Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
JEPTIŠKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

JEPTIŠKA Denis Diderot Osvícenství 18. století – společenská ideologie vyhovující měšťanům, kult rozumu, poznání, boj proti pověrám, za svobodu a rovnost,optimisté (zlo je možno změnit poznáním), rozvoj věd, překrývá se s klasicizmem a preromantismem,dobrodružný román (fantazie autorů), spisovatelé jsou současně vědci, filozofové, publicisté, kritizují církev, touží po zrovnoprávnění lidí ∙Další autoři:Voltaire–Candide, Panna;Daniel Defoe–Robinson Crusoe,Jonathan Swift –Gulliverovy cesty,Henry Fielding–Tom Jones Denis Diderot (1713 – 1784) – francouzský filozof, spisovatel a přední encyklopedista ∙ studoval na jezuitských kolejích a v Paříži získal titul magistra umění ∙ věnoval se filozofii, přírodním vědám a literární tvorbě ∙ významně se podílel na zpracování a vydáníEncyklopedie, aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel(→ tím se stal jedním z předních představitelů francouzského osvícenství) ∙ byl veřejně oslavován a uznáván, ale odsuzován parlamentem a Sorbonnou (pařížská univerzita) → odsoudili Encyklopedii jako kacířskou a ďábelskou práci ∙ žil v hmotném nedostatku až do roku 1743, kdy jeho knihovnu zakoupila ruská carevna Kateřina II. A jmenovala jej jejím doživotním strážcem ∙Další díla: románJakub Fatalista a jeho pán, dramaNemanželský syn Rozbor ∙Literární druh: epika,literární žánr: román v dopisech ∙ psychologický román, náboženská satira (sehrála významnou roli v protináboženském boji) ∙ vyšlo až po autorově smrti, protože nevyhovovalo soudobé cenzuře ∙ příběh založen na pravdivých životních osudech jeptišky Margarity Delamarrové ∙hlavní myšlenkou je kritika náboženské morálky ∙ Tematický plán: ∙Krátký obsah:Hlavní postavou je Zuzana Simoniová, která se ve svých dopisech svěřuje markýzi de Croismare. Její rodiče ji nemají příliš v lásce, a tak ji jako nemanželské dítě posílají do kláštera. Tam ale nastupuje proti své vůli a není s tamním životem spokojena, proto se vrací zpátky domů. Rodiče o ni nemají zájem, zříkají se jí a ona se vrací zpět do kláštera Marie Panny. Tam se setkává s novou matkou představenou - De Mony. Zanedlouho skládá slib a stává se řeholnicí. V klášteře se jí líbí do té doby, než roli matky představené přijímá sestra Kristýna. Zuzaně začíná hotové peklo. Všechny jeptišky ji nesnášejí a přejí jí smrt. Proto požaduje přeložení do jiného kláštera, kterému vedení vyhoví. Zuzana se dostává na místo, kde ji všichni obdivují díky jejímu výbornému zpěvu a její oddanosti Bohu. Dobře si rozumí také s matkou představenou, která se do ní zamiluje. Zuzana se se vším svěřuje otci Lamoine a ten jí přikazuje, aby se jí vyhýbala. Ovšem lesbická sestra to neunáší a zešílí. Později umírá a s ní i sestra Tereza. Otec Lamoine pomáhá Zuzaně utéci z kláštera, což se jí povede. Ale při tom se poraní a na následky svého zranění umírá. ∙Hlavní téma: životní osudy jeptišky ∙Vedlejší téma: život její rodiny∙Motivy: náboženství, klášter, jeptišky, špatné rodinné vztahy, smrt ∙Hlavní postavy: Zuzana Simoniová-krásná a poslušná dívka, která se v průběhu příběhu mění. Na začátku je odevzdaná a i přes vlastní přesvědčení se podřizuje vůli rodičů. Zuzana je velmi zbožná, ale hlavně naivní. Postupně svoji naivitu ztrácí a nabývá na vnitřní síle Rodiče Zuzany- představují rozvrat rodinných vztahů probíhající v tehdejší době. Rodiče se Zuzany zřekli a poslali ji do kláštera, aby ji zbavili nároku na majetek Matka představená de Moni- jeptiška ztělesňují typ dobré a zbožné řeholnice. De Moni ztvárňuje původní myšlenku církve, víry a náboženství, a to dobro Matka představená Kristýna- jeptiška se sadistickými sklony. Šikanuje Zuzanu. Ztělesňuje pokrytectví, bezpráví a útisk, který církev skrývá Matka představená z Arpajonu - matka představená kláštera v Arpajonu s lesbickými sklony. Zneužívá Zuzanu a představuje bezpráví a útisk uvnitř církve Markýz de Croismare- šlechtic, jemuž jsou adresovány dopisy, ve kterých vypráví svůj příběh. Zuzana u něj měla slíbenou práci chůvy. Ztělesňuje dobro, ohleduplnost a ochotu ∙Časoprostor: francouzské kláštery 18. století ∙Kompoziční plán: chronologický postup, ich-forma,forma dopisů. 4 části + závěr: ∙úvod – Zuzana se dovídá, že není manželské dítě ∙zápletka – Zuzana musí do kláštera ∙vyvrcholení – Zuzana se snaží rozvázat řeholní slib ∙zvrat – útěk z kláštera ∙závěr – Zuzana umírá ∙Jazyk: ∙ spisovný, moderní a srozumitelný, neobsahuje archaismy či zastaralé výrazy ∙ ich-forma,vyprávěcí způsob ∙ přidán dovětek (dovídáme se, že román je pouze smyšlený) ∙ dialogy, monology, řeč přímá i nepřímá ∙Vlastní názor: Ze začátku jsem byl k tomuto dílu celkem skeptický. Nejsem velký fanoušek náboženství a už vůbec ne křesťanství a samotný název knihy mi říkal, o čem to bude. Jenomže to jsem nevěděl, že autor měl stejný pohled na věc jako já a že Jeptiška je hlavně o kritice církve a její morálky. To byl hlavní důvod, proč jsem si knihu hned oblíbil mimo jiné – například forma dopisů byla příjemnou změnou a novotou. A třešničkou byl konec, který jsem naprosto nečekal a ačkoliv mě mrzela smrt Zuzany, rozhodně mě nadchl takový zvrat.

Témata, do kterých materiál patří