Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Viktor Dyk - Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Viktor Dyk - Krysař Česká literatura od přelomu 19. a 20. století 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Příběh odlišného muže, který přišel vyčistit město od krys. Motiv: Lidská odlišnost. Časoprostor: Příběh se odehrává v Německém městě Hammeln. V neurčené době cca 13. století. Kompoziční výstavba: Dílo je psáno chronologicky.Dílo bylo vydáno na počátku 20. století, a to v roce 1915. Jedná se o období anarchistických buřičů.Dílo je členěno na kapitoly celkem 26 kapitol.Expozice – příchod Krysaře.Kolize – vyhnání krys, nezaplacení Krysařovi za služby, kvůli Agnes to Krysař neřeší.Krize – Agnes řeší své problémy sebevraždou.Závěr – Krysař se rozhodne následovat Agnes. Druh: Epika. Žánr: Novela. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče: Er forma.Záměr autora byla kritika měšťanství. Postavy: Krysař – Je obyčejný mladý muž, kterému jde hlavně o to, aby přežil. Jelikož je vyloučen ze společnosti, chová k ní zášť. To se však mění poté, co najde ve městě lásku. Má typické znaky romantického hrdiny.Agnes – žena, která má s Krysařem milenecký vztah. Bohužel jej má i s Dlouhým Kristiánem, se kterým jej měla ještě před Krysařem. Je hodná a velmi citlivá, neunese to, že ve svých očích Krysaře zradila.Sepp Jorgen – je pomalu myslící rybář, který díky své odloučenosti od lidí ve městě zůstává nezkažený. Vyprávěcí způsoby: Dialogy, monology a vyprávění. Typy promluv: Přímá řeč, oslovování, věty oznamovací, tázací a rozkazovací. Veršová výstavba: -------------- 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: Jazyk spisovný, básnický, poetickýVnitřní monology - sledujeme pocity postavKrátké odstavce.Styl vyprávěcí, popisný a úvahovýV díle skryté symboly:píšťala - symbol moci, krysy - přetvářka, společenská špína, sedmihradské království - symbol splněných snů, Sepp Jörgen - symbol čisté duše - dá přednost dítěti. Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: V díle jsouarchaismy, knižní výrazy, řečnické otázky, personifikace, opakování slovních spojení, převrácený slovosled. Literárně historický kontext: Viktor Dyk (1877 – 1931) byl českým významným spisovatelem a politikem. V mládí se řadil k tzv. anarchistickým buřičům, později se jeho tvorba stávala nacionálně orientovanou. Dyk se před první světovou válkou podílel na protirakouském odboji, za literární činnost s tím spojenou byl i vězněn. Od roku 1907 až do své smrti se podílel na redigování časopisu Lumír.Viktor Dyk byl vášnivým a uznávaným šachistou, členem Českého spolku šachovního.V roce 1928 se Viktor Dyk oženil po sedmadvacetileté známosti se spisovatelkou Zdenkou Háskovou.Viktor Dyk podnikal mnoho zahraničních cest. Navštívil Německo, Francii, Polsko, Litvu a Jugoslávii. Při své poslední návštěvě Jugoslávie byl postižen srdeční mrtvicí a zahynul při koupání v moři, v zátoce ostrova Lopud u Dubrovníku. S velkými poctami byl převezen do Prahy a pohřben na Olšanských hřbitovech. Mezi jeho další díla patří například báseň„Soumrak u moře“, kde předpověděl svou smrt, či„Pohádky z naší vesnice“ –sbírka básnínebo„Okno“ -Následující čtyři sbírky patří do tzv. válečné tetralogie, jejímž hlavní myšlenkou je národní (státní) samostatnost. Dyk se nechal inspirovat 1. světovou válkou. Vyzývá k odvaze. Vyjadřuje také obavy o osud národa a varuje před zradou. Další představitelé stejné doby: Petr Bezruč – Slezké písně, Karel Toman - Měsíce, Otakar Březina – Svítání na západě. Děj: a zajímavé. Potkává zde i Seppa Jorgena. Rybáře, který má pomalé chápání, díky čemuž je ze společnosti vyděděn, podobně jako krysař díky svému údělu. Dalšího dne Krysař pomocí své kouzelné flétny vykoná bez obtíží to, co radním slíbil a vrací se zpět k Agnes, u níž je ubytován. Nějakou dobu čeká na peníze od konšelů a během toho se s Agnes do sebe zamilují. On se pak dozvídá od Konšelů, že tolik peněz mu nedají, jelikož si je podle nich nezasloužil. Pohádá se s nimi a rád by se pomstil, díky lásce k Agnes, která změnila jeho povahu, to však neudělá. Brzy se však stane další nemilá věc, když Agnes porodí dítě svého předešlého milence. Krysař je rozzloben a chce město opustit, uvědomí si však, že bez Agnes již být nechce, že nechce být takovým, jaký býval. Vrací se do města a zjišťuje, že Agnes spáchala sebevraždu a její matka se zbláznila. i on sám, neboť na tomto světě již takhle nechce žít. Jediný přeživší je Sepp Jorgen, který sice slyší píšťalu, ale díky tomu, že vyděděním ze společnosti zůstala jeho osobnost nezkažená, přehluší její tóny nářek dítěte. Toho, které Agnes porodila. Vydává se za ním, a když vidí, že je celé město prázdné, jde mu najít ženu, jež by jej nakojila.

Témata, do kterých materiál patří