Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PETR A LUCIE - Romain Rolland

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Romain Rolland – Petr a Lucie Romain Rol and − 1866 – 1944 − prozaik, dramatik, kritik, hudební teoretik, esejista − narodil se na venkově, rodina se přestěhovala do Paříže → kvalitní vzdělání (historie, umění) − v r. 1915 získal NC za literaturu (za román Jan Kryštof) − velké naděje vkládal do vývoje v Sovětském svazu, který si však silně idealizoval − období: literatura 1. poloviny 20. století – meziválečná literatura, sociálně-kritická próza • realismus = metoda zobrazení skutečnosti a její kritické poznávání, požadavek objektivity, užívají se nové výrazové prostředky (nářečí, archaismy), kladen důraz na přehlednou kompozici, literární hrdina se vyvíjí Dílo − Jan Kryštof (román) − Dobrý člověk ještě žije − Beethovenův život Další autoři této doby − F. S. Fitzgerald – Velký Gatsby − W. Faulkner – Absolóne, Absolóne! − G. B. Shaw (Anglie) – Pygmalion − E. Hemingway – Stařec a moře − J. Steinback – O myších a lidech − K. Čapek – RUR, Bílá nemoc − V. Vančura – Rozmarné léto − K. Poláček – Bylo nás pět Petr a Lucie − lit. druh: epika − lit. žánr: protiválečná novela − začíná 30. ledna, končí Velkým pátkem v r. 1918 (odehrává se během 1. sv. v.) − inspirace: bombardování Paříže na Velký pátek − objevuje se shakespearovské téma – tragická láska dvou mladých lidí − psáno v er-formě − jinoch = mladík − užíváno přechodníků, spisovný jazyk, kratší věty − kompozice chronologická − vybudována na kontrastu mezi válečným běsněním a intimitou rodícího milostného citu, mladíka z měšťanské rodiny Petra Aabien k dívce Luci , jejíž matka společensky klesla do manželství s chudým učitelem − hl. myšlenka: zmatenost a nesmyslnost války, společenské předsudky, utrpení a strach obyč. lidí Postavy − Petr – z dobré rodiny (otec státní úředník), nechápe, nesnáší válku, veškeré naděje vkládá do vztahu s Lucií − Lucie – chudá malířka, prostá, citlivá, něžná − Filip – starší bratr Petra, dobrovolně narukoval do války hned na jejím začátku, s Petrem si přestávají rozumět − pan a paní Aubierovi – rodiče Petra a Filipa Romain Rolland – Petr a Lucie Obsah Jednoho dne se Petr při bombardování Paříže snaží skrýt v podzemí metra. Poprvé tam zahlédne Luci . V davovém šílenství se jeden druhého chytí za ruku. Na další zastávce Lucie vystoupí. Vše se odehraje beze slova. Beze slova se potkají ještě jednou, pouze si vymění úsměvy. Když se potkají potřetí, Petr se už odváží a Luci osloví. Petr zjišťuje její jméno i něco o jejím životě. Díky smrti otce nedostudovala, nyní se živí jako malířka, která překresluje fotografie nebo známé obrazy, nýbrž při jejich překreslování mění barvy. Její matka je dělnicí v továrně na zbraně. Od onoho dne se každý den setkávají u fontány, kde spolu svačí. Mezitím domu přijíždí na návštěvu bratr, který zjišťuje, že se mu Petr odcizil a neptá se jej nyní na otázky, tak jako tomu bylo dříve a Filipa to mrzí. Později Petr a Lucie podnikají různé procházky po Paříži. Lucie jednoho dne pozve Petra domů, aby ho namalovala. Petr se seznamuje ještě blíže s jejím příběhem. Zamilují se do sebe. Petr ale bude muset narukovat do války, jeho ročník už se blíží. Slíbí si, že se spolu oddají. Na Velký pátek jdou do chrámu svatého Gervaisa, kde právě probíhá varhanní koncert. Prosí boha, aby je navždy spojil. Za pár okamžiků ale nastane bombardování. Chrám se zachvěje, a Petra i Luci pohřbí jeho pilíř.

Témata, do kterých materiál patří