Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Povinná četba - Beckett, Samuel - Čekání na Godota

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PROTOKOL Z DOMÁCÍ ČETBY Autor a název díla Bibliografie: Beckett Samuel, čekání na Godota, překlad: Patrik Ouředník Web: http://eldar.cz/myf/txt/beckett_cekani_na_godota.pdf Literární druh Drama (=Děj dramatu je podáván výhradně prostřednictvím dialogu, monology mají jen epizodickou funkci) Literární žánr Absurdní drama(Zobrazena nesmyslná skutečnost, vyjadřuje pocity bezmoci, osamocenosti a ztrátu komunikace s ostatními lidmi odstranění souvislého děje, deformace jazyka – ztrácí dorozumívací funkci (jedná se pouze o plané tlachání) časté groteskní prvky a černý humor, hry laděny tragicky nebo tragikomicky) LITERÁRNĚ A SPOLEČENSKO-HISTORICKÝ KONTEXT - patří mezi představitele absurdního dramatu - v 50. a 60. letech 20. stol. - člověk zachycen v situaci úzkosti, bezmoci a osamělosti, bez schopnosti komunikace s lidmi - nesmyslnost lidského jednání, únavný stereotyp - degradace jazyka jako dorozumívacího prostředku, nesouvislý děj, prázdnota - skromné rekvizity na jevišti - představitelé: • Alfred Jarry (je považován za praotce absurdního dramatu) – Král Ubu •Eugéne Ionesco - Plešatá zpěvačka • Edward Albee [edvord olbí] – Kdo se bojí Virginie Woolfové (hra o setkání dvou manželských párů na večírku – postupně je odhalena prázdnota, duchovní pokleslost, přetvářka zdánlivě úspěšných lidí (film 1966 získal Oscara) v české literatuře •Václav Havel – Zahradní slavnost; Audience Kontext autorovy tvorby Samuel Beckett[semjuel bekit] Irský dramatik a prozaik, významný představitel absurdního dramatu, 1969 získal Nobelovu cenu za literaturu. Pocházel z protestantské zámožné rodiny – dědictví => pouze psal. Přestěhoval se do Francie, kterou považoval za svou druhou vlast => od roku 1945 psal francouzsky => řazen i k francouzským spisovatelům.Přítel Jamese Joyce – jeho první práce: Esej o Jamesovi Joyceovi.Za 2. světové války se aktivně účastnil francouzského hnutí odporu. Jeho tvorbu ovlivnili především představitelé moderní anglické prózy a francouzští existencionalisté. - dílo: •Čekání na Godota (nejvýznamnější dílo, divadelní prvotina, přinesla mu světové uznání, premiéra v divadle Theatre de Babylonne v Paříži měla během 2 let 500 repríz, hra přeložena do více než 20 jazyků, 1969 za ni dostal Beckett Nobelovu cenu ) • Konec hry • Šťastné dny • Malloy, Malone umírá, Nepojmenovatelný – experimentální románová trilogie o neschopnosti komunikace jedince v absurdním světě KOMPOZIČNÍ PLÁN: Vnější kompozice 2 dějství Vnitřní kompozice ignorace tradiční dramatické stavby JAZYKOVÝ PLÁN: Jazyk. prostředky Nespisovný jazyk, vulgarismy (neomalené vyjadřování), žvanění – účelem je zabít čas. Příklad planého žvanění: Estragon: Co je to? Vladimír: Vypadá to jako vrba. Estragon: Kde má listy? Vladimír: Asi je uschlá. Estragon: A je po smutku. Vladimír: Ledaže by nebyla sezóna. Estragon: Vypadá zakrsle. Vladimír: Skoro jako keř. Estragon: Jako zákrsek. opakování otázek a absurdních výpovědí synonyma – monotónnost, pocit nejistoty úkolem řeči je zabít čas, ukrátit si dlouhou chvíli Tropy a figury Metafory, přirovnání, epiteta, anafory, epifory… a jejich funkce. Uveďte příklady. TEMATICKÝ PLÁN: Téma, motivy Hlavní téma: čekání na Godota Vedlejší téma: setkání Pozza s Estragonem a Vladimírem Motivy: strom, bota, klobouk, mrkev Časoprostor Děj se odehrává během dvou dnů na cestě u stromu. Děj (fabule, syžet) Estragon a Vladimir čekají u stromu na Godota, který má přijít večer a změnit jejich život k lepšímu. Čas si krátí planými dialogy. Na cestě se objeví pan Pozzo a jeho sluha Lucky. Chvíli debatují, přičemž se ukáže, že Lucky je v podstatě otrok, který si ani nemůže odpočinout. Pozzo ho ovládá pomocí provazu, který má jeho sluha na krku. Pan Pozzo jim vypráví o všem možném, protože má rád, když ho někdo poslouchá. Poté, co odejdou, padne noc a přijde chlapec, že pan Godot dnes nepřijde, ale přijde určitě zítra.Druhé dějství začíná ve stejný čas na stejném místě. Estragon a Vladimir zase čekají na Godota, který má přijít. Ukáže se Pozzo a Lucky, ale Pozzo je slepý a nyní je na Luckym závislý. Na konci dějství přijde chlapec, že pan Godot zase nepřijde, ale zítra určitě ano. Estragon a Vladimír chvíli debatují, že se oběsí, ale pak se rozloučí a že odejdou, ale zůstávají stát na svých místech. Postavy - chybí podrobná charakteristika postav, nemají jasnou minulost, chybí motivace jejich jednání - jména náleží různým jazykovým oblastem (Estragon = franc., Vladimír = slovan., Pozzo = it., Lucky = angl.) = všeobecná platnost zobrazovaného lidského údělu Estragon (Gogo) Zapomnětlivý, často potřebuje VladimíraVladimír (Dando) Není tak slabomyslný jako Estragon, domluvil schůzku s GodotemPozzo Zaujatý sám sebou, vychloubačný, oslepneLucky Sluha pana Pozza, plní veškeré jeho příkazyChlapec Godotův posel, vždy přijde oznámit, že pan Godot přijde určitě zítraGodot Paradoxně hlavní postava, v ději se ani neobjeví, ale udržuje ho v chodu – stále čekají na Godota skrývá v sobě angl. slovo Bůh = marná naděje na vysvobození z bludného kruhu Vyprávěcí způsoby přímá řeč (= jedna nebo několik vět vložených do vyprávění jako doslovný citát jiné osoby, než je vypravěč. Je uzavřena v uvozovkách a může být doprovázena uvozovací větou), scénické poznámky (= představy režiséra nebo autora o dění na scéně) Typy promluv dialog Interpretace a vlastní hodnocení Kniha se mi příliš nelíbila, protože se velice špatně četla, což měli na svědomí nejspíš zmatené rozhovory mezi postavami. Avšak myslím si, že vidět to jako divadelní hru může být na druhou stranu velice zábavné, protože postavy měli ve scénických poznámkách napsané zajímavé a někdy komické pasáže. Proto bych spíše doporučila, než číst, zajít si na divadelní hru. Ukázka textu POZZO:(uklidněn) Pánové, nevím, co se to se mnou stalo. Omluvte mne. Zapomeňte na všechno.(Ovládá se čím dál víc) Nevím přesně, co jsem vám říkal, ale můžete mi věřit, nebylo na tom slovo pravdy.(Vztyčí se, uhodí do hrudi) Vypadám snad jako člověk, kterého lze beztrestně trápit? Prosím vás!(Prohledává kapsy) Ka

Témata, do kterých materiál patří