Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Popis obrazu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

21.11.2015 Dominik Pešl sexta Čtvrtletní písemná práce (Popis obrazu) Obraz ve starém rámu Bouře Obraz málo známého umělce Dominika Pešla můžeme dobou vzniku i tématikou zařadit do období romantismu. Tomuto člověku vděčíme za bezchybné zpracování obrazu Bouře, který nám přináší pohled na rybáře a jeho nešťastný osud zakotvený v srdci bouře. Obraz je velice emočně založený a vybízí nás k přemýšlení. Obraz jsem si vybral, protože mě velice zaujal svou kompozicí a kombinuje typické prvky romantismu. V popředí obrazu můžeme pozorovat trávu v podzimních barvách, která trpí pod proudy deště valícího se z oblohy. Kontrastem jsou jí staré a opuštěné rybářské předměty. Rybářská bárka se zubatou dírou v trupu se leskne všemi barvami hnědi. Hned vedle ní můžeme pozorovat rozbitý sud ležící na mechem porostlém kameni, který se vytrhává z fádnosti okolí a blyští se šedivými odlesky, jak na něj dopadají kapky vody. Zlomené veslo a roztrhaná rybářská síť se povalují na nedaleké pláži, na které si můžeme všimnout zajímavé kompozice barev, od žluté až po tmavě šedou a hnědou. Mezi částečky písku se tu a tam objeví nějaký ten kámen. Centrem celého obrazu je muž, rybář. Sedí sám na rozbouřeném pobřeží, spravuje rybářskou síť a dívá se do dáli. Po celém vychrtlém těle mu stékají kapičky deště, je promočený, ale myslím si, že mu to nevadí. V jeho tváři se zračí naprosto jiný výraz. Je to výraz strašlivý, výraz dlouhodobého trpění a bídy. Oči, zasazené do propadlého obličeje, mohli být kdysi jiskřivé a šťastné, ale dnes se v nich zračí temnota. Vrásčitá a zjizvená tvář je orámována splihlými vlasy, které mužíkovi sahají až ke shrbeným ramenům. Jehla v ruce rybářově na sebe strhává pozornost svým neobyčejným třpytem. Skrývá totiž původ mužova neštěstí, jeho zhoubu. Paže, dříve svalnatá, dnes jen kůže a kost je zakončena něčím, co by měla být ruka. Namísto té však z rybářova zápěstí vyrůstá něco, co připomíná míč. Na jeho koncích raší světlé konečky, prsty, které však nepochybně velice dobře zvládají práci s jehlou. Postava však nevyniká jen svým výrazem a znetvořením, ale také hrou barev, kterou autor na ošacení vytvořil. Tmavě zelená vesta přechází plynule k roztrhaným modrým kalhotám, které jsou zakončeny splihlou černí rybářových obnošených bot. Na místě, kde muž sedí, se povrch mírně zvedá. Tvoří bělavý útes odrážející přívaly deště. Tráva ustupuje a střídají ji šedavé kameny porostlé různobarevným mechem. Vedle tohoto místa se již plně zobrazuje divoká pláž posetá balvany různé velikosti a odstínů. Mělká zátočina je zde kontrastní vůči vodním rostlinám. Tmavě černá barva vody se bije s vleklými porosty chaluh, ostřic a řas hrajících všemi odstíny zelené, které vynikají ještě lépe za podpory prudkého lijáku. V dálce můžeme pozorovat rozbouřené moře. Obrovské přívaly temných vln rámované bělavou vodní pěnou rozrážejí temnou pláž a kameny. Jen pár odvážných veslic se houpe na rozbouřené černé vodě. Žádná z nich nemá plachtu a je vidět, že mají co dělat, aby se udržely na hladině. Nejvíce pozornosti přitahuje veliká galéra se zlámanými vesly a přelomeným stěžněm. Její trup je natřen lesklým dehtem a je vidět posádka zápasící o holý život s krutým živlem bouře. Pozadí dodává celému obrazu chmurný nádech. Všemožné odstíny černé a šedivé vytvářejí černá oblaka svírající krajinu jako v kleštích. Z oblohy se neustále spouští pableskující proudy deště snášející se k zemi. Temnota pro nepozorného diváka může skrýt nečekané detaily v podobě opuštěného majáku, který se objevuje mezi vlnami a mraky. Jeho oprýskaná barva naprosto splývá s okolím a ani hejno bíle svítících racků není na obraze dobře vidět. Obraz je velice temný. Nejen svým vzezřením, ale i emočně. Barvy jsou tmavě laděny a žádné větší kontrasty se zde neobjevují. Právě díky této kompozici se autor pokouší přimět diváka k pozornějšímu pohledu, který je nutný k pochopení celého obrazu. Pochmurná atmosféra halí celý obraz a typický obraz rozbouřeného moře a jeho nekonečna pochmurnu ještě přidávají. Obraz dobře vystihuje pocity vyděděnce, chudáka, který celý život trpěl. Jeho zničený pohled dodává obrazu depresivní atmosféru, ale zároveň pocit, že něco je špatně. Vše je velmi dobře propojené a souvisí se vším, každý prvek má své postavení a dodává obrazu opravdovosti.

Témata, do kterých materiál patří