Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MÁJ - MÁCHA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Máj- spisovatelé usilovali o vytvoření literatury, která by plně odpovídala soudobým zájmům a potřebámg- druhá etapa – počátek 19. s – první vydal dílo Karel Sabina - České pohádky – pohádky založené na boji dobra a zla - znaky v díle – hlavní hrdina je vyvrhel společnosti, Vilém je loupežník, děj se odehrává na bizardnímfmístě v okolí Bezdězu, Máchova jezera, většinou za soumraku, hlavní hrdina spáchá zločin z vášněf pleonasmus (bílý sníh, modrý blankyt)- intermezzo (mezihra) – odbočení od děje narušuje hlavní děj, vedlejší událost, vysvětlují a zpomalujíg- 4. zpěv má jinou vizuální podobu formě (širší verše) a je v ich – formě (ztotožnění), jinak er – forma - v době, kdy měla česká literatura plnit především osvětový, výchovný a vlastenecký účel, nebylo dílov- Vilém (hlavní hrdina) – loupežník, miluje- otec Viléma – Viléma vyhodil z domu- Hynek (poutník) objevuje se na konci básně, je to jakoby sám autor, ztotožňuje se s Vilémem,vsrovnává svůj osud s osudem VilémaOBSAH1. zpěv – tragLíčení májové krajiny kolem jezera. Začíná zde i epický děj. Jarmila sedí na břehu jezera a vyhlíží svého milého Viléma. Nejdříve spatří ne jezeře jen bílý bod. Básník jej přirovnává k bílé vodní lilii. Z loďky vystoupí posel, který oznámí Jarmile, že Vilém byl uvězněn a bude popraven, protože zabil svého otce, když bránil její čest. Nevěděl, že svůdcem je jeho otec, který ho v mládí vyhnal z domu. Jarmila se v zoufalství utopí v jezeře. Začíná motivem padající hvězdy. Básník zavádí do vězení, kde je Vilém – popis chmurného vězení. Vilém přemýšlí o svém životě a o svém mládí. Ptá se sám sebe, čím se provinil, že byl uvězněn. Dívá se do krajiny a uvědomuje si její krásu. Nevěří, že po smrti něco existuje a lituje, že musí zemřít. Ve svém zoufalství mluví nahlas a jeho monolog zaslechne stráž, která je nešťastná nad osudem Viléma. Sbor duchů se připravuje na přijetí nového odsouzence na popravišti. Ptají se přírody, co dá Vilémovi k pohřbu. Zvířata i rostliny, mraky i vítr slíbí, že mu obstarají hudbu, smuteční závoje i rakev. Obraz probouzející se májové přírody. Lidé spěchají na popravu. Zločinec je vyveden, modlí se, naposled se dívá na kraj, kde žil. Posílá po větru a obláčkách pozdrav své matce – zemi. Potom odchází na popraviště, kde už čeká kat. Vilémovi je useknuta hlava a tělo je vpleteno do kola a lámáno. Vilémova tlupa loupežníků, kteří truchlí nad Vilémovou smrtí. - podle mě by si každý měl toto dílo přečíst a zamyslet se nad životem

Témata, do kterých materiál patří