Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8.Pygmalion - G.B. Shaw

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pygmalion – George Bernard Shaw Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru: anglická literatura / světové drama mezi válkami - konec 19. století, 1. polovina 20. století Historický kontext: -celosvětový válečný konflikt(napjaté diplomatické vztahy) - zákopové války – na řece Sommě, u Verdunu(velké ztráty na životech) - bleskové války Opozice: Státy Trojdohody – Velká Británie, Francie, Rusko Centrální mocnosti – Rakousko-Uhersko, Německo + další země 1917: - vstup USA do válka(ke straně Dohody) - převrat bolševiků v Rusku(výstup z války) 1918 – příměří – zánik Rakouska-Uherska Poválečná společnost: - psychické nemoci / zranění, ztráta blízkých / morální šok(radikalizace myšlení – fašismus, komunismus) Literární kontext: SVĚTOVÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA - ve velké části reflektuje 1SV - vznikají 2 proudy lit.: 1. Moderní (experimentální) 2. Realistický I. MODERNÍ PROUD - proud vědomí, ubývá dějovosti – nejsou žádné vedlejší dějové linie - většinou jen 1 hl. postava - experimentuje se s jazykem, není zde časová posloupnost - popis vnitřních stavů v postavě - často nějaký podtext – více významových rovin - nepopisuje události, spíše upozorňuje na problémy - Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka – Proces; Virginie Woolfová II. REALISTICKÝ PROUD - základem je dějová linie, logická časová posloupnost, ale zaměřují se na psychickou a citovou roli jedince, společenské vztahy v pozadí - román řeka = jednotlivé příběhy se na sebe vrství USA – Ztracená generace - sk. autorů reagujících na 1SV - cca stejný věk – jako mladí se účastnili 1SV popisují válečné zážitky + psychiku lidí1. téma v lit. - nikdy se s těmito zážitky nevyrovnali 2. téma v lit. – zobrazování amer. snu – kritizují tuto představu - Ztracená generace –Gertruda Steinová – podpora amer. spisovatelů – vymyslela jim název -Ernest Hemingway – Sbohem armádo, Stříbrný vítr, Stařec a moře -Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby Francie - Romain Rolland – Petr a Lucie - A. de Saint-Exupéry – Noční let, Země lidí, Malý princ Německo 1) 1SV –Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid 2) Hrozba fašismu a 2SV –Thomas a Heinrich Mannovi; Lion Feuchtwanger Velká Británie -odlišná, nezaměřovala se na válku, ale na společnost - 2 typy lit.:1. Experimentální proud 2. Tradiční proud –John Galsworthy – Sága rodu Forsytů Rusko 2 proudy: 1. Oficiální lit. -Maxim Gorkij, Michail Šolochov 2. Neoficiální lit. –Boris Pasternak – Dotor Živago; Michail Bulgakov – Mistr a Markéta Pražská německá literatura - pol. 30. let 20. století - pražští Němci - autoři žijící v Praze, kteří byli původem z Německa, všechny spojoval žid. původ, díky čemuž se cítili po celý život vykořisťováni a nikdy nemohli úplně zapadnout - témata: židovství, pražská tématika, vykořeněnost Trojí ghetto = g. původu, g. jazyka (žili v Praze, psali něm.), g. Majetku - Egon Erwin Kisch – Pražský pitaval ČESKÉ MEZIVÁLEČNÉ DRAMA Rysy: - 2 základní linie - Klasická kamenná divadla – Národní divadlo, Městské divadlo na Vinohradech - Avantgardní divadla – nová, průkopnická - režiséři: Karel Hugo Hilar, Jaroslav Kupil - herci: Václav Vydra, Saša Rašilov, Hugo Haas, - dramatikové: Vladislav Vančura, K. Čapek, V. Nezval OSVOBOZENÉ DIVADLO (1926) – nejvýznamnější divadelní scéna - Werich, Voskovec, Ježek(improvizace) - zakázáno 1938(politizace) - hra: Osel s stín – narážka na Hitlera - rysy: bezkonvenční humor, forbíny(improvizované předscény) D34 (1933) - po válce Divadlo Emila Františka Buriana KABARET ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA Historický kontext: - Nová mapa Evropy po roce 1918 důsledkem 1. SV - Vyhlášení samostatného Československa - nové demokratické poměry - hospodářská krize - nástup komunismu, fašismu - Mnichovská zrada - Španělská občanská válka Rysy: - dosud nevídaná různorodost a roztříštěnost literatury(legionářská, demokratická, psychologická, socialisticko-realistická, imaginativní, venkovská, katolická, expresionistická) - navázání na předválečné tendence - narůstá obliba krátkých žánrů a zábavné literatury - próza dominuje nad poezií - nejednotné a složité dělení na skupiny či linie Kontext autorovy tvorby Autor: G. B. Shaw (26. 7. 1856, Dublin – 2. 11. 1950, Ayot St. Lawrence, Anglie) FABIÁNSKÁ SPOLEČNOST - Organizace brit. inteligence usilující o pozvolnou přeměnu kap. spol. na social. pomocí sociálních reforem - Mezi zakladatele patří G. B. Shaw - Název podle voj. taktiky římského vojevůdce Fabia Maxima, který dosáhl úspěchu vyčkávací taktikou - vlastním jménemAlvin Longdon Coburn - dramatik, prozaik, esejista - nositelNobelovy ceny za literaturur. 1925 - pocházel z chudé rodiny, otec byl obchodník s obilím - od 15 let se musel živit sám, rodina mu neposkytla vzdělání - pracoval jako úředník v realitní kanceláři - Shawova matka se věnovala hudbě, opustila manžela a odjela vyučovat zpěv do Londýna - Shaw odjel do Londýna za matkou, vzdělával se a psal do novin o hudbě - velice si oblíbil norského dramatika Henrika Ibsena - s přítelem založil tzv.Fabiánskou společnost a šířil teoriifabiánského socialismu (odmítání násilí, Marxovu myšlenku nastolit socialismus revolucí) - jeho politické aktivity však byly celkově neúspěšné - prosadil se jako výtvarný, hudební, literární a divadelní kritik - ženatý, manželství bylo bezdětné Další díla: hry– sociálně kritické ze současnosti i minulosti, některé byly zakázány - kritické, historické, komické - témata dobová i historická - celkem asi 70 her Nezralost, Nespolečenský socialista, Člověk nikdy neví, Osudový muž Rysy děl: - nejprve napsal 5 poměrně neúspěšných románů - „našel se“ v tvorbě dramatu, zde uplatnil svoji ironii a schopnost kritiky – rozsáhlá tvorbazlatý fond anglické literatury → zakladatelmoderního dramatu,nejvýznamnější anglický dramatik po W. Shakespearovi - tvůrce sociálnědiskusní komedie, uvedl na scénudramatickou debatu, hledící na ústřední myšlenku hry z různých pohledů Další autoři: anglická literatura - světové drama mezi válkami: Joh

Témata, do kterých materiál patří