Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Slovesa

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Mají dějový význam - Ohebná slova, která se časují - Mluvnické kategorie sloves: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid a vzor - DRUHY Plnovýznamová - mají samostatný věcný význam - např. malovat, cvičit - Neplnovýznamová Způsobová (modální) - moci, chtít, aj. ○ Fázová - začít, přestávat, aj. ○ Pomocná - být, bývat ○ Sponová - být, bývat, stát se, stávat se ○ - Další rozdělení Dokonavá/nedokonavá ○ Násobená (chodit)/nenásobená (jít) ○ Předmětová (vyžadují předmět ve 4. pádě, např. koupit)/bezpředmětová (spát) ○ Zvratná (hrát si) ○ - SLOVESNÝ ROD A) činný - podmět je původce děje (Zedníci staví dům.) B) trpný - podmět není původcem děje, v češtině dva typy: Zvratný - předmětové přechodné sloveso nezvratné + se (Dům se staví.) 1. Opisný - pomocné sloveso být + příčestí trpné významového slovesa (Dům je stavěn.) 2. SLOVESA DOKOKNAVÁ Vyjadřují, že děj byl buď ukončen, nebo že bude završen (napsal jsem dopis, napíšu dopis) - Dokonavost slovesa se tedy vylučuje s přítomností - proto existují dokonavá slovesa pouze v minulém a budoucím čase - NEDOKONAVÁ SLOVESA K ukončení či završení děje se nevyjadřují (psal jsem dopis, píšu dopis, budu psát dopis) - Vyskytují se i v čase přítomném a budoucnost tvoří pomocí opisu (budu psát dopis). - Ne všechna slovesa mají vidové protějšky - existují jednovidová slovesa pouze dokonavá (např. nadchnout, vynadívat se) i jednovidová slovesa pouze nedokonavá (např. slovesa modální, sloveso vypadat). Existují také slovesa obouvidová - slovesa, která ke své nedokonav é podobě netvoří podobu dokonavou; jsou potom podle kontextu chápána buď jako dokonavá, nebo nedokonavá (např. věnovat, obětovat, jmenovat; Věnoval nám peníze. / Věnuje se tomu po celá rok). SLOVESNÉ TVARY NEURČITÉ Infinitiv - Přechodníky - přítomný, minulý - Příčestí - činné, trpné - PŘECHODNÍK PŘÍTOMNÝ -A, -OUC, -OUCE Nesa, nesouc, nesouce -E/Ě, -ÍC, -ÍCE Maže, mažíc, mažíce -EJE, -EJÍC, -EJÍCE Sázeje, sázejíc, sázejíce -AJE, -AJÍC, -AJÍCE Dělaje, dělajíc, dělajíce PŘECHODNÍK MINULÝ -0, -ŠI, -ŠE\ Přines, přinesši, přinesše -V, -VŠÍ, -VŠE Seskočiv, seskočivši, seskočivše PŘÍČESTÍ ČINNÉ Je tvořeno od kmene minulého - Je součástí minulého času nebo podmiňovacího způsobu - Koncovky -L, -LA, -LO, -LI, -LY, -LA - Nesl, nesla, neslo, nesli, nesly, nesla - PŘÍČESTÍ TRPNÉ Dvojí koncovky: -(E)N, -(E)NA, -(E)NO, -(E)NI, -(E)NY, -(E)NA ○ Nesen, nesena, neseno, neseni, neseny, nesena ○ -T, -TA, -TO, -TI, -TY, -TA ○ Bit, bita, bito, biti, bity, bita ○ - Slovesa 14. ledna 2016 13:02 Mají dějový význam - Ohebná slova, která se časují - Mluvnické kategorie sloves: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid a vzor - DRUHY Plnovýznamová - mají samostatný věcný význam - např. malovat, cvičit - Neplnovýznamová Způsobová (modální) - moci, chtít, aj. ○ Fázová - začít, přestávat, aj. ○ Pomocná - být, bývat ○ Sponová - být, bývat, stát se, stávat se ○ - Další rozdělení Dokonavá/nedokonavá ○ Násobená (chodit)/nenásobená (jít) ○ Předmětová (vyžadují předmět ve 4. pádě, např. koupit)/bezpředmětová (spát) ○ Zvratná (hrát si) ○ - SLOVESNÝ ROD A) činný - podmět je původce děje (Zedníci staví dům.) B) trpný - podmět není původcem děje, v češtině dva typy: Zvratný - předmětové přechodné sloveso nezvratné + se (Dům se staví.) 1. Opisný - pomocné sloveso být + příčestí trpné významového slovesa (Dům je stavěn.) 2. SLOVESA DOKOKNAVÁ Vyjadřují, že děj byl buď ukončen, nebo že bude završen (napsal jsem dopis, napíšu dopis) - Dokonavost slovesa se tedy vylučuje s přítomností - proto existují dokonavá slovesa pouze v minulém a budoucím čase - NEDOKONAVÁ SLOVESA K ukončení či završení děje se nevyjadřují (psal jsem dopis, píšu dopis, budu psát dopis) - Vyskytují se i v čase přítomném a budoucnost tvoří pomocí opisu (budu psát dopis). - Ne všechna slovesa mají vidové protějšky - existují jednovidová slovesa pouze dokonavá (např. nadchnout, vynadívat se) i jednovidová slovesa pouze nedokonavá (např. slovesa modální, sloveso vypadat). Existují také slovesa obouvidová - slovesa, která ke své nedokonav é podobě netvoří podobu dokonavou; jsou potom podle kontextu chápána buď jako dokonavá, nebo nedokonavá (např. věnovat, obětovat, jmenovat; Věnoval nám peníze. / Věnuje se tomu po celá rok). SLOVESNÉ TVARY NEURČITÉ Infinitiv - Přechodníky - přítomný, minulý - Příčestí - činné, trpné - PŘECHODNÍK PŘÍTOMNÝ -A, -OUC, -OUCE Nesa, nesouc, nesouce -E/Ě, -ÍC, -ÍCE Maže, mažíc, mažíce -EJE, -EJÍC, -EJÍCE Sázeje, sázejíc, sázejíce -AJE, -AJÍC, -AJÍCE Dělaje, dělajíc, dělajíce PŘECHODNÍK MINULÝ -0, -ŠI, -ŠE\ Přines, přinesši, přinesše -V, -VŠÍ, -VŠE Seskočiv, seskočivši, seskočivše PŘÍČESTÍ ČINNÉ Je tvořeno od kmene minulého - Je součástí minulého času nebo podmiňovacího způsobu - Koncovky -L, -LA, -LO, -LI, -LY, -LA - Nesl, nesla, neslo, nesli, nesly, nesla - PŘÍČESTÍ TRPNÉ Dvojí koncovky: -(E)N, -(E)NA, -(E)NO, -(E)NI, -(E)NY, -(E)NA ○ Nesen, nesena, neseno, neseni, neseny, nesena ○ -T, -TA, -TO, -TI, -TY, -TA ○ Bit, bita, bito, biti, bity, bita ○ - Slovesa 14. ledna 2016 13:02

Témata, do kterých materiál patří