Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20.moderní umělěcké směry 20stol

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

20)Moderní umělecké směry 20. století Secese architektura, malířství, užité umění základní prvek – kruh, půlkruh motivy – žena, květina potlačuje geometrickou ostrost použití ornamentů Obecní dům, hl. nádraží v Praze Secese je posledním z univerzálních mezinárodníchvýtvarných slohů, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem moderního života. Alfons Mucha žil v Paříži a v USA učil na výtvarných akademiích motivy – žena, květina, roční období obrazy, plakáty, cyklus obrazůSlova n ská epopej, návrhy šperků a nábytku Stal se známým téměř přes noc díky divadelnímu plakátuGismonda(1894–1895), který si objednala pařížská herečkaSarah Bernhardt. Herečka později uzavřela s Muchou smlouvu a on pro ni aDivadlo Renesance v Paříži vytvořil ještě několik dalších plakátů. Slovanská epopej je cyklus velkoformátových obrazů, kterým chtělAlfons Mucha shrnout dějiny Slovanského národa. Plátna velká až 8,10x6,10 metrů maloval nazámku Zbiroh (mezi Prahou aPlzní) od roku1910. Vitalismus od latinského slovavita – život oslava života a přírody motiv soužití s přírodou Vitalismus je vlastně životní vyjádření, radost z maličkostí, z pouhé existence. Také je reakcí na 1. světovou válku. je toumělecký směr začátku20. století. Projevil se hlavně vliteratuře. Představitelé Karel Čapek Fráňa Šrámek Jiří Wolker Civilismus téžcivilizační čicivilní poezie je tendence vpoezii konce19. století a prvního dvacetiletí20. století. Soustřeďuje se na zobrazení technických vymožeností, moderního života a civilizace. Oslavuje všední věci a lidskou práci. Stanislav Kostka Neumann -Během svého básnického vývoje se dostal i k civilismuNové zpěvy. Josef Hora -Jeho raná tvorba vykazuje výrazný civilizační smysl pro dynamiku moderní doby sbírka -Básně z roku1915 -Strom v květu z roku1920 Skupina 42 -Navázala na civilismus ve své tvorbě, kterou přitahovala zejména velkoměstská civilizace a všední, každodenní život. Jejím předním představitelem byl básník a výtvarníkJiří Kolář. Josef Škvorecký -Vliv civilismu je patrný v básnickéNezoufejte! z roku1946. Fauvismus od slovales fauves – dravé šelmy zakladatelHenry Mantis člověk by se měl vyjadřovat jak se cítí a jak to sám vidí typický obraz – „portrét se zeleným pruhem“ v básních mnoho metafor Expresionismus od slovaexpresio – výraz vznikl jako protikladimpresionismu anaturalismu jeho hlavním cílem je vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohledu na jakékoli konvence. pro zvýšení efektu prožitku často dochází k deformaci reality. snaha vyjádřit lidské hraniční pocity (radost, vztek, strach, úlek…) využití v němém filmu, výtvarné a divadelní umění nejvýznamnějším československým časopisem zabývajícím se expresionismem bylHost. Světoví představitelé Franz Kafka Čeští představitelé Karel Čapek Josef Čapek Vladislav Vančura Kubismus„nejrevolučnější směr v dějinách výtvarnictví“ od slovacubus – krychle Kubismus se snažil počítat i se čtvrtou dimenzí (ovlivněnoA. Einsteinem) a snekonečnem. geometrické tvary snaha nahlédnout na věc najednou ze všech stran vznik mezi francouzskými malíři: zakladatelP. Picassso–Slečny z Avignonu, Plačící žena, Guernika Emil Fílla–Tančící ženy Josef Čapek Architekt: Josef Gočár–Dům u černé pany Marie literatura V. Kramář–autor knihyKubismus Futurismus v Itálii a Rusku od slovafuturus - budoucnost 1909 vznikl zveřejněnímManifest francouzského futurismu bouřil se proti tradici v umění neuznával žádné předchůdce,hlásal revoltu a anarchii, věřil ve svět techniky pokrok v technice odmítají tradice, chtějí do literatury vnést pohyb, rychlost Grafická podoba básně, nechtějí sloky ale volné shluky Důraz na zvuk básně hlavně v Itálii aRusku Světoví představitelé Fillipe Marinetti(ital) zakladatel manifest futurismu Osvobozená slova: (v 1. části pravidla futurismu, ve 2. parvidla která se mají uplatnit) i v básni by se měly používat matematické symboly potřeba odstranit přídavná jména použití solmizačních slabik pro hudebnost musí být zrušena skladba poezie a próza se musí přiblížit Vladimír Majakovskij(rus) byl ruský prozaik, básník a dramatik. Futurismus dnes- popsal rozdíl mezi futurismem v Itálii a Rusku Flétna – páteř 150 milionů Světoví představitelé Stanislav Kostka Neumann Dadaismus od slovadada – hračka návod jak vytvořit dadaistickou báseň: vezměte noviny a nůžky najděte v novinách článek aby měl délku jakou počítáte dát své básni článek vystřihněte potom pečlivě rozstříhejte všechna slova a vložte je do pytlíku skládejte pak výstřižky přesně v pořádku v jakém vyšly z pytlíku svědomitě opište báseň se vám bude podobat vznik ve Švýcarsku odmítají řád a logiku žádají absolutní svobodu v životě a umění základ tvorby má být bezprostřednost, nemá předchůdce zakladatelTristan Tzara –Tzarova manifesty v USA kluby Dada v Paříži Voltairův kabinet časem autoři přecházeli ksurrealismu Guillaume Apollinaire bojoval na západní fronte 1.SV prohlásil – nejlepší malíř jePicasso důraz na spojení představ a fantazie odmítá logickou stavbu veršů kubofuturismus, futurismus, dadaismus polytematická báseň – volné řazení představ – sbírkaAlkoholy obrazové básně –sbírkaKaligrafy –báseň oPaříži ve tvaruEifelovy věže Alkoholy (1913) - vyvrcholení jeho snahy o vytvoření nového básnického jazyka a vyjádření rytmu moderní doby. Pásmo (1912), zde začíná hledat nové krásy. Toto dílo přeložilKarel Čapek (1919), ovlivnilo např.:J. Wolkera (Svatý kopeček),V. Nezvala (Edison),K. Biebla (Nový Ikaros), … PrsyTiréziovy (1918) – zde se poprvé objevuje názevsurrealismus, dílo mělo podtitul surrealistické drama. Spíše než o drama jde o libreto nebo scénář pro divadelní hru. Autor zde totiž pomíjí všechny stavební prvky tradičního dramatu (děj, charaktery, dramatický konflikt) - toto dílo se stalo programovým dílem divadelní avantgardy a předchůdcem absurdního dramatu. Děj se odehrává vZanzibaru(Afrika), hrdinka jefeministka Terezie, která odmítá úděl matky, proto odhodí prsa a stává se mužem Tiréziem. Opuštěný manžel zplodí během dne více než 40 000 dětí. Apollinaire velmi

Témata, do kterých materiál patří