Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
O MYŠÍCH A LIDECH - STEINBECK

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (97.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

O myších a lidech

JOHN STEINBECK (1902 – 1968)
- americký romanopisec
- je spisovatelem velkého porozumění pro psychologii člověka z okraje lidské společnosti
- žil v Kalifornii, kde strávil skoro celý život
- polemizuje s tradičními náboženskými normami, řeší konflikty mezi dobrem a zlem
- studoval biologii a měl mnoho povolání
- nejvíce se uchytil jako farmář
- nositel Nobelovy a Pulitzerovy ceny
- ve svých dílech zobrazuje osudy prostých lidí a znalosti životních podmínek farmářů i zemědělských cdělníků

LITERÁRNĚ – HISTORICKÝ KONTEXT
světová literatura 1. poloviny 20. století v USA
- meziválečná literatura, americký realismus
- klíčovým tématem je 1. světová válka
- tematicky i žánrově velmi pestrá literatura
- podněty k tvorbě přinesly přírodní a společenské vědy
- do zájmu spisovatelů e dostala existenciální literatura
- zmizela tabu a tradiční typ vyprávění (chybí vševědoucí vypravěč)
- experimentuje se s jazykem i s formou (prolínání významových rovin, subjektivní vnímání času)
- uplatňoval se naturalismus, symbolismus, unaminismus (lidé, rostliny a věci mají společnou duši) a vexistencialismus
- psali v duchu realismu, prvky naturalismu

- tzv. ztracená generace – pojmenování od Gertrudy Steinové
– autoři, kteří byli poznamenáni 1. světovou válkou
– motivy zklamání skepse, rozklad hodnot lidských a společenských

- Hrozny hněvu – sociálně-kritický román
– autor zde popsal na osudech rodiny Joadových situaci rodin farmářů v Oklahomě
– odkazy na Bibli, motivy putování

Antoine de Saint – Exupéry (1990 – 1944)
- Malý princ – alegorická filosofický román
- Citadela – meditativní román, autor se zde pokusil shrnout své názory na život a svět

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DÍLA
- literární žánr – novela (alegorie s prvky balady – pochmurný děj a tragický konec)
- literární druh – epika
- literární forma – próza
- literární směr – americký realismus, meziválečná literatura

JAZYK
- novela je postavená na dialozích
- převaha hovorového jazyka – spisovná čeština
- občas se objevuje slang
- kontrast Lennieho přímení Small proti jeho velké tělesné síle
- vyprávěcí slohový postup
KOMPOZICE
- chronologická
- vypravěč – er-forma
- text členěn do 6 kapitol, které nejsou pojmenované

- rok vydání – 1937
- prostředí – farma v salinaském údolí (Kalifornie), 30. léta 20. století
- tematika – společenské poměry v prostředí venkova tehdejší Ameriky
- motiv – putování, myší, ranče, přátelství, lásky
- inspirace autora – odkaz k básni Myška od skotského básníka Burnse

- jméno knihy – Lennie si hladí a zabíjí myši
- adaptace – film z roku 1992
- věnování – tehdejší vyšší vrstvě amerického obyvatelstva

MYŠLENKY
- autor zachycuje, jak se lidský sen může v okamžiku rozpadnout
- důležitost přátelství, lásky a samoty
- zachycení Ameriky třicátých let, rasismus a odměřené vtahy bílých k černochům

KRITIKA
- přijala knihu kladně
- obě filmová vydání také oceněna kritikou

POSTAVY
- George – hodný, obětavý, toužící po spokojeném životě, i když se na Lennieho často zlobí a vyčítá vmu, že se o něho musí starat, má ho ve skutečnosti velice rád

- Lennie – působí dobráckým dojmem, je velmi pracovitý – "udělá, co se mu řekne", je ale duševně vnemocný, jeho postava je tedy velice naivní, dětinská, navíc se jedná o hromotluka, který neovládá vsvou sílu, jež se mu nakonec stává osudnou; má svůj sen o šťastném životě, ale ten se bohužel vnevyplní

- Curley – žárlivý, zakomplexovaný, agresivní mladý muž, snažící se vynutit si autoritu pomocí síly
- Curleyova žena – krásná, vyzývavá, nepříliš inteligentní; pod slupkou svůdné ženy se však skrývá vosamělá bytost, které chybí láska a která musí žít život, o jaký nestojí

Témata, do kterých materiál patří