Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rozbor neuměleckého textu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ROZBOR NEUMĚLECKÉHO TEXTU

Určete útvar, funkční styl a slohový postup

Začít lze tím, že řeknete, co budete rozebírat. Máte před sebou pozvánku na ples? Úryvek z reportáže? Úřední dopis? V jakém funkčním stylu je napsán? Připomeňte si styly a útvary funkčního stylu, které byste měli znát:

  • Prostěsdělovací (pozvánka, plakát, osobní korespondence, inzerát, anketa)

  • Publicistický (zpráva, komentář, reportáž, recenze, interview)

  • Odborný (odborný popis, popis pracovního postupu, výklad, přednáška)

  • Administrativní (životopis, žádost, stížnost, úřední dopis, objednávka)

  • Umělecký (nebude v této části maturity; vypravování, líčení, charakteristika)

Dále určete slohový postup. Často se jich v textu prolíná více, zdůrazněte tedy ten převládající a zmiňte, že v některých pasážích autor uplatnil jiný. Podívejte se, jaké slohové postupy znáte ze školy:

  • Informační (je nejjednodušší, podává nám fakta ve věcných souvislostech (místo, čas)

  • Popisný (popisujeme buď vnější znaky nějakého objektu, nebo pracovní postup nějakého děje)

  • Výkladový (tímto postupem vysvětlujeme podstatu jevu, nejenom jeho vnější znaky, ale i vnitřní.)

  • Vyprávěcí (vypráví nám nějaký děj, událost nebo příběh. napětí, pestrost.)

  • Úvahový (vyjadřujeme vlastní názory na problém, využíváme srovnání, hodnocení)

!!! Při rozboru neuměleckého textu vše důsledně zdůvodňujte !!!!

Administrativní funkční styl se vyznačuje stručností, objektivitou a standardizací. To znamená, že text a jeho uspořádání není kreativní, řídí se podle zavedené normy. Jazyk je vždy spisovný, používají se neosobní konstrukce a trpné rody (je dlužen, byl přepsán, byl zamítnut), ustálené formulace (obracet se s žádostí, vstupovat v platnost) a specifické termíny (lhůta, faktura). Nejčastěji používaný slohový postup je informační.

Odborný funkční styl předává přesné informace z různých oborů. Je objektivní, přehledný, jednoznačný a věcný. Kompozice textu je logická a promyšlená, v psané formě často obsahuje ilustrační obrázky. Autor v něm používá odbornou terminologii (monitor,objektiv, kondenzátor), stupně odbornosti se ale liší podle příjemce (pro laiky i specialisty v oboru). Jazyk je spisovný, nejčastější slohový postup je popisný nebo výkladový.

Rada! Jazyková stránka je v rozboru důležitá. Už při prvním čtení si všímejte, zda je text psán spisovnou formou nebo obecnou češtinou a zda jsou v něm například archaismy, termíny, citově zabarvené výrazy nebo publicismy.

Publicistický funkční styl má agitační, sdělnou nebo rekreační funkci. Je aktuální, dynamický (častější výskyt krátkých vět než složitých souvětí) a srozumitelný. Součástí publicistického textu jsou titulky, mezititulky a podtitulky, fotografie a popisky k nim a perex (krátký odstavec na začátku textu, často tučně nebo kurzívou). Převládá spisovný jazyk, častý je výskyt publicismů (ochlazení vztahů, politická scéna, stín pochybnosti, zmapovat situaci). Uplatňuje se slohový postup informační, ale i výkladový a úvahový.

Témata, do kterých materiál patří