Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Čapek - RUR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KAREL ČAPEK ,,RUR“ (dílo, v němž bylo poprvé použito slovo Robot Josef Čapek) UTOPIE- vysněná, fantastická představa, nereálný plán, umělecký druh fantastické literatury (VŠE NEREÁLNÉ – svět, který vznikl v autorově mysli) POLOVINA 20. STOLETÍ Žánr:DRAMA Druh:VĚDECKO FANTASTICKÉDRAMA, UTOPISTICKÉ DRAMA(poprvé zde použito slovoROBOT) Slovní zásoba:SPISOVNÝ JAZYK, HOVOROVÉ VÝRAZY Vypravěč: ER- FORMA Hlavní postavy: HARRY DOMINHELENA GLORYOVÁALQUISTPRIMUS A HELENA- jediní Roboti, u kterých se projeví lidské vlastnost Kompozice:PŘEDEHRA+3 JEDNÁNÍ Prostředí:TOVÁRNA NA ROBOTY = ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOTS, R.U.R Čas, doba:RUSKÝ CARISMUS Děj:Děj tohoto utopického dramatu se odehrává Rozsumově ostrově kolem roku 2000. Vynálezce Rozsum chtěl dokázat, že co vytvořil Bůh, vytvoří on také. Proto se snažil vynalézt umělého člověka. Jeho pokusy byly úspěšné jen částečně, protože výtvory po několika dnech umíraly. Jeho synovec se však rozhodl, že nebude vyrábět roboty jako člověka, ale jako stroj – tedy levnou pracovní sílu. Tito roboti měli podobu člověka, ale byli neteční k okolí, nevěděli, co je to radost, smích, bolest, láska. Po Rozsumovi převzal továrnu na výrobu robotů Harry Domin. Příběh začíná příchodem mladé Heleny, dcery majitele Rossums Universal Robots, do fabriky na umělé lidi. Ředitel Domin ji seznamuje s historií robotů, popisuje jí svou utopickou vidinu světa bez práce, kterou vykonávají roboti, coby ráj. Helena je zprvu skeptická, chce roboty osvobodit, považuje je za sobě rovné tvory. Domin ji však přesvědčí, zamiluje se do ní a vzápětí se s ní i ožení. Pokračování se odvýjí o deset let později, kdy roboti zaplavují svět, lidé jej využívají jako zbraně do chvíle, kdy se roboti vzbouří. Později vychází najevo, že Helena přesvědčila Dr.Galla, programátora a konstruktéra robotů, aby jim vtiskl vlastní mysl. Lidská populace je decimována nejen roboty, ale i ztracenou schopností množit se. Helena páli Rossumsův recept na výrobu robotů, aby zabránila jejich množení, nevědomky však zničila i jedinou šanci na záchranu, coby vyjednávající prostředek. Následuje invaze robotů na ostrov, kde se nachází fabrika spolu s hlavními hrdiny. Všechny zabíjí až na Alquista, který odmítá bojovat. Roboti žádají recept na jejich výrobu, tu jim však Alquist není schopen dát. Později zjišťuje, že je posledním člověkem na planetě, upadá do depresí ze kterých ho vysvobodí až ochota robota Primuse. Ten je ochoten obětovat se pro robotku Helena, která je ochotna udělat totéž. Alquist vidí, že člověk vymřel, ale robot získal city – stal se člověkem.Konec díla je více méně symbolický, protože jak je již zmíněno ve vyprávění Domina, roboti byli zbaveni všech zbytečných částí těla, tedy i rozmnožovacího ústrojí. Slovo robot Karlovi poradil bratr Josef, pochází od slova „robota“. KAREL ČAPEK (1890- 1938) Byl český spisovatel, intelektuál,novinář, dramatik, překladatel a fotografNarodil se v Malých Svatoňovicích na Náchodsku v rodině lékaře, v dětství se přestěhoval do ÚpiceRedaktoremLIDOVÝCH NOVIN a NÁRODNÍCH LISTŮměl 2 sourozence, bratr známý malíř a spisovatel Josef ČapekPro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel bojovat v první světové válce, přesto byl touto válkou velmi ovlivněn.Po ukončení studia krátce působil jako vychovatel v šlechtické rodiněByl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla.Byl prvním předsedouČeskoslovenskéhoPEN klubu (sdružení spisovatelů) Hlavní téma, motiv: VAROVÁNÍ LIDÍ ABY SE NESTALI OTROKY SVÝCH VYNÁLEZŮ (Čapek poukazuje na problematičnost a důsledky moderních pokroků) Inspirace dílem:RUR SE STALO VZOREM PRO MNOHO SPISOVATELŮ JAKO SCI – FI (toto dílo bylo přeloženo do více než 20 jazyků) Další díla:BOŽÍ MUKA, TRAPNÉ POVÍDKY,VĚC MAKROPULOS, BÍLÁ NEMOC, TOVÁRNA NA ABSOLUTNO, VÁLKA S MLOKY, HORDUBAL, PRVNÍ PARTA, DÁŠENKA ČILI ŽVOT DÍTĚTE (spolupráce s J.Čapek) CHARAKTERISTIKA DOBY – 1. POLOVINA 20 STOLETÍ: Období 1. světové války1914-1918silný vliv fašismu a nacismu30. LétaHOSPODÁŘSKÁ KRIZE vysoká nezaměstnanost, stávky, demonstrace1918 - 1935 první prezident ČŠT. G. Masaryk15 března 1939 ČSR vznik protektorátu Čechy a MoravaV próze rozvoj románů a povídek s velmi různorodou tématikouRozdělení autorů do literárních proudů:DEMOKRATICKÝ (Karel Čapek) =autoři soustředění kolem T. G. Masaryka (autoři demokratického proudu byli tzv. pragmatisté) všichni autoři přispívali do Lidových novin, kde se shromažďovala demokratická inteligencepředstavitelé demokratického proudu: Karel Poláček (Bylo nás pět), Eduard Bass (Klabzubova jedenácka)LEGIONÁŘSKÝ, LEVICOVÁ, KATOLICLÝ, PSYCHOLOGICKÝ, PRAŽSKÁ NĚMECKÁ LITERATURA DALŠÍ AUTOŘI: ERNEST HEMINGVEJ GEORGE BERNARD SHAW FRANZ KAFKA

Témata, do kterých materiál patří