Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel ČAPEK + Josef ČAPEK + Karel POLÁČEK

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

KAREL ČAPEK (*1890 Malé Svatoňovice - † 1938 Praha) − prozaik, dramatik, žurnalista, literární a výtvarný kritik Národních listů, nominován na Nobelovu cenu − dramaturg Vinohradského divadla − psal fejetony (př. cestopisné) – vyšly i knižně v Obrázcích z cest • uplatnil svou obrovskou slov. zásobu, pozorovací a vyjadřovací talent − založil Pražskou pobočku mezinárodního PEN klubu – 1. předseda − z vlasteneckých důvodů koncem 30. let odmítl opustit republiku (Mnichov 29. - 30. 9. 1938) − otec lékařem a matka v domácnosti − měl 2 sourozence – sestru a bratra − vystudoval gymnázium v HK a filozofii na Karlově univerzitě − angažoval se mládežnických hnutí − absolvoval studijní pobyty v Londýně a v Paříži − psychicky vyčerpaný podlehl o Vánocích r. 1938 těžkému zápalu plic − DÍLO:  RUR (1921) • vědeckofantastické drama • slovo robot vymyslel starší bratr Josef o slova robota = práce • tzn. Rossum's Universal Robots (Rossumovi univerzální roboti) • základní myšlenka dramatu: obava o osud lidstva • autor projevuje zájem o moderní vědu a techniku • Alquist = vynálezce, který sestrojil roboty • Helena a Primus – nejznámější roboti • Obsah: ➢ V továrně jsou vyráběni roboti, jež vykonávají práci za člověka v běžném životě. Roboti se později začnou vyrábět i pro boj ve válce místo člka. Nakonec roboti vyrábění pro válku začnou vraždit lidí. Nechají žít jen Alquista. Ztratí se návod na výrobu robotů. Musí 1 rozebrat, aby zjistil postup výroby. Obrat nastává v okamžiku, kdy Helena a Primus projeví typicky lidské emoce – lásku.  Ze života hmyzu (1922) • satirická komedie • tvoří ji 3 akta s předehrou a epilogem • společné dílo obou bratrů • alegorické obrazy zpodobňují lid. zvyky a vlastnosti • postavy: tulák (na začátku vystupuje monologem) – obrací se k říši hmyzu – zdá se mu o ní, motýl – zobrazuje nestálost, chrobáci – sobectví a chamtivost, jepice, pomíjivost života, atp.  Krakatit (1924) • nejčtenější román té doby • upozornil na nebezpečí zneužití vědy a techniky pro válečné účely • názor, že: vědec zodpovídá za své vynálezy • postavy: inženýr Prokop (vynalezne třaskavinu Krakatit – hl. hrdina), Tomeš • Obsah: ➢ Prokop v horečce Tomešovi řekne tajemství výroby Krakatitu (může zničit celý svět). Tomeš pak chce vynález zpeněžit. Prokop se snaží zneužití Krakatitu zabránit a proto hledá Tomeše. Nakonec dojde ke zničení laboratoře i výbušné směsi a Prokop zjišťuje, že princip výroby zapomněl.  Hordubal (1933) • patří do souboru tří noetických povídek (+ novela Povětroň; Obyčejný život) • souvislost je dána koncentrací na způsob lid. poznání • zdůrazňuje problém poznatelnosti pravdy a pochopení motivů lid. jednání • autor vyjadřuje své pojetí humanismu a demokracie, založené na úctě k člku a na respektu k názorovým rozdílům • Postavy: Juraj Hordubal = karpatský horal, Polana = žena Hordubala, Štěpán = čeledín – má vztah s Polanou • Obsah: ➢ Juraj se po 8 letech vrací z Ameriky ke své ženě. Ta za peníze, které jí domů posílal, vybudovala statek. Nelehké sžívání ovlivňuje Polanin vztah s čeledínem Štěpánem. První část končí vraždou Hordubala. V dalších dvou částech se během policejního a soudního řízení řeší okolnosti vraždy  Věc Makropulos • na motivy této hry složil L. Janáček operu • postavy: hl. hrdinka – slavná zpěvačka Emilia Marty, její otec • Obsah: ➢ Otec Emilie Marty, pracující jako lékař na dvoře Rudolfa II., objevil elixír, který dokáže na 300 let uchovat mládí. Vyzkoušel ho na své dceři, kterou po tolika letech, kdy prožila vše, co mohla, život omrzí. Proto se rozhodne své mládí neprodlužovat. Pergamen s receptem na dlouhověkost je spálen.  Povídky z 1. kapsy; Povídky z druhé kapsy (1929) • detektivní povídky • podstatné není vyřešení kriminálního případu, ale posouzení případu z různých úhlů • pohled do zákoutí duše obyčejného člka • um. prostředky: různé vrstvy jazyka – spisovná + obecná čeština, tematická výstavba, nadhled, humor  Válka s mloky (1936) • Utopický román – satira na všeobecné dobové poměry • kritika hitlerovského Německa a varování před rozšiřujícím se mezinárodním fašismem • příběh o zvláštně inteligentních mlocích – cvičí je, užívají je jako levnou pracovní sílu – mloci se přemnoží a vzbouří. Zorganizují vlastní stát, bourají pevniny. Vše spěje k válce. Končí katastroficky – mloci zaplavují svět.  Obrázky z cest • pět knih: Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever • zachycuje zvláštnosti jednotlivých zemí a zvyky jejich obyvatel • čtenáře nepoučuje, ale líčí své dojmy a postřehy • původně vycházely v Lidových novinách (fejetony)  Továrna na absolutno • utopický román • děj se točí kolem vynálezu štěpícího atomy uhlí a uvolňujícího absolutno, tzn. boha • propukají náboženské vášně a fanatismus → důsledek válka + destrukce • Svět zachrání dělostřelecký poručík, který přístroj zničí  Pohádky • nový typ pohádek – vystupují zde obyčejní lidé (pošťák, detektiv, lékař) • děj se odehrává ve skutečném světě • pohádkové bytosti jsou polidštěny – s lidmi přirozeně komunikují, prožívají stejné starosti i radosti  Bílá nemoc • alegorie na válečné ambice fašistických diktatur • Obsah: ➢ Doktor Galén jako jediný zná lék na zhoubnou chorobu podobnou malomocenství, prozrazení receptury však podmiňuje uzavřením míru mezi všemi zeměmi.  Kniha apokryfů (1920 - †) • krátké příběhy s překvapivým vyústěním • originálním způsobem převyprávěl známé příběhy z bible, antické mytologie, světových dějin a literatury  Loupežník • drama o mládí – jeho oslava, touha po něm a smutek z jeho pomíjivosti ➢ mládí ztělesňuje loupežník – bezstarostný, lehkovážný a divoký mladík  Boží muka • filozofické povídky • odrážejí 1. SV, autorovy zážitky i předtuchu vlastního konce • pesimismus – vyjadřuje nemožnosti poznání absolutní pravdy JOSEF ČAPEK (*1887 Hronov - † 1945 Bergen-Belsen) − malíř, grafik, spisovatel, kritik − namaloval cyklus Oheň – proti fašismu − starší bratr K. Čapka, který ho zastínil − bratry pojilo: • zahradničení • protifašistické názor

Témata, do kterých materiál patří