Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Mrštíkové Maryša

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Autor:ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ Název díla:MARYŠA Autor: Alois Mrštík - prozaik, dramatik, autor žánrových obrázků, rozsáhlé kroniky, autor cestopisných a memoárových črt a publicista - po ukončení studií působil jako učitel, později jako správce školy Vilém Mrštík - prozaik, autor impresionisticky laděných románů, lyrických obrázků z přírody, cestopisných črt, realistických povídek, spolutvůrce českého realistického dramatu, publicista, esejista, překladatel hlavně z ruštiny. - v době svých studií v Praze si oblíbil francouzský naturalismus, zejména Emila Zolu, a ruskou realistickou literaturu, zvláště Dostojevského a Tolstého. - psal do časopisů Rozhledy, Světozor, Ruch, Lumír ● zařazení autorů do uměleckého směru Mrštíkové – naturalismus, impresionismus a realismus Maryša – české realistické drama 2. pol. 19. stol. = generace národního divadla 1868 – položen základní kámen 1881, červen – provizorní otevření, zahájeno Smetanovou Libuší ● určení století, v němž autor tvořil česká literatura 2. pol. 19. stol. ● určení dalších autorů stejného um. směru Ladislav Stroupežnický - dramaturg ND, autor vlastních her - oblíbený autor, neoblíbený člověk – byl jízlivý, zatrpklý (měl zohyzděný obličej po nepodařené sebevraždě) Naši furianti Alois Jirásek(1851-1930) * Hronov, z písmáckého rodu - 15 let učitelem na gymnáziu v Litomyšli, poté bydlel v Praze - celkem 50 knih (z toho několik trilogií, tetralogie, pentalogie) Dramata: trilogieJan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč ● názvy (případně obsahy) dalších autorových děl A. Mrštík: Rok na vsi V. Mrštík:Santa Lucia,Pohádka máje Charakteristika uměleckého textu jako celku: literární druh a žánr drama, tragédie literární forma drama dominantní slohový postup vyprávěcí typ vypravěče přímá řeč postav, střídání ich-forem určení místa a času textu Moravská ves v říjnu 1886, poslední jednání v roce 1888 stručné nastínění děje Maryša je dcerou bohatého sedláka Lízala, kterýji chce provdat za mlynáře Vávru. Maryša je zamilovaná do Francka, chudého chalupníka. Francek musí na vojnu, ale slibuje Maryše, že se jí nevzdá. Zatímco je Francek na vojně, Lízal společně s Lízalovou ženou přesvědčí a donutí Maryšu vdát se za Vávru. Maryša není šťastná, protože Vávra chodí dohospody, je opilý a dokonceji bije. Postupem času si Lízal uvědomuje, že udělal chybu, a prosí Maryšu, aby se vrátila domů. Ta ale nechce. Jerozzlobená, že ji do sňatku tehdy donutil. Když se vrátí Francek z vojny, přemlouvá Maryšu, aby s ním utekla do Brna, ta nechce kvůli náboženským tradicím, a co by si o ní mysleli ve vesnici. Když se Vávra pokusí Francka zastřelit, ale nepovede se mu to, nasype mu Maryša jed do kávy. K tomuto činu se přizná. zařazení knihy do kontextu celého autorova díla První dílo, které bratři napsali spolu, následovalo pak ještě dílo Rok na vsi, na kterém má větší podíl Alois. tematicky podobné dílo Moliérův Lakomec - společným tématem je nucený sňatek za vidinou peněz rodičů, ale nesouhlas dětí, protože milují někoho jiného z chudé vrstvy. porovnání s filmovou verzí nebo dramatizací Maryša – černobílý film z r. 1935 charakteristika vystupujících postav (přímá, nepřímá) Vávrová: ochotná, posluhující, nemluvná Vávra: nechá se obsluhovat, vymýšlí si, nevěřícný vztahy mezi postavami Maryša - Francek = milenci Maryša - Lízal = dcera – otec Maryša – Lízalová = dcera – matka Lízal – Lízalová = manželé Maryša – Vávra = manželé zařazení úryvku do kontextu celého díla Ke konci díla, kdy Vávra pije otrávenou kávu. použité jazykové prostředky řečnická otázka – Chceš bílý nebo černý? scénické poznámky – (Míchá lžičkou a srkne kávy) nářečí – Měli zavříno. výpustka – černý mně dej. hovorová řeč – Sladilas to?, Zapomněla sem., Měli zavříno. archaický pravopis – s police

Témata, do kterých materiál patří