Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


jirotka-saturnin

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Zdeněk Jirotka – Saturnin Vtipný humoristický román parodující meziválečnou společnost. Vypráví o Saturninovi, sluhovi, který má neobyčejný talent vytvářet absurdní situace. Román byl zfilmován. Charakteristika postav V románu Saturnin je sedm výrazných postav, kolem nichž se celé vypravování odehrává. Všech sedm postav lze lehce charakterizovat, neboť jim chybí hlubší psychologická propracovanost. Jsou totypové postavy, příznačné pro humoristickou literaturu. Hlavní postavu není možné jednoznačně určit, i když podle titulu díla by jim měl být sluha Saturnin. Ovšem příběhem knihy nejsou pouhé osudy Saturnina, ale celý soubor událostí, ve kterých mimo jiné vystupuje i on. I když je sám iniciátorem mnohých situací, často také zůstává ve stínu jednání jiných. Jako hlavní postava by se nabízel i Saturninův pán, který je zároveň vypravěčem celého příběhu. Význam vypravěče románu je umocněn tím, že má vztah ke všem ostatním postavám. Na druhou stranu autor jeho význam umenšil tím, že mu nepřisoudil žádné jméno. Román nestojí na jedné hlavní postavě, kterou by ty ostatní pouze doplňovaly. Pozornost je jednotlivým aktérům věnována téměř rovnocenně. Vzájemně se doplňují a dohromady vytváří celek příběhu, aniž by kterákoli vyčnívala vysoko nad ostatní. Hlavní postavy Saturnin – mladý muž, který je sluhou z povolání. Jeho fantazie je neuvěřitelná a nevyčerpatelná. Je zdrojem nejrůznějších bláznivostí, kterými zpestřuje život svému pánovi. Má všechny předpoklady výborného sluhy, je ochoten plnit jakékoliv příkazy, ovšem nejraději má ty neobvyklého druhu. Díky svému důvtipu a pohotovosti usnadňuje svému pánovi nejednu záležitost. Jeho aktivita se projevuje především na počátku románu, postupně se o pozornost dělí s ostatními aktéry. vypravěč – mladý muž kolem třiceti let, který žije klidným, spíše nudným životem pražského úředníka, jenž plyne nerušeně a pokojně až do okamžiku, kdy se hrdina rozhodne najmout si sluhu. Tato skutečnost, neobvyklá i v té době, není nijak blíže vysvětlena. Se Saturninem přichází do jeho života zmatek, nečekané starosti, vzrušení i nepříjemnosti. Dostává se do víru událostí, které není schopen regulovat, jen se jim může trpně poddávat a přijímat je. Spolu se Saturninem tvoří tzv.figurální dvojici, což jsou protikladné povahy, které se vzájemně doplňují. dědeček vypravěče – veselý starý pán, který si ihned se Saturninem padne do oka. Všichni jeho letní hosté ho chovají v úctě a mají ho rádi pro jeho nevyzpytatelnou povahu. Baví se na účet svých příbuzných, kteří touží po jeho penězích. Má vášeň pro elektrický proud a proto je vše v jeho domě na elektřinu. doktor Vlach – člověk s poněkud tvrdším smyslem pro humor, který neustále vymýšlí různé teorie o chování lidí. teta Kateřina – patří mezi nejvýraznější postavy románu, její typ je nejvíce zkarikován. Je dědečkovou snachou, vdovou po jeho synu Františkovi. Je jedinou nositelkou negativních vlastností, nikdo ji nemá rád, všem je nepříjemná, přesto se s ní musí neustále všichni vyrovnávat. Nikam není zvána, ale všude přichází. Je to povrchní žena nemyslící na nikoho jiného než na sebe a svého syna. Ostatní lidé jsou na světě jen proto, aby jí byli nějakým způsobem k užitku. V její postavě je pranýřováno sobectví, snobismus a maloměšťáctví, přesto ale není vyloženě negativní postavou. Její nejsilnější zbraní, kterou odrovnává případné protivníky, je řeč. Kromě toho, že nepustí ostatní skoro ke slovu, mluví téměř výhradně v příslovích, pro každou situaci má po ruce vhodné úsloví. Jejím cílem, kterého se snaží dosáhnout, je získání peněz na své zaopatření, doufá ve štědré dědictví po dědečkovi pokoušejíc se všemožně vetřít do jeho přízně. Milouš – syn tety Kateřiny. Zpočátku nesympatický výrostek, který se tváří jako největší světák. Ale ke konci románu se ukáže, že má dobré jádro, které bylo skryto pod obhroublými způsoby. slečna Barbora Terebová – mladá žena, která okouzlila nejen vypravěče. Jezdí automobilem, hraje tenis a pěstuje i jiné sporty. Je usměvavá, příjemná a neztrácí nikdy dobrou náladu. Dokáže být zábavným společníkem i šikovnou hospodyní, která si ví vždy rady a neztrácí rozvahu, přehled a vtip. Je zamilovaná do vypravěče a tvoří kontrast k výstřední tetě Kateřině. Vedlejší postavy strýc František – bývalý manžel tety Kateřiny. V době, kdy se děj odehrává, je již po smrti. Vlastnil chemickou továrnu, kde prováděl různé experimenty s cílem vyrobit úžasné mýdlo. Po jeho smrti byl celý majetek v rekordní době promrhán tetou Kateřinou. Obsah Děj se odehrává v Praze a na venkově v okolí nějakého malého města. Čas není výslovně udán, nicméně na základě některých detailů lze určit, že jde o rok 1941. Vypravěč, pražský úředník, který žije klidným životem, najme sluhu Saturnina. Netuší však, že ten mu v příštích dnech změní podstatně život. Sluha je pracovitý, má uhlazené způsoby a je i vzdělaný. Začne ale nenápadně mezi známými svého pána roznášet zvěsti o pánových dobrodružných cestách na safari a jeho byt vybaví trofejemi, vypůjčenými z rekvizit. Vypravěč ale nikomu nic nevyvrací. Pak ovšem jednoho dne přijde z práce do prázdného bytu a dozví se, že byl přestěhován na hausbót; sluha mu vysvětlí, že byt už byl nedostačující a loď že je prostě lepší. Vypravěč je stále pasivní a začíná si zvykat, že s tímhle člověkem toho ještě zažije mnoho. Jednoho dne se na loď bez pozvání přistěhuje otravná teta Kateřina s vysvětlením, že její syn potřebuje být na zdravém vzduchu, a drze vyšoupne vypravěče z jeho kabiny. Saturnin však neváhá a jedná – zakoupí masky čerta a Mikuláše a varuje tetu před hlodavci, kteří v noci přebíhají lidem přes obličeje. Teta se poleká a s nevrlým prskáním se rychle odstěhuje. Většina děje románu se odehrává na třítýdenní dovolené na dědečkově venkovském sídle. V prvním týdnu se neděje zprvu nic zajímavého; vypravěč se těší na příjezd krásné slečny Barbory. Zná se s ní z tenisového klubu, kde na ni však příliš velký dojem neudělal. Pozván byl také doktor Vlach, rodinný přítel. Opět se sem ale vmísí tet

Témata, do kterých materiál patří