Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krysař Viktor Dyk Základní informace: LT druh: epikaLT žánr: novela, krátká povídkaDoba: není určenaMísto: Hameln, hansovní město, hora KoppelVyprávěč: er - formaVypravěcí způsob: vyprávěcí, popisný, dialogy, monology, přímá řeč Kompoziční postupy: ChronologickéNámět z pověsti nejspíše ze 13. st. Jazyk: Spisovný, archaismy, krátké věty, tázací větyPersonifikace „A vody míjejí a míjejí a šeptají…..“Opakování = naléhavost, stupňovitost dějeSymbolika – sen X skutečnost, píšťala = řemesloPrvky romantismu – individualita, mystika, citovost vítězí nad rozumemParadoxy – přežije jen mentálně zaostalý Jorgan a miminkoČeská slova, německá jména Myšlenka, motivy díla: Ústředním motivem není jen popření rozumu a vítězství iracionality, ale i ztráta iluzí. Proto byli zachráněni Jörgen a nemluvně, protože těm jediným ještě zůstaly sny,ostatníČetba této knihy nutí k zamyšlení nad tím, po čem vlastně toužíme, ale neobsahuje návod k vyluštění této hádanky. Každý totiž musí přijít sám na to, co je pro něj oním vábivým zvukem krysařovy píšťaly, za kterým by šel až do propasti. Odkrytí duší ve městě Hameln, touha po štěstí – země Svatohradská, bolest, zrada, láska a čestnost Hlavní postavy: Krysař –temné, pátravé oči, vysoký, štíhlý, samotář, přiléhavý kabátec, úzké nohavice, tajemný stopařSepp Jorgen – statný, silný, pevných pěstí, dobrého srdce, vcelku hezký, zalekavé oči, chudý rybář, vlastnil drozda, trvá mu den, než něco pochopíKristián – milenec Agnes, plavé vlasy a modré oči, vysoký, pracuje u strýce, možná po něm bude dědit, vůči Krysařovi téměř až agresivní, je chamtivýGottick Frosch – truhlář, 6 dělníků, mohutný a hbitýBonifác Strumm – menší, útlejší, jeho soused, krejčí Děj: Do Hammeln, města počestných občanů, přichází krysař, podezřelý cizinec bez minulosti, člověk beze jména, který ale jako jediný dokáže zbavit město nepříjemného problému, zbavit jej krys. Největším problémem města Hammeln však nejsou jen krysy, ale občané sami, jejich pokrytectví, falešná morálka, povrchnost a touha po penězích a prospěchu. Krysař, který už prošel nejedním městem, vidí všechnu tu prohnilost, ale co je mu do toho? Chce jen splnit svůj úkol a po obdržení odměny se vydat znovu na svounekonečnoucestu, ale v odchodu mu brání dvě věci – neochota Hammelnských radních k vyplacení slíbené odměny a láska k Agnes, cit pro něj úplně nový a záhadný. Nezavrhne svou milou, ani když se mu svěří se svým tajemstvím – čeká dítě s jiným, s milencem Kristiánem, kterým pohrdá. Krysař jí odpouští, ale Agnes sama neunese svůj hřích a odchází na horu Koppel. Rozhodne se "odejít" do Sedmihradské země, do níž údajně vedecestaskrz propast v této hoře, ale o níž nikdo neví, zda skutečně existuje. Kolují pověsti, že tam neexistuje bolest a trápení. Agnes uvěří a na hoře skokem do propasti se zabije. Po návratu do města se krysař shání po své lásce, ale její matka, která z dceřina činu zešílela, mu řekne, co se Agnes rozhodla udělat. Se zlomenýmsrdcem a prázdnem v duši vezme krysař svoji píšťalu azačne hrát, ne však tím tlumeným, jemným tónem, jako když vyháněl krysy, ale plných dechem co nejhlasitěji, jak jen toho byl schopen.MístoJen jednoho člověka zvuk píšťaly nezasáhl. Byl jím rybář Sepp Jörgen, silný, pohledný, ale myslí zaostalý chlapec, jemuž všechny souvislosti docházejí až den poté. Děvčata z města se mu proto posmívala. Krysař se musnažilpomoci, promlouval k němu o lásce, ale Seppovi slova v ten moment nedocházela. Tak tomu bylo i tenkrát - den po vylidnění města ho najednou také začnou vábit tóny píšťaly. Jde za nimi, ale cestou uslyší usedavý pláč malého dítěte. Vrátí se pro něj a bere ho s sebou na Koppel. Stojí nad propastí a chystá se následovat své spoluobčany. Ale stane se něco jiného - zvuk píšťaly je náhle přerušen pláčem dítěte! Sepp v tu chvíli nic nechápe, ale vzdá se údajného blahobytu a vrací se s dítkem v náruči z hory,abyhledal matku, ženu, která by dala malému napít...Tak tedy zůstali naživu jen DVA OBYVATELÉ města Hammeln – blázen, který rozum ztratil, a dítě, které rozum ještě nepobralo. Autor: český básník, prozaik, dramatik, novinářNárodních listů politikpřekladatel z němčiny a francouzštiny (zájem o prokleté básníky)představitelčeského buřičstvíovlivněnsymbolismem a dekadencíuž v mládí problémy s anarchistickým přesvědčenímčlenem protirakouského spolku „Omladina“žákem Aloise Jiráska – skládal u něho maturitu z dějepisujeho verše bojovné a plné vlastenectví – v době první světové války vznikla básnická sbírka „Okno“ v ní např. báseň „Země mluví“ – silné vlastenectví, úcta k rodné zemi ….Opustíš –li mne nezahynu, opustíš –li mne zahyneš… během 1. sv. války byl 2 roky vězněn ve Vídniod r. 1918 poslancem Národního shromáždění a od r. 1925 senátoremzemřel na infarkt u Jaderského moře Další díla autora: Okno, Poslední rok Autorova doba: Evropská a česká moderna vznik: 2. polovina 19. stoletíznaky: 1)nejednotnost stylů (do této doby v umění jednotný postup – např. renesance, baroko, klasicismus, romantismus, realismus) 2) prosazení svobody v umění 3)prosazení originality 4)zájem o vnitřní život člověka (zachycování vnitřních prožitků, citů a fantazie,…) 5)odmítání životního stylu maloměšťáků (kritika pokrytectví a přetvářky) Autoři té doby:Fráňa Šrámek, Frantiek Gellner, Stanislav Kostka Neumann

Témata, do kterých materiál patří