Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krysař (1915) Viktor Dyk (31. prosince 1877 Pšovka u Mělníka – 14. května 1931 Lopud, Chorvatsko) český básník, prozaik, publicista a politik, dramatikvystudoval pražská práva, ale nikdy se jim nevěnovalbyl příslušníkem generace buřičů – anarchistůredigoval časopisy Lumír a Samostatnostbyl zatčen za protirakouskou činnostpo válce se stal redaktorem Národních listů a byl zvolen do senátubyl odpůrcem politiky Masaryka a BenešePočátek jeho tvorby je spojen se skepsí, která pramení z potlačení omladinářských bouří Další autorova díla politická lyrika-Buřiči, Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice skladba-Milá sedmi loupežníků válečná básnická tetralogie – Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok drama - Zmoudření dona Quijota – symbolistická hra, hrdina ztrácí iluze = umírá LT druh- epika LT žánr- novela Kompozice – chronologická, děleno na kapitoly Děj začíná od začátku- příchodem Krysaře do Hameln, konec je završující - téměř celé město zemře Vypravěč- er-forma, v minulém čase, vševědoucí Promluvy – spisovný jazyk, monology, dialogy, popisné i úvahové části, vnitřní monolog postav Jazykové prostředky personifikace, archaismy, řečnické otázky Časoprostor– Hameln, doba blíže neurčená, nejspíš Středověk (v té době krysy přenášely mor) Hlavní myšlenka– poukazuje na zneužívání veřejných funkcí, kritizuje lhostejnost, hamižnost, prospěchářství Láska k Agnes dala Krysaři sílu a smysl života, ale když o ni přišel, opět ho ztratil. (Bez lásky pro něj neměl život smysl.) téma: smrt obyvatel města Hammeln a krysaře Charakteristika postav krysař− hubený a vysoký, putuje od města k městu a vyhání z nich pomocí kouzelné píšťaly škodlivé krysy; je osamělý, zádumčivý, nikde nemá závazky, jedinou dívkou, kterou miloval, je Agnes Sepp Jörgen− je dobře rostlý a má kudrnaté vlasy; rozumu moc nepobral, těžko chápe, živoří jako rybář a ostatní obyvatelé Hammelnu se mu posmívají Agnes− krásná dívka z města Hammeln, nedokáže se rozhodnout mezi krysařem a původním milencem Kristiánem; ze zoufalství nakonec spáchá sebevraždu Kristián− přezdívá se mu též Dlouhý Kristián, je milencem Agnes; velmi vypočítavý, jelikož doufá ve smrt svého strýčka Ondřeje, což by mu přineslo velké dědictví radní– vypočítaví, neplní své sliby, opovrhují krysařem vztah postav se vyvíjí literární / obecně kulturní kontext Nejprve vyšla pod názvem Pravdivý příběh (Lumír, ročník 40, 1911–1912), pod dnes známějším názvem Krysař byla vydána poprvé v roce 1915 v edici Zlatokvět (doplněná a upravená). zařazení knihy do kontextu celého autorova díla: - vrcholné odbodbí tvorby tematicky podobné dílo: F. M Dostojevskij – Idiot; Božena Němcová− Divá Bára– postavy bláznivých lidí Dyk- Devátá vlna- podobné téma- smrt literární směr- realismus s prvky romantismu, symbolismus a dekadence, prvky neoromantismu, připodobnění Realismus z latinského realis = věcný, skutečný; realita = skutečnostumělecký směr, který převládal v literatuře 2. poloviny 19. století (zastoupil romantismus)vznikl především jako odpověď na tehdejší umění, jež popisovalo život zejména bohatých a spokojených lidí nebo fiktivních či historických osobvliv rozvoje přírodních a technických věd, filozofie (zvláště pozitivismu⇒ Auguste Comte:„Skutečné je to, co lze dokázat smysly, tedy pozitivně.“)prosazení exaktního myšlení (vědecké postupy založeny na matematických výpočtech a metodách)⇒ snaha o uplatnění stejných vědeckých postupů i v literatuřeliteratura je chápána jako vědecká analýza společnosti Znaky realismu pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace); přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověkatypizace (na jednotlivém je zobrazeno obecné); literární hrdina se proměňuje, vyvíjí (je dobově a společensky podmíněný); někdy je jeden ústřední hrdina nahrazen kolektivemzobrazuje průměrného člověka⇒ realistický román je zrcadlem společnosti, kronikou jejích mravůobjektivní přístup ke skutečnosti⇒ autor neužívá autostylizace (autor není v díle účasten, stojí jakoby nad příběhem, svůj názor uplatňuje výběrem faktů, tématu, postav)kritika nedostatků ve společnosti (odtud název kritický realismus – ten se jako takový objevuje až o něco později, někdy v 80. letech 19. století⇒ autoři jsou ještě mnohem více otevřenější, poukazují na sociální konflikty a snaží se je řešit)román je analýzou skutečnosti; oslabuje se sevřený dějautoři se vyhýbají minulosti, upřednostňují současnost (ale v některých případech na minulost odkazují, je-li jejich cílem poukázat na lepší současnou společenskou situaci)nové výrazové prostředky: hovorová řeč, nářečí, archaismy apod. Dekadence • dekadent = úpadek (francouzština) • původně hanlivé označení básníka, který tvořil nová díla bez tradic • životní pocit literátů 19. a 20. století • autoři znechuceni úpadkem společnosti, nikde neviděli možnost nápravy • vlastní nitro - individualita • exotické motivy, perverze, narcisismus (člověk, který miluje sám sebe) • pocit nudy, zmaru, deprese, smrti (v básních) • bohémský život (utrácení za prostitutky, alkohol, hospody - inspirace) • satanismus, nevázaný sex, alkohol a tuláctví Prvky anarchismu v díle: Krysař- tulák, opovrhuje autoritou, touha po svobodě, motiv lásky a erotiky Prvky romantismu v díle: milostný trojúhelník, společnost krysařovi nerozumí a opovrhuje jím, motiv vzpoury Česká literatura na přelomu 19. a 20. století, anarchističtí buřiči AB- začali tvořit na počátku 20. století v době upadajícího vlivu lumírovců a vrcholícího symbolismu a dekadence představitelů České modernypo krátkém okouzlení symbolistně-dekadentní poetikou v okruhu Moderní revue se s tímto programem rozešli a abstraktní symboly začali nahrazovat přímým pojmenováním a věcnostítendence překonat individualismus, sblížit literaturu se životem, vliv anarchismu (úsilí o neomezenou svobodu člověka, odmítnutí autority státu)odpor k společnosti, pesimismus→ buřičstvíspojeni s negací soudobé společnosti= generace mladých spisovatelů z počátku 20. stoletíFrantišek Gellner, Fráňa Šrámek, Karel Toman, Viktor Dyk, Stanislav Ko

Témata, do kterých materiál patří