Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Hynek Mácha - Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Hynek Mácha- Máj 1. část zasazení výňatkutéma a motiv - tématem je vina a smrt, láska. Nešťastný osud Viléma a Jarmily, zobrazení májové přírody - motiv- tragicky nenaplněná láska, jarní příroda, smrt, sebelítost časoprostor - česká krajina v máji, okolí Bezdězu u města Doks, u jezera (nyní Máchova), začátek 19. století Kompoziční výstavba -4 zpěvy a 2 intermezza, dedikace (věnování) - chronologicky, retrospektivně (ve zpěvech) - vzestup, vrchol, sestup. paralely, kontrasty 1. zpěv- Jarmila čeká na Viléma u jezera. Posel jí ale sděluje, že je Vilém ve vězení za vraždu svého otce. Nešťastná Jarmila spáchá sebevraždu- utopí se.2. zpěv- zaznamenává Vilémův pobyt ve vězení, jeho vzpomínky na mládí a úvahy o blížící se smrti. Cítí se nespravedlivě odsouzen a propadá beznaději.1. Intermezzo- sbor duchů se chystá na smrt Viléma a jeho pohřeb3. zpěv- popisuje popravu Viléma, autor líčí kontrast mezi krásnou májovou přírodou a tragickou smrtí mladého muže. V závěru je Vilém popraven katem.2. Intermezzo- ostatní loupežníci oplakávají svého vůdce4. zpěv- do děje vstupuje sám básník, který se po sedmi letech dozvídá o tragické smrti milenců. Navštíví popraviště, kde najde lebku Viléma. Autor se ztotožňuje s osudem Viléma a Jarmily, což poznáme na posledním zvolání.literární druh a žánr - druh- lyricko-epická skladba - žánr- poema 2. část lyrický subjekt - vypravěčem je sám autor, v posledním zpěvu přechází z er-formy do ich-formy postavy -Vilém-( strážce lesu pán) žárlivý, pomstychtivý, odsouzeny na smrt – nevěří ve svou vinu, lituje sám sebe a má strach z posmrtného života, svůj osud dává za vinu svému otci ( vyhodil ho z dom) - Jarmila -Krásná, zamilovaná, oddaně čeká na Viléma, když dostala zprávu od plavce, neunesla to, a skočila ze skály a utopila se. - Hynek- sám autor, zamyšlený, otřesen Vilémovým osudem, ztotožňuje se s Vilémem vyprávěcí způsoby - spisovná čeština, subjektivizace (vztah básníka a lyrického hrdiny), jednoduché věty, důraz na zvukovou stránku verše (lhal lásky žal) Veršová výstavba - jambický verš; sdružený, střídavý, obkročný 3. část jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku -postavy vedou monology, dialogy - archaismy-Ach - ona, ona! Anjel můj! - hovorové výrazy- Vstříc mu běží, zaplesá... - syntaktické prostředky- A větru ranního - co zpěvu - líbé vání -autor stále používá pomlčky- Zdaleka spěchá lid - vždy větší zástup ten - vždy větší - větší jest - vždy roste tento pluk; nesmírné množství již. - Vždy větší jeho hluk -řečnické otázky, komunikace se čtenářem- Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou spěchá ku cíli, než červánky pohynou?; Kdo srdci takému útěchy jaké dá? -metonymie -hrdliččin zval ku lásce hlas -metafory -bledá tvář lůny tropy a figury a jejich funkce ve výňatku -Epiteton-bělavé páry hynou -druh obrazného či ozdobného pojmenování, básnický přívlastek -inverze -v tiché se slzy celí rozplýváte -převrácení významu - oxymóron-zbortěné harfy tón -spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje. - zvukomalba- Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas -epiteta- bělavé páry hynou,v tiché se slzy celí rozplýváte -přirovnání- co slzy lásky - personifikace- břeh ji objímal kol a kol - apostrofa- Ach zemi krásnou, zemi milovanou - gradace- Ó krásný - krásný věk! - pleonasmus-magické kouzlo - vyjádření skutečnosti nadbytečnými slovy téhož významu Kontext autorovy tvorby - jediný představitel českého romantismu - považován za otce moderní poezie - vystudoval filosofii a práva - rád cestoval- navštěvoval české hrady a zámky, miloval okolí Bezdězu - účastnil se vlasteneckého života, hrál v Ochotnickém divadle - jeho osudovou láskou byla Lori Šomková, když se měl ženit, tak zemřel na choleru - jeho ostatky byly převezeny do Prahy až roku 1938 - Mácha Máj vydal vl. nákladem 100 ks a kritici ho ztrhali - další dílo: próza- Cikáni, Večer na Bezdězu, Márinka, Křivoklát Literární/ obecně kulturní kontext ROMANTISMUS - dostal se k nám ve 30. letech 19. století, v této době vrcholila snaha národního obrození, postupně upadal zájem o odborná, jazykovědná a rizevlastenecká díla - v této době působí 3. fáze NO - další autoři: Karel Jaromír Erben- KyticeJosef Kajetán Tyl- Dekret Kutnohorský, Strakonický dudák aneb hody divých žen, Paličova dcera, Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, Kutnohorští havíři, Jan HusBožena Němcová- Národní báchorky a pověsti, Karla, Divá Bára, Pan učitel, V zámku a v podzámčí, BabičkaKarel Havlíček Borovský- Tyrolské ele

Témata, do kterých materiál patří