Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Husitské období

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Husitské období: 14. – 15. stoletíSnažili se odhalovat a veřejně kárat nepravosti ve společnostiChtěli radikální změnu ve společnostiLesk a nádhera papežského dvora (ale sama církev se zmítala v těžkých problémech)X davy lidí v chudoběDochází k rozštěpení církve– schizma – existovali dva až tři papežiHusité =kališníci(utrakvisté) : uznávají chléb i víno (ale církev přijímá pouze hostie)Chiliasmus: víra v příchod Krista1409– dekret Kutnohorský6.7.1415 – upálení mistra Jana Husa Husovi předchůdci Aktivně zasahovali do politického života Konrád Waldhauser Německý kazatel (kázal v němčině a latině) Matěj z Janova Autor latinského spisuPravidla Starého a Nového zákona Jan Milíč z Kroměříže Kázal česky, a proto se mohl obracet i na chudinu Tomáš Štítný ze Štítného Považuje se za vrcholného autora nábožensky vzdělavatelné prózy 14. stoletíPochází z tvrze Štítné u Žirovic v jížních ČecháchLiterární díla:Knížky šestery o obecných věcech křesťanskýchŘeči besední (pro děti)Řeči sváteční a nedělní (výklad evangelia, ke svátečnímu besedování)Knížky o šašiech (spis, který vysvětluje šachové hry, která slouží k výkladu o společnosti a o poměrech mezi lidmi) Jan Hus Hlavní iniciátor snah o radikální proměnu společnosti Životní osudy: Narodil se v Husinci u PrachaticVystudoval pražskou univerzitu, kde také začal přednášet1402– stává se českým kazatelem v nově postavené Betlémské kapli na Starém Městě v PrazeKázání připoutalo mnoho lidí a slova o nápravě církve nacházela velkou odezvuPapež vydal bulu, kterou zakázal kázání mimo farní, biskupské a klášterní kostely, tím pádem i v Bet. KapliPoté vyhlásilinterdikt – zákaz všech obřadů i pohřbů a svateb1412 – je Hus nucen žít ve vyhnanstvína Kozím Hrádku u Tábora a později na hradu Krakovec1414 – král Zikmund svolávákoncil (církevní sněm) do Kostnice, aby vyřešil problém v církvi – odstranit stav 3 papežůHus odmítá podepsat soubor45 Viklefových článků, je uvězněn Jan Viklef: Profesor teologie na univerzitě v Oxfordu, který měl stejné myšlení jako Hus Nedostává šanci objasnit své myšlení, těžce onemocněl, dostal infekci, bolel ho nemocný žlučníkCíl byl, aby Hus odvolal články ze svých knih, neodvolá je, upálí ho na hranici6.7.1415 Petr z Mladoňovic Člen husovy družinyJeho dílo: Zpráva v Kostnici o Mistru Janu Husovi Literární díla Jana Husa: Výklad viery, desatera a páteře (česky napsaný výklad tří hlavních modliteb)Dcerka(praktické rady jak žít)Knížky o svatokupectví (nejbojovnější husovo dílo) O Církvi (latinský spis) O Šesti bludech (6 článků, jimiž se Hus rozešel s církvi, přeložil ji do češtiny a nechal napsat na zdi v Betlémské kapliPostila (napsal ji ve vyhnanství na Kozím hrádku, výklad jednotlivých odstavců bible)„Husovy listy“ (z Kostnice píše Hus dopisy svým průvodcům, přátelům, univerzitě i celému národu) O českém pravopise: O reformě českého pravopisu Latina nemělaměkké souhlásky a dlouhé samohlásky, protostaročeština si vypomáhala spřežením dvou písmen (cz- č, aa-á), to se ale mění nanabodeníčky= spřežkový pravopis byl vyměněn diakritickým Jistebnický kancionál Duchovní písněPatří zde píseň:Ktož jsú boží bojovníciPovstaň, povstaň, veliké město Pražské Vavřinec z Březové Husitská kronika (latinsky)Píseň o vítězství u Domažlic (latinsky) Budyšínský rukopis Napsal pravděpodobně Vavřinec z BřezovéSkladby rukopisu jsou veršovanéŽaloba Koruny české (proti Zikmundovi)Porok Koruny české (proti Zikmundovi)Hádání Prahy s Kutnou horou Petr Chelčický O boji duchovním O církvi svaté, O trojiem liduPostila (odsuzování hromadění majetku, svatokupectví, slepá víra ve vše co řekne papež)Sieť viery pravé Jednota bratrská Zakladatel -Řehoř Krajčí (žák od Chelčického)Vznik –1457, Kunvald pod orlickými horamiPodporovali křesťanskou rovnost a rovnost členůOdmítali zákonyPosledním biskupem jednoty bylJan Ámos Komenský Václav Šašek z Bířkova Autor slavného cestopisu o putování krále Jiřího z Poděbrad do západní Evropy= Cesta lva z RožmitáluText převyprávěl: Alois Jirásek – Z Čech až na konec světa Pojmy: Breviář – soubor modliteb Dogma – článek víry, o kterém nelze pochybovat a nemusí se dokazovat Laicizace – odstraňování vlivu církve a náboženství Liturgický – vztahující se k bohoslužbě Misál – soubor bohoslužebných textů Postilla – výňatek z evangelia Traktát – středověké učené pojednání náboženského obsahu Vaganská poezie – žákovská poezie

Témata, do kterých materiál patří