Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lakomec Moliére Moliére, vlastním jménemJean Baptiste Poquelin se narodil roku 1622 v Paříži.Byl to francouzský herec, spisovatel a dramatik období francouzského klasicismu.jezuitská kolej, práva1643 vytvořil divadelní spolek Skvělé divadlo (Illustre théâtre).divadlo zaniklo, skončil ve vězení pro dlužníkypozději s divadelními společnostmi kočoval převážně po jihu Francie.získal přízeň krále Ludvíka XIV., organizátor královských slavností, byl mu přiznán královský důchod a od roku 1665 jeho soubor nesl označení „divadelní společnost králova“.Jeho úspěch na divadle, jeho novátorství, společenská angažovanost a konečně i úspěch u diváků ho nutily bojovat celé roky proti intrikám, osočování a pronásledování jeho odpůrců, mimo jiné i mezi jeho konkurenty z oblasti divadla.Zemřel 17. února 1673 po konci čtvrtého představení své poslední hryZdravý nemocný, kde hrál titulní roli.byl pohřben v části hřbitova pro sebevrahy Dílo satirické veršované i prozaické komedie; zobrazuje nešvary francouzské vyšší společnosti (lakota, naivita, pokrytectví, hypochondři a především snobství) Škola žen – Mravoličná veršovaná komedie o pěti dějstvích řešící problém výchovy dětí a postavení ženy v rodině.Škola mužů – Mravoličná veršovaná komedie o třech dějstvích ze života měšťanské společnosti.Chudák manžel – komedie o bohatém muži, který se neoženil z lásky, ale z touhy po titulu. Přišel sice o peníze, ale zato získal mohutné parohy.Mizantrop –veršovaná komedieMěšťák šlechticem – komedie – balet v próze o pěti jednáních napsaná rovněž pro královské slavnosti v Chambord s hudbou Jeana-Baptisty Lullyho, satira na chudnoucí šlechtu, která je nucena obracet se bez ohledu na pojem šlechtické cti na bohatnoucí měšťáky s žádostmi o finanční pomocZdravý nemocný – komedie – balet o třech jednáních v próze (hudba Marc-Antoine Charpentier) s titulní postavou měšťáckého sobce a hloupého hypochondra Argana Historický a literární kontext Klasicismus a klasicistní literatura Moliére je představitelem klasicistního dramatuKlasicismus je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikl v polovině 17. století jako reakce na citové až vášnivé barokozejména epická poezie a dramatická tvorba.Roku 1680 bylo založeno divadlo Comédie-Française (dodnes hrají kl. drama)Dramata musela dodržovat tzv. trojjednotu (času, děje a místa) a psala se obvykle v "alexandrinských" verších – platí pro vysoký stylstylové vybroušenosti, srozumitelnosti a jasnosti.vyzdvihování nutnosti společenského řádu, pevné morálky a schvalování i absolutní moc vládce; zastánce střídmosti, kázně a rozumu.literární salony – předčítání děl a diskuze o nichliterární akademie – dbaly na jazyk uměleckých děl a také preciznost jejich formy. Literární tvorba se dělila na dva proudy: vysoká – eposy, ódy, hymny, tragédie, zpracovávaly vznešená témata, líčily urozené hrdiny. Náměty většinou z antiky nízká – komedie, bajka, satira, zobrazovaly život měšťanstva i venkovanů, často pojaty komicky. (Psal Moliére) Představitelé klasicistního dramatu Francie: Jean Racine – tragédieFaidra Pierre Corneille – tragikomedie Cid, tragédie zabývající se vírouPolyeucteAnglie: John Dryden – komedie i tragédie Alexandr PopeItálie: Carlo Goldoni – komedieSluha dvou pánů,Poprask na laguně Podobné knihy inspiraci pro své dílo našel vKomedii o hrnci odTita Plauta Lakomec (1668; L' Avare) Obecná charakteristika Literární druh:drama Literární forma: drama Literární žánr:komedie Literární směr: francouzský klasicismus Charakteristika postav Harpagon – Moliére na něm ukazuje obraz lichváře, který je pro své peníze ochoten obětovat cokoliv. Citovými vztahy počínaje a vlastní rodinou konče. Ztráta peněz pro něj znamená naprostou tragédii, nenávist ke všemu živému, nechuť k životu a ztrátu smyslu života.Čipera (La Fleche, Šindel, Štika) – Je zcela oddaný svému pánu Kleantovi. S myšlenkou, že svému pánovi pomůže, ukradl Harpagonovi jeho skříňku s penězi.Kleantes – Harpagonův syn. Zamiloval se do Mariany, i když byla velice chudá. Šílená láska k penězům jeho otce se mu příčí. Je tedy jeho pravým opakem.Mariana– Chudá dívka, která se stará o svou nemocnou matku. Zamilovala se do Kleanta. Ne pro jeho peníze, ale kvůli jeho povaze.Valér– sluha Harpagona; zamilovaný do jeho dcery Elišky.Eliška– dcera Harpagona; zamilovaná do Valéra.Anselm – šlechtic, má si vzít Elišku proti její vůli; otec Valéra a Mariany (jak se na konci hry ukáže).Jakub– Harpagonův kočí a kuchař, který falešně udá Valéra za krádež Harpagonova pokladuFrosina – všetečná rádkyně, která svou mazaností pomohla nejdříve Harpagonovi k Marianě a poté i Kleantovi Děj Harpagon je sice bohatý, ale je neuvěřitelný lakomec. Dokonce každou návštěvu podezírá z krádeže, i když skutečně nic neukradla, a své děti omezuje jakbysmet. Má dceru Elišku a syna Kleanta, který je nucen si půjčovat peníze všade odjinud, jen ne od svého otce. Harpagonova zlotřilá povaha způsobí, že jde ještě dál a intrikuje s životy svých potomků. Kleantes je zamilován do chudé dívky Mariany a chce otce požádat o svolení ke sňatku. Když tu otec syna překvapí výrokem, že to on si Marianu vezme! Zato svého Kleanta by rád oženil s bohatou vdovou a svou dceru Elišku, po uši zamilovanou do Valéra, zase provdal za stárnoucího boháče Anselma. To odpoledne nalezne Kleantův sluha Čipera poklad Harpagonem zakopaný na zahradě a uzme jej, aby tak Kleantovi pomohl. Odcizený majetek v Harpagonovi probudí šílenství. Začne zběsile pátrat a podezřívat každého ve svém okolí a nepřestane, dokud se nedozví, že Valér se zasnoubil s jeho dcerou – tehdy již přetéká a rudne vzteky, načež je přesvědčen, že Valéra oběsí. Ten však raději prozradí, že jeho otcem je Anselm – tedy vážený šlechtic a bohatý muž a Mariana jeho sestra, jakožto Anselmova dcera. Kleantes svému otci navrhne, že peníze vrátí, ale pouze tehdy, dostane-li Marianu. Harpagon tak obětuje vše, jen aby získal své peníze zpět; jejich ztráta by pro něj znamenala

Témata, do kterých materiál patří