Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kuře melancholik

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky:Kuře melancholik Žánr:naturalistická novela Au tor:Josef Karel Šlejhar (*14. 10.1864 - †04. 09.1914) •přispíval do řady časopisů a novin •signatářem manifestu české moderny 1895 •základním rysem jeho děl → život je spojen s utrpením • svět přírodní versus svět lidský • lidská společnost je zmítána pudy a vášněmi •další díla: sbírky povídek Dojmy z přírody a společnosti (1894), Co život opomíjí (1895), Zátiší (1898) romány Peklo (1905), Lípa (1908), Vraždění (1908) Místo a doba děje:vesnické prostředí, 19. století Téma:Příběh chlapce, kterého postihne nenávist macechy a okolí a nikdo mu není ochoten pomoci. Obsah: Kniha začíná smrtí hošíkovy maminky. Na pohřbu se objeví jakási mladá ženština, která se k děcku náramně má a nešetří srdceryvnými projevy účasti s děckem a jeho otcem. Po pohřbu otec často odjíždí - prý za obchodními záležitostmi. Z jedné takovéto obchodní cesty si doveze onu ženštinu. Od této chvíli se na statku vše začne měnit k obrazu mladé paní. Nejprve vystrnadí staré služebnictvo a přivede si nové, a poté začne ustrkovat hošíka a křivdit mu, kdykoliv se k tomu naskytne sebemenší příležitost. Hošík se začne dospělých stranit a jediným přítelem je mu malé kuře-mrzáček, který je taky osamělý. Malý hoch strádá; jak duševně tak psychicky. Jednoho dne onemocní, ale nikdo se o něj nestará. Až když už to vypadá, že umírá, nechají "kvůli lidem" zavolat doktora. Před doktorovou návštěvou hošíka umyjí a před doktorem hrají milující a starostlivou rodinu. Lékař jen konstatuje, že už se nedá nic dělat. Po jeho odjezdu přestěhují hošíka do kůlny, aby nikoho "neobtěžoval" a nechají ho tam umřít. Hlavní postavy: chlapec - bez jména, proměna dítěte - zpočátku radostné (matka ještě žije; zpočátku nechápavé - bezcitné chování - uvědomuje si smrt matky; bezbranné, bito a týráno za každou maličkost kuře - spojeno s chlapcem, zaostalé, odsouzeno k zániku, jako jediný má kladný vztah k dítěti (supluje to, co mu chybí), dítě a odstrkované kuře na stejné úrovni otec - lhostejný k dítěti - nezajímá se o něj; věří maceše (omotala si ho kolem prstu) macecha - ztělesnění zla, obrovská nenávist k dítěti Pepka - hlavní služebná, pravá ruka macechy - společně týrají dítě Kompozice: •chronologický děj •er-forma • těsné spojení tematických celků • lyricko – epické pasáže v kontrastu s tragickým dějem úvod– dítěti náhle umírá matka, objevuje slepici s čerstvě narozenými kuřátky - kontrest smrt matky – narození kuřátek - kontrast motivůzápletka – otec se znovu ožení a macecha dítě nenávidí - začíná psychycký i fyzický terorgradace děje – dítě začíná scházet - rodina ho začíná čím dál více vyčleňovat - chlapec onemocní a macecha se rozhodne úplně ho odstranitretardace děje – obsáhlý popis večera a západu sluncevyvrcholení děje– chlapec umírá a kuře s ním Jazykové prostředky: •autobiografické prvky – často byl svědkem násilí otce na matce • děj zasazen do krásného jarního dne • atmosféra prostředí v kontrastu s tragickým dějem - až lyricko-epické líčení - západ slunce v kontrastu s chlapcovým umíráním - časté krátké pasáže popisu atmosféry – zpomalení děje • časová neurčitost - jasné pouze denní doby (včera, dnes a zítra) • autor se zaměřuje na citovou rovinu textu - řečnické otázky, nabádá čtenáře k zamyšlení nad životem dítěte (parafráze i v dnešní době) • autor poukazuje na fakt, že jestliže člověk strádá psychicky, odrazí se to i na jeho fyzickém vzhledu • vystavěno na kontrastech v život bezbranného kuřete stejně tak jako bezbranného chlapce ostře kontrastuje s krutým světem vesnických lidí • časté pasáže – autorovo zamyšlení (pasáž o dětském románu – jak vypadá) • nářeční a slangová mluva - hovorový jazyk • lexikální prostředky: metafory, oxymóron, přirovnání, v lyrických pasážích - nadsázka a ironie • syntax: rozvitá souvětí, přechodníky, obrácený slovosled, nepřímá řeč, nedokončené výpovědi (apoziopeze), přímá řeč Aktuálnost díla: • poprvé v časopise Hlas národa 1889 • i knižně v Románové knihovně Hlasu národa • 1895 zařazeno do povídkového souboru Co život opomíjí → kritika Mrštíka (název zkrácen na Kuře) •Vliv díla: Zásadní obrat ve vývoji vesnické prózy - realistický obraz z autorovým subjektivním pohledem a kritikou. Dílo bylo hodnoceno rozporuplně - kladná kritika F. X. Šalda - vrchol moderní české prózy. Můj názor:Na tomto drsném naturalistickém díle mě, kromě krutosti a skoro až bezcitnosti s jakou jsou líčeny chlapcovy strasti, zaujal především jeho název - "Kuře melancholik". S označením přichází ještě stará služebná Katla, ale otázkou zůstává, nakolik pravděpodobná je skutečnost, že člověk konce 19. století, jenž je takřka bez vzdělání, si uvědomuje pravý význam tohoto slova – melancholik.

Témata, do kterých materiál patří