Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Hynek Mácha - Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Hynek Mácha- Máj

1. část

 • zasazení výňatku

 • téma a motiv

- tématem je vina a smrt, láska. Nešťastný osud Viléma a Jarmily, zobrazení májové přírody

- motiv- tragicky nenaplněná láska, jarní příroda, smrt, sebelítost

 • časoprostor

- česká krajina v máji, okolí Bezdězu u města Doks, u jezera (nyní Máchova), začátek 19. století

 • Kompoziční výstavba

- 4 zpěvy a 2 intermezza, dedikace (věnování)

- chronologicky, retrospektivně (ve zpěvech)

- vzestup, vrchol, sestup. paralely, kontrasty

 • 1. zpěv- Jarmila čeká na Viléma u jezera. Posel jí ale sděluje, že je Vilém ve vězení za vraždu svého otce. Nešťastná Jarmila spáchá sebevraždu- utopí se.

 • 2. zpěv- zaznamenává Vilémův pobyt ve vězení, jeho vzpomínky na mládí a úvahy o blížící se smrti. Cítí se nespravedlivě odsouzen a propadá beznaději.

 • 1. Intermezzo- sbor duchů se chystá na smrt Viléma a jeho pohřeb

 • 3. zpěv- popisuje popravu Viléma, autor líčí kontrast mezi krásnou májovou přírodou a tragickou smrtí mladého muže. V závěru je Vilém popraven katem.

 • 2. Intermezzo- ostatní loupežníci oplakávají svého vůdce

 • 4. zpěv- do děje vstupuje sám básník, který se po sedmi letech dozvídá o tragické smrti milenců. Navštíví popraviště, kde najde lebku Viléma. Autor se ztotožňuje s osudem Viléma a Jarmily, což poznáme na posledním zvolání.

 • literární druh a žánr

- druh- lyricko-epická skladba

- žánr- poema

2. část

 • lyrický subjekt

- vypravěčem je sám autor, v posledním zpěvu přechází z er-formy do ich-formy

 • postavy

- Vilém- ( strážce lesu pán) žárlivý, pomstychtivý, odsouzeny na smrt – nevěří ve svou vinu, lituje sám sebe a má strach z posmrtného života, svůj osud dává za vinu svému otci ( vyhodil ho z dom)

- Jarmila - Krásná, zamilovaná, oddaně čeká na Viléma, když dostala zprávu od plavce, neunesla to, a skočila ze skály a utopila se.

- Hynek- sám autor, zamyšlený, otřesen Vilémovým osudem, ztotožňuje se s Vilémem

 • vyprávěcí způsoby

- spisovná čeština, subjektivizace (vztah básníka a lyrického hrdiny), jednoduché věty, důraz na zvukovou stránku verše (lhal lásky žal)

 • Veršová výstavba

- jambický verš; sdružený, střídavý, obkročný

3. část

 • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

- postavy vedou monology, dialogy

- archaismy- Ach - ona, ona! Anjel můj!

- hovorové výrazy- Vstříc mu běží, zaplesá...

- syntaktické prostředky- A větru ranního - co zpěvu - líbé vání

- autor stále používá pomlčky- Zdaleka spěchá lid - vždy větší zástup ten - vždy větší - větší jest - vždy roste tento pluk; nesmírné množství již. - Vždy větší jeho hluk

- řečnické otázky, komunikace se čtenářem- Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou spěchá ku cíli, než červánky pohynou?; Kdo srdci takému útěchy jaké dá?

- metonymie - hrdliččin zval ku lásce hlas

Témata, do kterých materiál patří