Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Jane Austenová - Pýcha a předsudek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jane Austenová – Pýcha a předsudek Téma:kritika vyšší společnosti, rodinné vztahy, láska Motiv:vztah Elizabeth a pana Darcyho, útěk sestry Lydie,láska, námluvy, plesy Časoprostor:konec 18. století na anglickém venkově (současnostautorčina života) Kompoziční výstavba:chronologický postup, často dopisy,gradace, řetězový vztah dějových linií Literární druh a žánr:druh – epika, žánr – rodinný román, výrazová forma - próza Vypravěč / lyrický subjekt:vypravěčem je sama autorka (nezávislá pozorovatelka děje), er-forma; lyrických subjektů mnoho: Elizabeth, Jane, pan Darcy, Georgiana... Postavy: Elizabeth Bennetová:(patrně zosobnění autorky) Je to milá, upřímná, temperamentní, vtipná a inteligentní dívka. Po Jane je druhou nejstarší z pěti dcer. Je velmi slušně vychovaná, ale také tvrdohlavá a neústupná. Svými názory se odlišuje od doby, v níž žije (emancipovaná). I přes to, že panem Darcym z počátku pohrdá, tak se do něj později zamiluje a vdá se za něj. Představuje vlastnosti, které jsou v té době velmi ojedinělé, jako je smysl pro spravedlnost, demokracii a rovnost jak mezi chudými a bohatými, ale také mezi muži a ženami. Realističtější, než ostatní. Je si vědoma nevhodného chování její matky a mladších sester. Má velmi dobrý vztah s otcem, který si jí váží a podporuje ji. Fitzwilliam Darcy:Pochází ze šlechtické rodiny a je velmi bohatý. Jeví se jako arogantní, bezcitný, nepřístupný a namyšlený, ale postupem času se ukáže, že je velmi laskavý, štědrý a moudrý. Paní Bennetová:Je obrazem falše a prostoduchosti společnosti, vypočítavá, ctižádostivá, bezcitná. Snaží se co nejvýhodněji provdat své dcery a zajistit jim budoucnost, často se u toho však chová velmi nevhodně. Jane Bennetová:Nejstarší ze sester Bennetových. Je velmi laskavá a dobrosrdečná. Na začátku se hluboce zamilovává do pana Bingleyho. Pan Bingley:Nejlepší přítel pana Darcyho. Je velmi upřímný a laskavý, ale nechá se snadno zmanipulovat. Pan Bennet:Je moudrý člověk, který si ale vzal velmi hloupou ženu. Dívá se na všechno s nadhledem a hloupostí jeho ženy i mladších dcer se baví. Naopak Elizabeth a Jane si velmi cení. Vyprávěcí způsoby:umělecký/vyprávěcí/popisný, vypravování s častými barvitými popisy, často využívá přímou řeč (najdeme i polopřímou) Typy promluv:dialogy (propracované) Veršová výstavba:není Jazykové prostředky:spisovná čeština, hovorový jazyk, převažují slova stylově neutrální, převážně styl vyprávěcí, objevuje se styl popisný, věty jednoduché i souvětí,archaismy, bez historismů, výrazy z francouzštiny jednočlenné (Ach, Mary.) i dvojčlenné (Jsem rád, že už jsi doma.), věty zvolající (Páni!), tázací Tropy a figury: tropy: Metafora (Anděl světla.) Personifikace (Každá minuta je drahá.) Ironie (Jste vážně chorá) přirovnání (takový́ pakatel, jako je stovka ročně̌ během mého života) eufemismus (až̌ tu nebudu) metonymie (již pod deset tisíc) Děj: Kniha vypráví o rodině Bennetových žijící na venkovském sídle v Anglii. Paní Bennetová je za každou cenu odhodlaná provdat svých pět dcer, a když se dozví, že se do sousedství přistěhoval mladý, bohatý a svobodný muž pan Bingley okamžitě začíná intrikovat. Na plese se pan Bingley seznámí s Jane Bennetovou a zamilují se do sebe. Spolu s ním je na plese i jeho přítel pan Darcy, který je bohatší než Bingley, a působí pyšně a povýšeně. Darcy je přesvědčen, že si Jane, chce pana Bingleyho vzít jen kvůli penězům, a tak ho přesvědčí, aby se vrátil do Londýna. Pan Darcy se ke všem chová povýšeně a stroze. Elizabeth mu zprvu připadá nezajímavá, ale postupně ji začíná obdivovat a zamiluje se do ní. Když Elizabeth požádá o ruku, je si jistý, že jeho nabídku přijme. Ona ho však odmítne a zároveň ho osočí z několika věcí, kterých se podle ní dopustil. Darcy je zničený, ale v dopisu alespoň uvede jeho stranu příběhu a ospravedlní své chování. Když se poté po nějaké době setkají, Elizabeth již o něm smýšlí úplně jinak. V závěru knihy se zasnoubí, jak Elizabeth a pan Darcy, tak Jane a pan Bingley. Kontext autorovi tvorby: Jane Austenová nepodařilo se jí najít vydavatele, knihu přepsala a 1813 byla vydána pod názvem Pýcha a předsudek – tento román ovlivnila např. vyšší vrstvaanglická spisovatelka, představitelka realistické tvorby počátku 19. stol.významná představitelka tzv. rodinného románu (často stavěla na silných ženských postavách).narodila se do početné rodiny reverenda, jako nejmladší z 8 dětí.studovala v Oxfordu (kvalitní vzdělání)žila klasický život svých vrstev (plesy, návštěvy, cestování po Anglii...), nikdy však neměla štěstí v lásce, neprovdala seromány psala v anonymitě, po smrti odhalena bratrem.Obecně tvorba ovlivněna osobními problémy a snahou o emancipaci žen. Díla:zejména společenské, rodinné romány: Rozum a cit, Masfieldský park, Anna Elliotová, Emma Literární / obecně kulturní kontext: americká válka za nezávislost (1775-1817)dobytím Bastilly začíná Velká francouzská revoluce (1789)umělecký směr, který se v evropském umění objevuje koncem 18. a v 1.pol.19.stol.autoři vystupují jako géniové, kteří hledají a nalézají pravdu a tvoří výjimečné hodnoty. Bouří se jako silní, nepochopení a osamocení. Společnost vidí jako pokryteckou, svět považují za nespravedlivý.kolébkou Anglie a Francie, velké centrum také Německo.základní romantický rozpor je dán napětím mezi snem, fantazií a osudově a historickydanou skutečností. Základní rysy: romantický hrdina = často splývá s autorem, je to člověk výjimečný, neschopný přizpůsobit se. láska = bývá cílem hrdina, ale většinou nešťastně miluje svůj ideál. silná subjektivnost díla = autor vyjadřuje svůj názor a často sám vstupuje do děje. Dě

Témata, do kterých materiál patří