Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Hynek Mácha - Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

K. H. Mácha – Máj Česká literatura v období Národního obrození. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Jé láska, nepochopeného jedince. Vražda. Milostný trojúhelník. Pomoc hledá v přírodě, Jedním z hlavních témat je i nádherná příroda českých lesů. Motiv: Nešťastná láska loupežníka. Časoprostor: V květnu u jezera, v krásné přírodě.Předpokládáme, že je to v Čechách – dnes Máchovo jezero Kompoziční výstavba: 1. zpěvk loupežníkům. Právě Vilémův otec svedl Jarmilu, milenku Viléma a není tedy divu, že se Vilém pomstil. Po tomto zjištění Jarmila skočila ze skály a spáchala tak sebevraždu.2. zpěva svedl jeho milovanou. Máchovými slovy se snaží Vilém dospět k závěru, zda za to, že je ve vězení může on sám nebo na tom má podíl viny i jeho otec, nedokáže se s tím vyrovnat. "pronesl pomstu dvojíi Mácha sám). Vilém poté ze zoufalství upadá do spánku, a když ho kontroluje strážný a slyší Vilémova slova, která mumlá ze spaní, je tím tak dojat, že mu tečou slzy po tváři a od té doby se na nikoho již neusměje.1. intermezzo (mezihra) = Duchové a mrtví mezitím o půlnoci oslavují očekávaný příchod Viléma mezi své řady právě na popravišti, kde má být popraven. Samotná příroda pak říká, co dá popravenému jako dar.3. zpěvk lyricko-epické části, kdy Vilém je veden na popraviště a všude kolem se shlukuje velký zástup, aby mohl shlédnout tu podívanou. Vilém má poslední možnost pomodlit se a rozloučit se se svojí vlastí. Poté si kleká na zem a kat mu usekne mečem hlavu.2. intermezzo= Autor nastiňuje obraz krásné a klidné horské krajiny. Také se tato část zabývá nářkem Vilémových druhů – zbojníků, kteří jsou zahaleni do bílých plášťů, a stále dokola opakují, že jejich vůdce zhynul, že jejich pán je mrtev.4. zpěvk Vilémovu osudu a ztotožňuje se také s postavou poutníka. Mácha prezentuje budoucnost jako neznámou a své dětství jako děj, který se již nedá vrátit. Závěrem předkládá lásku jako stav bez konce. Druh: Epicko-lyrický. Žánr: Báseň. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče: Ve 4. zpěvu je vypravěčem sám autor = ich forma Postavy: Vilém – a z jeho jména – "Strašný lesů pán" – lze usoudit, že se bouří proti společenským konvencím, také soudu. Zároveň byl jistě velmi žárlivé, pomstychtivé a výbušné povahy. Vilém nebyl typickým hrdinou tehdejší doby, neboť soudobí kritici preferovali a upřednostňovali optimistické vlastnosti a hlavně optimistický děj, avšak v tomto díle je Vilém velmi pesimistický a dílo taktéž. Navíc doposud nebyl hlavním hrdinou románu člověk, který byl popraven z otcovraždy. Nepochopený, osamělý jedinec. Neopětovaně a nešťastně zamilovaný. Za vraždu otce byl sám popraven. Mácha (Poutník) – Tak jako většina romantiků se ztotožňuje svým životem s tímto dílem. Avšak zde je velmi tenká hranice mezi tím, jestli hlavní hrdina Vilém je psán podle Máchova života či Mácha podle napsaných slov žije. Mácha s Vilémovým osudem soucítí a zároveň se s ním ve IV. Zpěvu ztotožňuje. Události svého života považuje za podobné až téměř stejné těm Vilémovým.Jarmila – zamilovala se do 2 mužů. Spáchala sebevraždu skokem ze skály v bílých šatech (nevinnost).Hynek – otec Viléma, v mládí se přestal o Viléma starat. Zabil ho Vilém (vlastní syn), když nachytal jak s Jarmilou … Vyprávěcí způsoby: báseň vypráví sám autor, který se stylizuje do Hynka = ich forma, 4. zpěver forma = mluví plavec, vyprávěcí slohový postup, přímá řeč Typy promluv: Věty oznamovací a tázací a rozkazovací. Veršová výstavba: Báseň je psaná jambem (střídá se přízvuk a ne-přízvuk). 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: báseň je psaná jambembáseň je málo dějová, převažují v ní rozsáhle lyrické pasážespisovná čeština, básnické přívlastky, ve verších, členěno do odstavců a horizontálně Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: oxymóron = bílý stín; zbortěné harfy tónpoetismus = baví – zbavípersonifikace = místa v botách kráčí jeho činumetafora – až tváře, jenž co růže kvetouepizeuxis – menší a menšíapostrofa, vokativ – „Jarmilo“epizeuxis, onomatopoie – „Jarmilo! Jarmilo!“inverze – jak holoubátko sněhobílémetonymie – hrdliččin zval ku lásce hlasvyjádření pohybu a napětí dynamickými slovesy – zasvítnutokombinace barev – růžové nebespojování protikladných představ – světlo x tmametafora – bledá tvář lůny Literárně historický kontext: básník, malíř, cestovatel, filozof, právníknejvětší představitel romantismunikdo neví, jak vypadal, portréty jsou z ostatkůautor Máje – dnes nejprodávanějšímimořádně nadaný, vysoce inteligentnípatron zamilovanýchnarozen v Praze 16. 11. 1810, pokřtěn jako Ignácotec- Antonín Mácha – voják, mlýnský tovaryšmatka – Marie Anna Kirchnerová – hudebnicečasto se stěhovalistudoval gymnázium, filozofickou fakultu a právavýborně ovládal němčinu, uměl česky i latinskyvzorem mu byl George Gordon Byronumírá na napití vody při hašení požáru 6. 10. 1836, umřel ve svatební dense snoubenkou Lori měl syna Ludvíka Další díla: Obrazy ze života mého -s K.H.Máchou seznámit. Mácha přichází do jejího chudého domu, zamiluje se do Marinky. Marinka ale umírá. Mácha odjíždí a když se vrátí, je Marinka už mrtvá. Její otec spáchal sebevraždu, utopil se. Večer na Bezdězu, Marinka, Křivoklad, Cikáni Další představitelé NO: K. J. Erben, J. K. Tyl = 3. etapa NO Obsah: Zpěv – (Umístění děje do přírody a také její nádherný popis. Motiv lásky a nevěry. V této části první tragédie – Jarmilina sebevražda.) Mácha nám v prvních verších popisuje nádhernou přírodu a nastiňuje nám situaci, kdy Jarmila čeká u břehu jezera na svého milého. Avšak místo něho připlouvá v člunku jiný ji známý muž a sděluje, že Vilém má být zítřejšího dne popraven, neboť je otcovrahem. Jeho otec ho jako mladého vyhnal z domu a on se přidal k loupežníkům. Právě Vilémův otec svedl Jarmilu, milenku Viléma a není tedy divu, že se Vilém pomstil. Po tomto zjištění Jarmila skočila ze skály a spáchala tak sebevraždu.Zpěvk závěru, že místo posmrtného života nastává pouhé nic. Z této pas

Témata, do kterých materiál patří