemře, vzbouří se zvířata proti panu Jonesovi a vyženou ho i s ostatními lidmi z farmy. Farma je přejmenována na Zvířecí farmu a do čela se postaví prasata jako nejchytřejší zvířata. Na mocenském vrcholu jsou prasata Napoleon a Kuliš, Napoleon ale plánuje samovládu. Oba se stále hádají. Co chce 1, nechce druhý. Na farmě začne platit nových sedm pravidel: 1. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel. 2. Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel. 3. Žádné zvíře nebude chodit oblečené. 4. Žádné zvíře nebude spát v posteli. 5. Žádné zvíře nebude pít alkohol. 6. Žádné zvíře nezabije jiné zvíře. 7. Všechna zvířata jsou si rovna. Ovce si je nedokázaly zapamatovat, a tak je prasata musela naučit jednodušší přikázání: „4 nohy dobré, 2 nohy špatné.“ Zvířata je mají pro své i pro kolektivní blaho dodržovat. A skutečně. Najednou se zlepší produktivita práce, zvířata se cítí svobodná a pracují více. Také se jim v bitvě u kravína podaří odrazit první útok lidí. Za čas se narodí štěňata, ale hned po odkojení si je vezme na výchovu Napoleon. Kuliš nakreslí nákres větrného mlýna, proti kterému byl Napoleon proti již od začátku, ale Kuliš měl navrch. Když má nákres hotový, chce na pravidelném nedělním shromáždění hlasovat o jeho stavbě. Avšak před zahájením Napoleon náhle přivolá 9 psů (dorostlá štěńata) a vyžene Kuliše z farmy. Zvířatům se to nelíbí, ale bojí se psů, a tak nic neříkají. Napoleon pak „změní“ názor a chce větrný mlýn stavět, a tak ho zvířata postaví, hlavní zásluhu na něm má Boxer. Jedné noci pak větrný mlýn, díky vichřici spadne. Napoleon ale řekne, že to udělal Kuliš. Následně jsou veškeré nezdary přičítány Kulišovi. Řada zvířat je obviněna, nebo se sama přizná ke spolupráci s ním a je zabita. Napoleonův pomocník, prase Pištík, mění postupně přikázání. Zvířatům to připadalo divné, ale Pištík jim říkal, že se pletou, že mají špatnou paměť. Zvířata uznají, že má pravdu. Mezitím dojde k dalšímu útoku lidí, při němž je opět střelným prachem zničen téměř hotový větrný mlýn. Zvířata ho postaví znovu. Uplyne rok a zvířata jsou prací unavená, pracovní podmínky jsou ještě horší, než když řídili farmu lidé a jídla dostávají také málo. Vše, co je na farmě špatně, ale Napoleon svaluje na Kuliše. Nakonec se prasata přestěhují do domu, navléknou lidské šaty, začnou spát v postelích. Ovce přeučí jejich přikázání na „4 nohy dobré, 2 nohy lepší“ a začnou ch

Témata, do kterých materiál patří