Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


William Shakespeare - Hamlet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hamlet William Shakespeare Renesance Z francouzského slova renaissance = obrození (znovuzrození).Mohutné měšťanské, spol., kulturní hnutí, znamenalo zásadní změny v literatuře, umění, vědě, filosofii, životě vůbec (nová etapa ve vývoji e. spol.)Vznik – 13. a 14. stol. v Itálii, 14. a 15. stol. – do celé E.Kolébka – severoitalská města, která zbohatla zámořským obchodemŘímská říše + její kultura = vzor v oblasti politické, právnické, umělecké (úsilí vytvořit novou koncepci státu, právo a umění)Hledali nový smysl života, odmítali náb. odříkání, chtěli aktivně prožívat pozemský život Humanismus Lat. humanus = lidskýVyjadřuje nový ideál vzděláníVe středu zájmu člověk, nikoli Bůh /studia humana = studia lidská, o člověku/1. průkopníci = humanisté studovali antiku, znovu uváděli do života antické kulturní hodnoty, snažili se je napodobovat (důraz na rozum, zájem o člověka jako jednotlivce, jeho radosti, schopnosti, antický ideál krásy, dobra)Uplatňovali zásadu ad fontes = k pramenům (chtěli poznat antická díla přímým studiem, nikoli zprostředkovaně, tak položili základ vědeckého zkoumání) Zájem o vzdělání podnítily: Zámořské plavby + objevy(1444-1448 v Mohuči); 1. knihy do r. 1500 = inkunábule (=prvotisky)Výtvarné umění – krása lidského těla, soulad tělesných proporcí, objev perspektivy a přírody v malířství) R. a H. si vyžádaly i církevní reformy – spojili se s reformací (ozn. pro snahy řešit soc. a politické problémy v období vznikajících peněžních vztahů na podkladě reformy církve) Reformátoři: Německo – Martin Luther, Francie – Jean Calvin, Švýcarsko – Ulrich Zwingli Všechny změny podníceny rozvojem, novou organizací výroby (rozrušením feudálního řádu). Proces v různých zemích různě – časově i formou. E. renesanční lit. utvářena především v národních jazycích. Autoři Itálie Dante Alighieri – Božská komedie – alegorický, duchovní epos Francesco Petrarcha – Zpěvník (= Sto sonetů Lauře) Giovanni Boccacio – Život Dantův; Dekameron – rámcová novela Francie Francois Villon – Velký testament – báseň; Malý testament – báseň; Balada Francois Rabelais – Gargantua a Pantagruel – satirický román Španělsko Lope de Vega – Fuente ovejuna (Ovčí pramen) – drama Tirso de Molina – Svůdce sevillský a kamenný host – drama Miguel de Cervantes y Saavedra – Důmyslný rytíř don Quijote de La Mancha – román Anglie Geoffery Chaucer – Canteburské povídky Česko Latinský proud Jan z Rabštejna – spis Dialogus Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic – skladba Satira k svatému Václavu Český proud Viktorin Kornel ze Všehrd – O praviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery Hynek z Poděbrad – báseň Májový sen; překlad 11 novel z Dekameronu Jan Blahoslav – Akta jednoty bratrské, Filipika proti misomusům, Gramatika česká, Muzika, Šamotulský kancionál, překlad Nového zákona Václav Hájek z Libočan – Kronika česká Daniel Adam z Veleslavína – Kalendář Historický Mikuláš Dačický z Heslova – Prostopravda – satiry, Paměti Cestopisy: Oldřich Prefát z Vlkanova – Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – Cesta, Václav Vratislav z Mitrovic – Příhody William Shakespeare (1564-1616) Nejlepší dramatik všech dobSvětový významDíla = vrchol anglické renesanční lit.Dramatik, básník, herec * středoanglický Stratford nad AvonouBez vyššího školního vzdělání odešel do Londýna, velmi brzy uznávaný herec a dramatikSpolumajitel Divadelní společnosti lorda komořího, která si založila nové divadlo Globe, kde se předváděla Shakespearova tvorbaHráli pouze muži, ženy ztvárňovali mladíciNa sklonku života zpět do Stratfordu Básník Sonety Dramatik 37 divadelních her (autorství některých sporné)Náměty ze starých dramat, povídek, básní, kronik, lidových dramatObdobíPředevším komedie: Zkrocení zlé ženy Mnoho povyku pro nic Dva šlechtici z Verony Veselé paničky Windsorské Sen noci svatojánské Večer tříkrálový … Historické hry s náměty z antických a anglických dějin: Richard III. Jindřich IV. Jindřich VI. Julius Caesar Antonius a Kleopatra … Nejoblíbenější hra tohoto období – Romeo a Julie Období Poznamenáno pesimismem, životním zklamáním, způsobeno tím, že renesanční životní ideál nelze uskutečnit Píše tragédie: Hamlet, kralevic dánský Othello, mouřenín benátský Král Lear Macbeth ObdobíSmířlivé vyrovnáníPostavy nejsou oběti předem určené sudby, svůj osud utvářejí sami, názory a činy vychází ze skutečných charakterů a vlastností, jsou podmíněny spol. poměryHry s pohádkovými náměty: Zimní pohádka (zmínka o Čechách) Bouře Překladatelé Shakespearových děl: První, kdo přeložil téměř celé jeho dílo – Josef Václav SládekZbytek dokončil Antonín KlášterskýDále: Otakar Fisher, Erik Adolf Saudek, Martin Hilský Shakespearova dramata: Forma: Neplatí jednota času, místa Není úplně ostrá hranice mezi tragikou, komikou Střídá verš s prózou (próza postavy komické/z nižších spol. vrstev) Typický Shakespearův verš – Blankvers – pětistopý nerýmovaný jamb (jamb = dvouslabičná básnická stopa; 1. slabika nepřízvučná, 2. přízvučná) Obsah: Hry se odehrávají mimo Anglii, ale zobrazena spol. a poměry Anglie Typické lidské vlastnosti, ctnosti i slabosti, které se nezměnily→ hry aktuální i dnes Na rozdíl od své doby zobrazuje ženy jako rovnoprávné partnery mužů, oceňuje jejich rozum Postavy – silní renesanční lidé, kteří buď v životě překonávají překážky, jsou úspěšní a vítězí, nebo podléhají, ale zachovávají si lidskou důstojnost, humanistický ideál a věrnost Umělci inspirovaní Shakespearem: Jan Otčenášek – novela Romeo, Julie a tma (tma = válka, fašismus) Gotfried Keller– novela Romeo a Julie na vsi Leonard Bernstain – muzikál West Side Story Janek Ledecký– muzikál Hamlet Zdeněk Merta a Stanislav Moša– muzikál Sny svatojánských nocí John Madden– Zamilovaný Shakespeare – filmová fikce na téma vznik díla Romeo a Julie Hamlet Literární druh:Drama – Divadelní hra. Patří společně s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy. Tvoří se tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů či monologů. Postavy jsou označené. Literární žánr:Ang

Témata, do kterých materiál patří