Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Jaromír Erben Analýza uměleckého textu DRUH poezieŽÁNR sbírka 13 balad lyricko-epická skladbaTÉMA připomenutí pradávných morální zásad zodpovědnost za vlastní chyby připomínka lidové slovesnosti (starých lidových pověr a zvyků) morální zákony lze překonat pouze pokáním, odpuštěním nebo láskouMOTIV mezi matkou a dítětem, rozpor mezi jednáním hlavní postavy a pradávnou morální zkušeností lidstva (zapomenutí na lásku k dítěti, chamtivost) za chybné chování přichází trestKOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA zrcadlová kompozice 7. balada (Lilie) je „jedinečná“ – prostředí ostatní balady jsou zrcadlově uspořádány sloky po 8 verších u většiny balad – chronologický děj (Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat) retrospektivní děj – Dceřina kletbaLYRICKÝ SUBJEKT vnější nezávislý pozorovatel děje (er-forma) časté střídání s přímou řečí (monologem) jednotlivých postavPOSTAVA převažují ženy, pohádkové a nadpřirozené postavy (polednice, vodník)VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY nevlastní přímá řeč a scénické poznámkyTYPY PROMLUV dlouhé filozofické monology plné myšlenek dvojsmyslné slovní hříčky střídání sarkastických poznámek s vážnými výstupy tragických postavVERŠOVANÁ VÝSTAVBA počet slok a veršů druh rýmu střídavý – abab sdružený – aabb obkročný – abba přerývaný – abcb, abca postupný – abcd, abcd volný rým – nepravidelné schéma JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY spisová čeština neutrální – pes hovorová – spacák knižní – oř básnická – luna archaismy (zastaralá) – hvozd historismy (zaniklá skutečnost) – palcát, groš neologismy (nově utvořené) – Smuténka přechodníky – vstávajíc citoslovce termíny nespisovná čeština obecná – von, pěknej, vokno citově zabarvená – zlatíčko nářeční – šalina slang (zájmová skupina) – tělák, cvakat argot (spodina) vulgarismy TROPY metafora – vnější podobnost (hlad je nejlepší kuchař) metonymie – vnitřní podobnost (město čeká) personifikace – zosobnění (stromy šeptaly) přirovnání (chová se jako vůl) epiteton – básnický přívlastek (nejčokoládovější čokoláda) hyperbola – nadsázka eufemismus – zjemnění nepříjemné skutečnosti (zesnout) dysfemismus – zhrubění skutečnosti (pazoura) oxymóron – nelogické spojení slov (mrtvé milenky cit) synekdocha – záměna části za celek (přišel o střechu nad hlavou) ironieFIGURY epizeuxis – opakování téhož slova krátce za sebou anafora – opakování slov na začátku veršů epifora – opakování slov na konci veršů epanastrofa – opakování slova na konci a na začátku druhého verše Literárněhistorický kontext bitva u Waterloo – prohra Napoleona BonapartaFrantišek Josef I. se stal rakouským císařemhudba – Bedřich Smetana, Ludwig van BeethovenBožena Němcová Karel Jaromír Erben historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek (zájem o ústní lidovou slovesnost jako Božena Němcovápředstavitel literárního romantismunarozen 1811 v Miletíně a zemřel v roce 1870 v Prazestudoval v Hradci Králové a v Prazepracoval jako sekretář Českého muzea a do roku 1851 jako archivář města Prahybyl pomocníkem Františka Palackéhodíla – Písně národní v Čechách (Na hřbitově, Tulák), České pohádky (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Zlatovláska)na Kytici pracoval 20 let Kytice původně Mateřídouškaúvodní báseňmatka, která byla pohřbena a vrátila se ke svým dětem v podobě kvítku – mateřídoušky Poklad matku zláká poklad v jeskyni, bere zlato, ale zapomene tam dítěpo roce se vrací do tajemné jeskyně, nehledí na zlatou, ale pouze na své dítěporušení vztahu matka-dítě z chamtivosti Svatební košile dívka se modlí ke svému milému, který odešel na vojnu, který se jí vrátí, ale jako oživlá mrtvoladívka se okouzlená a nechá se jím vést až na hřbitovna poslední chvíli se schová do márnice a je zachráněna až východem sluncemotiv přílišného lpění na mrtvém Polednice porušení vztahu matka-dítěmatka se rozčílí na dítě, které příliš zlobí a vyhrožuje mu polednicí, která skutečně přijdeotec, který se vrátí z práce, najde matku v bezvědomí a mrtvé dítě, které udusila Zlatý kolovrat Král, který v lese potká Doru, si ji chce vzít za ženu, ale její zlá macecha to nechce, protože chce za krále provdat svou vlastní dceru. Když vedou Doru na hrad, v lese ji zabijí a za krále se provdá nevlastní sestra. Král se však dozví pravdu od zlatého kolovratu, který koupila matka za části Dořina těla. pohádkové motivy (kouzelné předměty), dobro vítězí nad zlem. Štědrý večer Marie a Hana chtějí znát svou budoucnostHana vidí svatbu a Marie pohřebdo roka se to splní člověk nemá chtít znát svou budoucnost porušení přirozenosti Lilie vypráví o dívce, která zemřela velmi mladá a byla pohřbena v lese, jak si přála a na jejím hrobě vyrostla lilielilii utrhl muž, který pořádal hon, lilii utrhl, dal do své zahrady a postavil kolem ní zeď, aby na ni nesvítilo sluncez lilie se stala dívka, která se za muže provdá a má s ním dítěkdyž byl její povolán z králem, jeho matka, která se měla starat o jeho ženu, ji vystavila slunci a tím zabila ji i jejich dítě Holoubek mladá vdova truchlí po svém muži, ale během měsíce se znovu provdáu nebožtíkova hrobu sedává holoubek a vrká o dívčině viněsvědomí ji dožene k sebevraždě a utopí se v řece Záhořovo lože Záhoř byl zločinec, který se musel kát, aby mu bylo odpuštěno Vodník dcera chybovala dvakrát – neposlechla matku a šla k jezeru, kde ji unesl vodník a musela si ho vzít za muže – podruhé, když byla navštívit matku a nevrátila se za vodníkem, který za trest zabil jejich dítě Vrba duše ženy se v noci mění na duši vrby Dceřina kletba porušení vztahu matka-dcera Věštkyně Erben vyslovuje víru v budoucnostměla sloužit k povzbuzení národa Zajímavosti balada Lilie byla přidána později a tím narušena zrcadlovostzfilmováno 2000 - 7 nejznámějších balad režie – F. A. Brabecparodie vznikla v divadle Semafor

Témata, do kterých materiál patří