Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Franz Kafka - Proměna

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Franz Kafka – Proměna Světová meziválečná literatura. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Je proměna člověka ve hmyz a následující vývoj rodiny k tomuto stvoření. Proměna je zde chápána jako trest za jeho životní styl. Motiv: Proměna v brouka jako trest. Časoprostor: Příběh se odehrává v maloměstském bytě jedné rodiny s finančními problémy.Děj se odehrává v neurčitém čase, protože autor neposkytuje čtenáři pražádná vodítka, proto není schopen určit v jaké éře či roce se vlastně příběh odehrává. Kompoziční výstavba: Novela je rozdělena do 3 – číselných kapitol.První kapitola – rodina a hlavní hrdina se vyrovnávají z proměny.Druhá kapitola – Rodina se učí fungovat s tím, že mají v rodině brouka.Třetí kapitola – motiv odcizení je silnější. Smrt hrdiny-brouka je vysvobozením.Má charakter povídky.Psáno chronologicky.Dílo je psáno v odstavcích. Druh: Epika. Žánr: Novela na hraně povídky. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče: Vypravěč nezaujatý.Er forma jen stroze popisuje pohled Řehoře. Postavy: Řehoř Samsa – obchodní cestující živící svou prací celou rodinu. Je pracovitý a svědomitý a na svou rodinu myslí (např. chce za vydělané peníze sestru poslat na konzervatoř). Práce ho nicméně vyčerpávala. Po záhadné přeměně v brouka ho trápí problémy, které způsobil proměnou rodině, na sebe příliš nemyslí. Snažil se zachovat si myšlení člověka, ale často v něm převládaly zvířecí pudy. Umírá vysílený a vyhladovělý.Markétka - Řehořova sedmnáctiletá sestra, hudebně nadaná, svého bratra má velice ráda. Jediná z rodiny, která Řehoře lituje a stará se o něj, snaží se před ním překonávat svůj odpor. Kvůli nedostatku finančních prostředků musí začít pracovat, její charakter se mění, bratrův stav jí začíná být lhostejný a nenávidí ho za to, že je rodině přítěží.Matka - Řehoře lituje, myslí si, že jeho stav je pouze přechodný a čeká, že se jí vrátí zpět "jejich starý Řehoř", při přímé konfrontaci se svým potomkem se však příšerně vyděsí a má z něj hrůzu. Musí si najít zaměstnání a syn se pro ni, stejně jako pro ostatní, stává jen nenáviděným břemenem.Otec - Vyhýbá se kontaktu se synem, při setkání po něm hází jablka, aby ho odehnal - Řehoř je mu odporný. Vyprávěcí způsoby: Příběh je vyprávěn z pohledu Řehoře, je často využíván vnitřní monolog.Objevuje se i přímá řeč. Typy promluv: Věty oznamovací a tázací a rozkazovací. Veršová výstavba: ------------ 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: Autor používá spisovné formy jazyka bez slangových či hovorových výrazů. Text je dobře srozumitelný i pro dnešního čtenáře.Jazyk je spíše prostý.Autor se soustředí více na popis, přímá řeč se objevuje zřídka. Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: Jazyk je spíše prostý, metafory a květnaté věty se objevují zřídka. Prakticky se zde nevyskytují archaismy. Literárně historický kontext: Kafka (1883 – 1924) byl německy píšící spisovatel, německého židovského původu, žijící v Praze. Tematicky se řadí k anarchistickým buřičům, jako například Stanislav Neumann. Je jedním z nej-oceňovanějších autorů 20 století. Jeho život byl už od počátku komplikovaný a smutný. Měl velmi problémový vztah se svým otcem i svými sestrami. Svou vychovatelkou byl i ponižován. Pro toto měl potom s ženami problém celý svůj život. Nejvíce pak s tělesnými intimnostmi, které považoval za něco odporného a nečistého. Kafka nebyl spokojen ve svém životě ani práci. Ze zdravotních důvodů byl vegetarián, nejedl sladké a abstinoval.Na podzim 1917 začal trpět tuberkulózou, kvůli níž opustil v roce 1922 své zaměstnání v pojišťovně a jež mu přivodila smrt. a nepochopený. Lidem se vyhýbal, jeho přáteli byli jen Max Brod a Franz Werfel. Mezi jeho další díla patří: romány„Proces“ -Hlavním hrdinou je Josef K., kterého jednoho rána navštíví zástupci soudu a oznámí mu, že je zatčen. V celém románu se nedovíme, proč je zatčen. Josef neví, co je mu kladeno za vinu. Je s ním veden soudní proces, ale Josef soud nikdy nespatří - přijdou pro něj 2 muži, kteří ho nedovedou před soud ale za město. Chtějí po něm, aby se sám zabil (aby za to nemohli být potrestáni) - on to však neudělá...a tak ho nakonec jeden z mužů bodne do srdce, čímž Josefa usmrtí. Nebo„Zámek“. Další autoři doby –Ernest Hemingway – „Sbohem armádo“, „Komu zvoní hrana“, „Stařec a moře“. Antoine Exupéry – „Malý princ“. Obsah: Řehoř Samsa se jednoho dne probudil ve své posteli a zjistil, že se z něj přes noc stal jakýsi velký brouk. To však není hlavní věc, jež upoutá jeho pozornost. Prvořadé pro něj je že zaspal, a nestihne tak první vlak do práce. Přesto, že své zaměstnání nesnáší, snaží se, seč může, aby stihnul druhý vlak. Bohužel Řehoř není zvyklý na své nové tělo, takže veškerý pohyb je pro něj velmi obtížný. Musí další vlak stihnout, neboť je v rodině jediný pracující. Toho, že je Řehoř doma si samozřejmě brzy všímá i jeho rodina, která chce zjistit co se s ním děje. Řehoř, který z počátku ještě může trochu mluvit, je uklidňuje s tím, že brzy už vyrazí do práce, což má skutečně v úmyslu. Ve své nové podobě se však stále nemůže dost dobře pohybovat, a tak než se dostane s pokoje, přichází k nim do bytu prokurista, vysoký zástupce obchodu, pro nějž Řehoř pracuje jako obchodní cestující. Ten Řehoře nejprve důrazně varuje, a když se mu nedostává patřičné reakce, začne i vyhrožovat. To už Řehoř nevydrží a začne se bránit, snaží se ze svého postavení všelijak vymluvit, zjišťuje však, že mu nikdo nerozumí. Zvuky, které vydával Řehoř, rodinu velmi vyděsily, nechali tedy ihned poslat pro zámečníka a lékaře. Než však tito dorazily, dokázal Řehoř odemknout dveře svého pokoje a vyděsit oba své rodiče i pana prokuristu. Ten zděšeně utíká z bytu, a když jej chce Řehoř zastavit a uklidnit, je polekaným otcem zahnán zpět do pokoje. Od tohoto okamžiku tráví již Řehoř všechen čas v pokoji, kde jej navštěvuje jen sestra, která mu vždy donese jídlo, uklidí a celkově dbá o jeho pohodlí. Není však schopna s

Témata, do kterých materiál patří