Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Král Duchů

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Král Duchů(1782) Johann Wolfgang von Goethe (1749Frankfurt-1832Výmar) Narodil se v měšťanské rodině ve Frankfurtu-němecProjevoval se všestranně jakobásník,prozaik i dramatik,ale také to,o čem ví dnes již jen málo lidí,totiž,že Goethe byl i výbornýmkreslířem,malířem,historikem,znalcem práva,filozofie,politikyale taképřírodovědcem zajímajícím o botaniku,geologii a optikua nakonec i dlouhodobým studentem jazyků,z nichž ovládal samozřejměmateřskou němčinu,latinu,francouzštinu,řečtinu a angličtinu,seznámil se zhebrejštinou a učil se dokoncei česky(sestavil česko-německý slovník)K jeho přátelům patřil především Kašpar Šternberk,ale i Josef Dobrovský a J.E.Purkyně.Vystudoval práva.Působil krátce jako právník,později byl dvorním radou a ministrem státní správy Sasko-výmarského vévodství.Byl v čele literárnho hnutí Sturm und Drang.Ve vyšším věku velmi často navštěvoval Čechy,zvláště západočeská lázeňská místa,zprvu především Teplice a Karlovy Vary.Později si oblíbil Mariánské Lázně.Od roku1775žil a působil ve Výmaru,kde je také pohřben.Další díla: romány: Utrpení mladého Werthera(1774)– román v dopisech,díky němuž se Goethe stal slavným po celém Německu a v Evropě Viléma Meistera léta učednická– protipól k Utrpení mladého Werthera poezie: Prometheus (Beethoven se inspriroval tímto dílem) Čarodějův učeň– balada Život slavím– sbírka básní drama: Faust(dvoudílná dramatická báseň)-myšlenkově jedno z nejhlubších děl světové literaturyV70.letech18.století vznikla raná nepublikovaná verze,tzv.Urfaust (Prafaust),ve stylu Sturm und Drang.První díl vyšel roku1808,druhý díl až po autorově smrti. Egmont (Beethoven byl tímto inspirován k napsání stejnojmenného díla) Král Duchů (1782) v originále Der Erlköniglit.druh:lyricko-epickálit.žánr:baladalit.forma:poeziepřekladatel:Otokar Fisher (1916),Ladislav Quis (1879)Téma:smrt malého chlapce v náručí svého otceČasoprostor:přesný čas trvání neznáme,děj ale není dlouhý (minuty až hodinyodehrává se při jízdě na koni tmou a krajinou,dvůrKompozice:jedna báseň;dílo začíná uprostřed děje-nemá začátek,nevíme co předcházelo,chlapec umírá (nevíme proč,na co),konec je završující-chlapec umře-chronologický postupLyrický subjekt/vypravěč:vševědoucí vypravěč– vystupuje v er-formě,rozebírá a sleduje jednání všech postav,stojí „nad“ příběhem,vyprávív minulém časePostavy:otec-má starost a strach o syna,snaží se ho dostat co nejrychleji domů,snaží se chlapce uklidnit-kladná postava-snaží se zachránit život synasyn-pravděpodobně má halucinace,umírá (nevíme na co,možná dlouhodobá nemoc,možnáúraz?),vidí krále duchů,vyděšený a zmatený z toho,že vidí krále duchů a jeho otec nekrál duchů-je viděn pouze chlapcem,snaží se nalákat chlapce do "svého světa"Verš: báseň je veršovaná,obsahuje8slok po4veršíchdruh rýmu:sdružený;verš je dlouhý (8-11slabik-proměňuje se),delší sloky zde mohou signalizovat epický dějJazykové prostředky: slova spisovná:neutrální (oči),archaismy– slova zastaralá (skvít se,sic)slova nespisovná:citově zabarvená slova-autor je použil,aby ukázalúmysly postav (Král duchů-můj mazlíčku,hezký chlapečku,..) epizeuxis =opakování téhož slova krátce za sebou (tatínku,tatínku)anafora =opakování slov na začátku veršů (mé dcerky/mé dcerkyepanastrofa =opakování slova na konci jednoho a na začátku druhého verše (...že je tam král/král duchů) Promluvy: dialogy-přímá řeč,pásmo vypravěče (první a poslední sloka)lit.směr: Preromantismus Umělecký proud2.poloviny18.století,jenž vznikl zejména jako reakce na klasicismus a osvícenství.Ve své době jej vytváří především měšťanstvo jako výraz svého nového životního postoje a uměleckého stylu.Klade důraz na citové hodnoty prostého, „nezkaženého“ člověka.V literatuře se vedle názvu preromantismus můžeme setkat i s názvem sentimentalismus,neboť preromantismus se orientuje hlavně na posílení emocionální působivosti uměleckých děl.Preromantismus chápe umění jako prostředek k přeměně světa.Zdůrazňuje cit i vášeň,za silný inspirační zdroj je považována lidová poezie,rozvíjí se vztah k přírodě,fantazii,dávnověku…Častými motivy jsou hřbitovy,jezera,trosky hradů,měsíční svit,symbol mnicha,poustevníka,vězně nebo poutníka.Preromantismus v Německu reprezentovalo literární hnutí Sturm und Drang (bouře a vzdor)– jednalo se o skupinu mladých umělců vedených J.W.Goethem Znaky preromantismu přechod mezi klasicismem a romantismemdůraz na cit (morálku,ctnosti)odmítnutí konvencí,příkazů,řádu⇒ i v umělecké tvorbě (požadavek úplné tvůrčí svobody)nerozdělováníspolečnosti na vrstvynávrat k přírodě,k lidové slovesnosti (folkloru)vzor:venkovský,prostý,nezkažený člověk;prostý způsob životaobdiv ke schopnému,podnikavému jedinci Kontext autorovy tvorby:dílo napsal když mu bylo33let-téměř polovina života;další jeho balada-Čarodějův učeň; Literárně-historický kontext: původně vytvořeno jako hudební drama s názvem Die FischerinBáseň byla často ztvárněna hudbou Franze Schuberta (původně měl hudbu dělat Ludwig van Beethoven,ten ji ale nedokončil-dokončil ji za něj Reinhold Becker)Několikdalších verzízhudebněníz19.století pochází od Václava Tomáška (1815),Carl Loewe (1818)a Ludvíka Spohra (1856)a Heinricha Wilhelma Ernsta.Příkladz21.století je pianista Marc-André Hamelins dílem"Etude č.8 (After Goethe)"na sólový klavír,které bylo také založeno na Králi Duchů.Tímto dílem se inspirovalo téměř nepočitatelně tvůrců/umělců,včetně spisovatelů,scénáristů,animátorů,hudebních kapel,tvůrců her,režisérů,zpěváků...např:novela Vladimira Nabokova-Pale Fire,Rammstein-Dalai Lama (zmodernizovaná verze,odehrává se na palubě letadla),zpěvák Josh Ritter-The Oak Tree King,spisovatelka Angela Carter-The Erl-King...Goetha přitahovala anglická literatura,zejména dílo Shakespearovo,které mu zosobňovalo ideál tvůrčí svobody.Jako mladý se seznámil s Johannem Gottfriedem Herderem,toto přátelství ovlivnilo jeho tvorbu.Hnutí Sturm und Drang-německé preromantické literární hnutí,působící v18.století,zejména v letech1767–1785.Vzniklo jako určitá reakce na éru racionalismu a osvícenství a jakorevolta proti předeps

Témata, do kterých materiál patří