Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Klasicismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KLASICISMUS Z latiny „classicus“ – vynikající, vzorovýObdobí 17. – 18. stoletíVznikl za vlády Ludvíka XIV.Empír – vrcholná forma klasicismu za vlády NapoleonaZákladní znaky: navazuje na antiku Racionalismus – znakem pravdy = rozumové poznání Cit = podřízen povinnosti a rozumu Krása = v pravdě a v obrazu přírody Uměleckému dílu měla k dokonalosti pomáhat pevně stanovená estetická pravidla a předpisy V dramatu = respektovánaAristotelova zásada tří jednotJednota místa – příběh je spjat s jedním místemJednota času – příběh by se měl odehrát během 24 hodinJednota děje – sledována 1 základní příběhová linie Francie Jean de La Fontaine – autor 12 bajekJean Racine – tragedik, čerpal z antiky. Dílo:Faidra – láska hlavní postavy k nevlastnímu synoviMolière– klasik světové komedie. Působil u kočovných společností. Ředitel královského divadla v Paříži Dílo:Tartuffe neboli Podvodník – satirická komedie o 5 dějstvích. Do přízně zámožného měšťana Orgona se vetřel Tartuffe. Orgonova rodina pozoruje, jak ovlivňuje Orgonovo jednání ve svůj prospěch. Nakonec je odhalen a spravedlivě potrestán. Lakomec– nejznámější Molierova hra, inspirována Hrou o hrnci. Hlavním hrdinou je velice bohatý lichvář Harpagon. Chce se oženit s Marianou i přesto, že ji miluje jeho syn Kleantes. Harpagon chce dceru Elišku bez věna provdat za stárnoucího boháče Anselma. Kleantes chce získat Marianu a proto otci odcizí pokladničku s penězi. Výměnou za ně se Harpagon vzdává nároků na Marianu. Obě lásky Harpagonových dětí jsou dětmi bohatého Anselma, nenamítá proti svatbě ani Harpagon. Osvícenství = evropské myšlenkové hnutí 18. století, nejdříve ve Francii a Anglii = zaměřeno proti absolutistickému systému vyznávalo kult rozumu → racionalismusosvícenci vyznávali rovnoprávnost a svobodu všech občanůosvícenecká literatura nevytvořila vlastní směrVoltaire– nejvýznamnější osobnost osvícenství, ve svých dílech se stavěl proti církvi, bezpráví, projevu nespravedlnosti. Historik, filozof, dramatik, básníkVe Francii byla vydána Velká encyklopedie → znalosti z vědy, techniky, uměníDenis Diderot – hlavní redaktor a organizátor vydávání encyklopedie Dílo:Jeptiška – román ve formě dopisů, autobiografie fiktivní hrdinky, která je přinucena vstoupit do kláštera kvůli svému nemanželskému původu, aby neohrozila dědické nároky vlastních dětí jejích rodičů Jakub fatalista – román, rozhovor sluhy Jakuba a jeho pána během bezcílného putování Preromantismus (sentimentalismus) Přechodná etapa mezi klasicismem a romantismemZnaky: důraz kladen na cit Přináší oblibu přírodních scenérií, tajuplná místa (hřbitovní a jezerní poezie) Návrat k přírodě a lidové slovesnosti Jonathan Swift – největší anglický satirik, celý život prožil v Irsku, psal politické články Dílo:Gulliverovy cesty – filozofický, satirický román. Kritika civilizace. Výprava a putování kapitána Gullivera do neznámých krajů a po imaginárních ostrovech. Kritika domácích poměrů a evropské kultury Daniel Defoe– Dílo:Robinson Crusoe – v ich formě vypráví osudy trosečníka, který po 28 let obývá pustý ostrovJohann Gottfried Herder– tvůrce nové preromantické estetiky. Dílo:Myšlenky k filozofii dějin lidstva – přesvědčení o podílu každého národa na vývoji lidstva k humanitě Johann Wolfgang Goethe – básník, dramatik, prozaik, vědec. Dílo:Utrpení mladého Werthera – román v dopisech, hlavní hrdina prožívá nešťastnou lásku, spáchá sebevraždu. Faust – filozofická dvojdílná báseň, tragédie, inspirace pověstí o Faustovi, který zaprodal duší ďáblu v touze po dokonalém poznání světa a pocitu štěstí. Nakonec Faust najde uspokojení ve smysluplné práci a od propadnutí peklu ho zachrání záměr pomoci lidem Friedrich Schiller – německý básník, dramatik, filozof, autor knih o historii, přítel Goetheho. AutorÓdy na radost – lyrická skladba, závěr 9. Symfonie Dílo:Loupežníci– konflikt dvou bratrů, prvorozený Karel přišel intrikami o otcovu důvěru a snoubenku i dědická práva, touží se pomstít a stává se vůdcem loupežníků.

Témata, do kterých materiál patří