Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Francis Scott Fitzgerald - Velký Gatsby

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Francis Scott Fitzgerald - Velký Gatsby O autorovi: - *24. 9. 1896, St. Paul, Minnesota, USA; + 21. 12. 1940, Hollywood, Kalifornie - pocházel z rodiny irských přistěhovalců (promítnuto v jeho tvorbě) - americký spisovatel a scénárista (v Hollywoodu) - označován jakoautor jazzového věku (po roce 1920 velký rozvoj techniky v USA, večírky,//černošská taneční hudba), představitel mladé generace 20. a 30. let (jazz – stává se nejvíce//populární, i běloši, big bandy), píše se o mladých lidech, nové generaci - vyjadřuje nespokojenost s životem, se způsobem života - jeden z nejvýraznějších představitelůztracené generace://• skupina amerických spisovatelů narozených kolem r. 1900, kteří zažili 1. světovou válku a////tuto skutečnost zobrazovali ve svých dílech - pocity vojáku po válce, duševní zmrzačení;////problémy se zařazením se do společnosti • pojem vzniklý v Evropě, zakladatelka:Gertruda Steinová (prozaička, měla v Paříži lit.////salon) – všimla si, že jsou lidé marní, poznamenáni válkou, ztracení v normálním životě.. • takéErich Maria Remarque,Ernest Hemingway - studoval v New Jersey, kde byl také podpořen jeho literární talent - v roce 1917 opouští školu a vstupuje do armády (velký strach ze smrti) - procházel krizemi (manželství – jeho žena Zelda Sayreová trpěla schizofrenií), →alkohol Dílo: - 5 románů: •Velký Gatsby •Na prahu ráje •Něžná noc (o psychiatrovi, který se ožení se svou pacientkou) •Poslední magnát (nedokončeno, vydáno po smrti, pojednává o filmovém///////////////průmyslu) •Povídky jazzového věku (sbírka povídek) Literární kontext: Světová literatura mezi válkami: - 1. pol. 20. st. - mnoho změn ve společnosti: 1. světová válka, Velká říjnová socialistická revoluce//(1917, Rusko), rozpad Rakouska-Uherska, vznik Sovětského Ruska, Světová//hospodářská krize, nástup fašismu, počátek 2. sv. války - 3 základní proudy (které se vyvíjely): •realistický – autoři dodržovali základní schéma, základní dějovou linii (prvotní děj);////////////////logická, následná, chronologická souvislost - zabývají se citovou, psychologickou stránkou postav -John Galsworthy (Sága rodu Forsytů) •experimentální literatura – je potřeba zavéstmoderní prostředky: děj do pozadí;///experiment v čase - prolínání časových rovin, bezčasí; není dodržován přesný žánr;///encyklopedické poznatky; ANG -Virginia Woolf (Maják, Paní Dallowayová),James///Joyce(Odysseus), FR –Marcel Proust (Hledání ztraceného času) •detabuizační literatura: popisy erotických scén, intimita atd., nebylo to schváleno///společností, vitalismus (oslava lidského těla) -David Herbert Lawrence (Milenec Lady Chatterleyové) -základní rysy daného směru: - ubývá dějovosti (destrukce děje, metoda proudu vědomí) - literatura je subjektivnější, osobitější (vnitřní osobní zážitky autora) - proměny ve vnímání času (není nutná časová posloupnost) - konfrontace vnitřního světa autora s okolím, prožitek jedince X společnosti - vznikají romány zachycující vývoj hlavní postavy - prvky absurdity - využívá tzv.podtextu – předpokládá spolupráci čtenáře – domýšlení, hodnocení - nejčastěji se objevuje téma 1. světové války - FRANCIE:Henri Barbusse (Oheň),Antoine de Saint-Exupéry (Malý princ),Romain//Rolland (Petr a Lucie) - NĚMECKY PÍŠÍCÍ AUTOŘI:Lion Feuchtwanger (Židovka z Toleda, Žid Süss),Thomas a//HeinrichMannové (Doktor Faustus,Smrt v Benátkách),Erich Maria Remarque (Na//západnífrontě klid),Franz Werfel (Verdi,40 dnů),Rainer Maria Rilke (Sonety//Orfeovy),Gustav Meyrink (Golem),Franz Kafka (Proces,Proměna) - RUSKO: probolševická literatura, socialistický realismus –Maxim Gorkij (Matka);//Michail Šolochov (Tichý Don,Osud člověka),Isaak Babel (Rudá jízda),Michail//Zoščenko (Lázně,Dobrodružství opice),A. N. Ostrovskij (Jak se kalila ocel) - USA: - multikulturní země (od počátku 1. pol. 19. st.), ,,země snů“ – obrovské množství///přistěhovalců, přinášejí s sebou kulturu (opera, zábava), vidí tam možnost obživy - významní američtí autoři se stěhují do Evropy (20., 30. léta, hledání identity, sami///se tam dobrovolně přihlásili), po návratu – už to není onen člověk, poznamenán///válkou, →ztracená generace - židovští autoři – ovlivňují podobu americké literatury - začíná se objevovat téma rasové diskriminace, podnikatelské dravosti (→///nepřehlednost v podnikání) - bohatá, rozmanitá literatura -základní témata: zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot, - zpracování tzv.amerického snu (o něm píší hlavně autoři, kteří se v USA narodili) -Ernest Hemingway (Komu zvoní hrana,Stařec a moře),Theodore Dreiser///(Americká tragédie),William Faulkner (jižanský autor – potomci jižanského obyv.,///které vlastnilo otroky, →jižanská vina,Když jsem umírala),John Steinbeck(Hrozny///hněvu,O myších a lidech) -Avantgarda: - etapa ve vývoji moderního umění, nové umělecké směry, snaží se přinést něco///nového, experiment -fauvismus – 1. avantgardní směr, projevil se ve výtvarném umění, Henri Matisse -expresionismus – zaměření na člověka zevnitř, vyjádření pocitu člověka ze///současného stavu a vztahu ke společnosti, pojí se se stavem lidské psychiky///(pesimistická, deprese), v N – skupinaDie Brücke, hudba (2. vídeňská škola) -kubismus – analytický, syntetický, výtvarné umění (Pablo Picasso, George Braque,///Bohumil Kubišta, Emil Filla) -futurismus – dynamika textu, snaha maximálně zrychlit text (ruší interpunkci,///slovesa v infinitivu), krása je v pokroku, IT –Filippo Tommaso Marinetti///(Osvobozená slova), RUS –Velemir Chlebnikov (Křidélkuje zlatopisem) – zaumný///jazyk, palindromy;Vladimir Majakovskij (150000000) -kubofuturismus – mnohapohledovost (bere z kubismu), dynamičnost (z futurismu),///polytematický,metoda volné asociace – volný proud představ,Guillaume///Apollinaire (předchůdcesurrealismu, sbírkaAlkoholy, vizuální poezie Kaligramy) -dadaismus – reaguje na nemyslnost 1. sv. války, nonsens,Tristan Tzara (Manifest///dada),Christian Morgenstern (Šibeniční písně) -surrealismus– nadrealismus, autorem pojmenování je G. Apollinaire///(nadrealistické dramaPrsy Tirézio

Témata, do kterých materiál patří