Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kerouac Na ceste

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Jack Kerouac – Na cestě Jack Kerouac (1922-1969 – dožil sa 47 rokov) Řadu let žil Jack Kerouac jako tulák ve společnosti mladých bohémů, revoltujících nejrůznějšími způsoby proti přičinlivému, zištnému a šosáckému způsobu života svých rodičů. Pro hnutí se ujal termín beat generation tj. zbitá generace, ale také odvozovaný z latinského beatus - blažený. K dosažení blaženosti měla pomoci i asijská mystická učení -zenový buddhismusPo lidské i umělecké krizi kolem roku 1960 opouští Jack Kerouac podobu beatnika a uchyluje se do ústraní v Lowelu, vrací se ke katolicismu. Umírá předčasně na následky fyzické a psychické vyčerpanosti. Další dílo Jacka Kerouace: Jack Kerouace se stal nejvýznamnějším představitelem beatnické prózy. Napsal patnáct románových próz, řadu povídek, básně i filmové scénáře.Próza:Maloměsto a velkoměsto - 1950, román, v němž autor konfrontuje dva světy, harmonické maloměsto a odlidštěné velkoměstoNa cestě - 1957, román, který je považován za bibli beatnické generace. Je hektickým reportážním záznamem dojmů, názorů a zážitků, jak je zaznamenali během čtyř cest stopem, autem či autobusem na cestě z New Yorku do Kalifornie vypravěč, smutný Sal Paradise a energický Moriarty.Podzemníci - 1958, milostná epizoda téhož (stále přejmenovávaného) vypravěče se sympatickou mladou černoškou v San Francisku, marný pokus aspoň o chvíli stálosti v lidských vztazích.Dharmovi vandráci - 1958, beatnici se seznamují s asijskou mystikou a debatují o níTristessa - 1960, o narkomanově vášni k mexické prostitutceVidění Codyho - 1960,text se skládá z výňatků magnetofonových pásků, na nichž autor zachytil proslovy a dialogy nejobdivovanějšího přítele, superbeatnika, který se v předchozích dílech jmenoval Moriarty i jinak, ale zde se jmenuje Cody.Big Sur - 1962, název podle horské pastviny v Kalifornii. O novém setkání autora s Codym na chatě a o velkých mejdanech ve společnosti sanfrancišských beatniků. Zde dostane vypravěč jméno Duluoz a s ním vkročí i do následujícího románu.Duluozovy marnosti - 1967, román, který má poměrně značnou působivost. Např. Duluoz si jako námořník při akci uvědomí, že nejen přisluhuje k zneškodnění nepřátel, ale i k zabíjení lidí. Stává se pacifistou a odvrhuje nacionalismus. Charakteristika doby vzniku díla Politická situace dílo bylo vydáno v roce 1957 (napsáno 1951), jedná se tedy o druhou polovinu 20. století konec 2. světové války, vznik dvou světových soustav – kapitalistické a socialistické úsilí západoevropských zemí o vytvoření „evropského domu" USA nabízí pomoc evropským zemím (Marshallův plán), politika zadržování komunismu (Trumanova doktrína), příliv inteligence do USA 1952 – 61: 3. průmyslová revoluce, bohatne střední vrstva (stát blahobytu), ukončená korejská válka, ale pokračuje zbrojení, aktivizace černošského hnutí globální problémy lidstva, krize hodnot na východě i západě dobývání vesmíru, zbrojení a odzbrojování, koncem 80. let rozpad východního bloku Obecný charakter literatury motivy reakce na 2. světovou válku východní autoři (hlavně Rusko) – patos, černobílé vidění hrdinů, pompézní scény, politická uvědomělost západní autoři – střízlivost, nepatetičnost, vystižení psychiky => působivější satirické a humoristické romány, které útočily nejenom proti nepříteli, ale i proti vlastním řadám, např.: „Hlava XXII“ psychologická studie vnitřního světa hrdinů, např.: „Sophiina volba" 2. Kniha – Na cestě 1. Literární směr/sloh americká „beat generation“ bylo hnutí vnitřně různorodé slovo „beat“ znamená jednak „zbitý“ či „unavený životem“ (takže vystihuje stav generace), ale stejně tak znamená „blažený“ (naznačuje tedy únik ze stavu „zbitý“) termínu „beat generation“ poprvé použil předchůdce a propagátor beatniků J. C. Holmes, a to na konci 40. let beatnici se vysmívali tradičním americkým hodnotám, jakými jsou bohatství, rodina, jistá loajalita či národní hrdost odmítali rovněž společnost s její disciplínou, dobrými mravy, s její morálkou byl to jakýsi chaotický nihilismus, můžeme říci až zmatený bezprogramový anarchismus protest beatniků byl převážně negativní – nestavěli proti světu nějaký svůj vlastní ideový či akční program – snažili se jen, aby je společnost nepohltila, aby se nezařadili tento protest se někdy nazývá vnitřní emigrací – oficiální svět tento postoj nebere dva beatnické pojmy: hipster – člověk, který se přesvědčil, že svoboda může existovat jedině mimo oblast života normální společnosti) squares – lidé spořádaní, někdy překládáno jako paďouři hipster se nesmí dostat do světa squares skutečnosti: hledání vnitřní svobody beatniků vede k různým formám anarchistické výstřednosti, jakou je šokující móda, nebo naopak odvržení jakékoliv péče o zevnějšek je zde vědomá snaha docílit jakési extáze – prostředkem není jen jazzová hudba, tuláctví či rychlá jízdaautomobilem, ale rozkoš je i uměle vyvolaná narkotiky a alkoholem (s tím logicky souvisí i sexuální nevázanost) sklon vyznávat praktiky Dálného východu – studium zenbudhismu – odmítavé gesto vůči myšlenkovým tradicím západní civilizace beatnici jako první ukázali, že s poválečnou americkou společností není něco v pořádku → pozměnili literární a společenské vědomí té doby beatnici měli bohužel také negativní dopad na velkou část mladé generace → vlna, která se nedala zastavit (dlouhé vlasy, rebelie, původní duchovní náboj se začal vytrácet) Literární druh epika, spontánní próza Kerouac si opatřil několik desítek metrů dlouho roli papíru, nasadil ji do psacího stroje, aby se nemusel zdržovat vyměňováním stránek ve stroji, a spontánně chrlil na papír vše, co ho napadlo... Román byl hotov za tři týdny – protože ale odmítl jakkoliv do rukopisu zasahovat a doplnit například interpunkci, musel na vydání čekat šest let. Literární žánr Na cestě není tradičním románem, dalo by se hovořit o básnické reportáži ze silnice. Je to bezprostřední záznam dojmů, názorů a myšlenek, prostě pestrá mozaika detailů. Témata a motivy americká materialistická společnost v kontrastu s nevázaností hlavních hrdinů hrdina „t

Témata, do kterých materiál patří