Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Krysař
Viktor Dyk

Analýza uměleckého textu

DRUH → próza

ŽÁNR → historická novela (krátký rozsah, poutavý příběh, pointa)

TÉMA

kritika společnosti

falešné předsudky a morální chyby

kritika a zesměšnění měšťanů

MOTIV – téma daného úryvku

ČAS → středověk – 13. století

MÍSTO → Hameln, Německo

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA → chronologická

VYPRAVĚČ → vševědoucí vypravěč

er-forma

POSTAVA

KRYSAŘ

zahalen tajemstvím (odkud přišel, kdo je,…), chladnokrevný, samotář, vzbuzuje strach

jediná Agnes v něm dokáže probudit city

AGNES

mladá, krásná žena, zamilována do Krysaře

milenka dlouhého Kristiána

DLOUHÝ KRISTIÁN → touží po dědictví svého strýce a lásce Agnes

SEPP JÖRGEN

rybář

vše mu trvá déle, než pochopí, lidé si z něj utahují a dělají mu naschvály

RADNÍ → obyvateli města uznávaní, ale uvnitř zlomyslní lidé, kteří nedrží slib

VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY

přímá řeč

TYPY PROMLUV

spisovná čeština

dialogy i monology

propracované popisy

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

spisová čeština

neutrální – pes

hovorová – spacák

knižní – oř

básnická – luna

archaismy (zastaralá) – hvozd

historismy (zaniklá skutečnost) – palcát, groš

neologismy (nově utvořené) – Smuténka

přechodníky – vstávajíc

citoslovce

termíny

nespisovná čeština

obecná – von, pěknej, vokno

citově zabarvená – zlatíčko

nářeční – šalina

slang (zájmová skupina) – tělák, cvakat

argot (spodina)

vulgarismy

TROPY

metafora – vnější podobnost (hlad je nejlepší kuchař)

metonymie – vnitřní podobnost (město čeká)

personifikace – zosobnění (stromy šeptaly)

přirovnání (chová se jako vůl)

epiteton – básnický přívlastek (nejčokoládovější čokoláda)

hyperbola – nadsázka

eufemismus – zjemnění nepříjemné skutečnosti (zesnout)

dysfemismus – zhrubění skutečnosti (pazoura)

oxymóron – nelogické spojení slov (mrtvé milenky cit)

synekdocha – záměna části za celek (přišel o střechu nad hlavou)

ironie

Literárněhistorický kontext

 • střední období autorovy tvorby

 • hospodářský rozvoj

 • otevření Národního divadla v Praze

 • 1. světová válka

 • HUDBA – Antonín Dvořák

 • MALBA – Alfons Mucha, Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais, Josef Čapek, František Kupka, Max Švabinský

 • SOCHAŘSTVÍ – Josef Václav Myslbek

 • česká moderna ovlivněná symbolismem

 • MODERNISMUS → umělecké hnutí, které vzniklo jako vzpoura proti tradicím – Franz Kafka

 • SYMBOLISMUS → umělecké hnutí, které vzniklo na konci 19. století ve Francii – cílem bylo zobrazení věcí, které nelze vysvětlit racionálně, staví na symbolice

 • ANARCHISMUS → ideologie, která usiluje o společnost bez jakékoliv lidské hierarchie se značnou lidskou svobodou – bez politické moci → anarchističtí buřiči – Viktor Dyk, Fráňa Šrámek

 • ROMANTISMUS

  • 1. polovina 19. století se vznikem v Anglii

  • konflikt mezi vnitřním a reálným světem

  • pocit vnitřní rozervanosti hlavního hrdiny, který se vzpírá společenským konvencím

  • představitelé → Byron, Shelley, Scot, Stevenson, Wilde, bratři Grimmové, Hugo, Dumas, Puškin, Gogol, Mácha, Erben

Témata, do kterých materiál patří