Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Česká meziválečná poezie a avantgarda v českém divadelnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,03 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17. Vývoj české poezie mezi válkami, sepětí s výtvarným uměním, avantgarda v českém divadelnictví 1. poloviny 20. století Česká poezie 1. poloviny 20. století Doznívá prožitek z války, zároveň po válce oslava prostého, běžného životaCit, občas až naivita, otevřenostNové směry – proletářská poezie a později poetismus Proletářská poezie Přiblížení dělnictvu – hrdina je dělníkBoj proti sociálnímu útlaku a válce, kolektivnostRealismus zachycující pohyb dobyKomunistické přesvědčení, proměna kapitalistické společnosti na socialistickouUsilovali o básnickou tvorbu, která by byla výsledkem stejného nazírání na svět, jaké měl dělník, zároveň snaha pro srozumitelnost pro dělníkyByla určena především k recitaci, snažila se přesvědčovat a agitovat Devětsil Avantgardní sdruženíZ počátku se kolem něho sdružovali především básníci proletářského proudu, později hlavně poetistéZaložen 1920 – teoretik Karel Teige, básník Jaroslav Seifert a spisovatel Vladislav Vančura => později Vítěslav Nezval, Konstantin Biebl, dočasně i Jiří WolkerVýznamná byla i účast výtvarníků, malířů a architektů (Neuen, Štýrský, Šíma) a divadelníků (Honzl, E.F. Burian, Voskovec, Werich a Ježek aj.) Jiří Wolker(1900-1924) Pochází z Prostějova, studoval v Praze, umírá ve 24 letech na tuberkulózuByl členem brněnské Literární skupiny, Devětsilu a KSČJeho první verše byly ovlivněny básníky 90. let (Fráňa Šrámek, vitalismus)Z jeho poezie vysvítá láska k životu, je z nich zřetelný vřelý vztah k člověku, soucit s trpícími i odsouzení třídní nespravedlnosti, humanistické ideály proletářské revoluceHost do domu –básnická sbírka, obsahuje tvorbu z jeho mladších let, ve sbírce je patrný vliv vitalismu, je to tzv. poezie prostých věcí – chlapecký pohled na světSvatý kopeček – závěrečná rozsáhlá báseň, básník v ní opouští idylické pojetí světa, naznačuje přechod k proletářské poeziiČasto bývá srovnávána s Apollinairovou polytematickou básní PásmoTěžká hodina –nejvýznamnější sbírka proletářské poezie, dokazuje proměnu chlapce v muže, soucit s chudými se mění na odhodlání ke vzpouře a ideologickému bojiSociální balady – Balada o očích topičových, Balada o snu, Balada o nenarozeném dítětiOdraz jeho nemoci v tvorbě – básněEpitaf (později napsán na jeho hrobě), UmírajícíČlánekProletářské umění otištěný v časopise Var – ovlivňuje vývoj proletářské lit. Josef Hora Básník, prozaik, literární kritik, překládal z ruštiny, novinář (Rudé právo)Stal se novinářem se socialistickým myšlením, ačkoli byl v r. 1929 vyloučen z KSČProletářskou poezii chápe jako záležitost přímé spoluúčasti básníka, který do hloubky procítil svůj podíl na boji o lepší a spravedlivější svět, soucítí s proletářem, který trpí nezaměstnaností a hlademSbírkyBásně, Strom květu –patrný vliv civilismu a vitalismuSbírkyPracující den, Srdce a vřava, Bouřlivé jaro– tyto sbírky spadají do proletářské poezie, zobrazují společenské rozpory a je v nich představa revoluční změnyOd poloviny 20. let a ve 30. letech tvořil meditativní a reflexivní lyrikuItálie– je to obraz země plné slunce a barev, líčí slavnou minulost i nebezpečí fašismuStruny ve větru –lyrika přírodní a milostnáSbírky Tvůj hlas, Tonoucí stíny, Dvě minuty ticha – obsahují vzpomínky, autor v nich uniká do vlastního nitra a vyjadřuje pocit samoty Jindřich Hořejší Proletářský básník, překladatel francouzské poezieVe svých básních se vracel k zážitkům z války, hlavně však protestoval proti bídě života obyvatel velkoměstské perifériesbírkyHudba na náměstí, Korálový náhrdelník, Den a noc –j e v nich obraz sociální bídy velkoměstské periferie a víra ve změnu společnosti Poetismus Rozvíjí se téměř současně s proletářskou poeziíPoetismus je: „Uměním života, uměním žití a užívání“ – poezie osvobozené osobnostiUmělecké dílo má „udělat ze života velkolepý zábavný podnik“Cílem je rozšiřovat hranice uměleckého myšlení, postupů, forem, výrazůDevětsil– od proletářské poezie přešel k poetismu, po roce 1929 (světová hospodářská krize) přešel k surrealismuTeigovy a NezvalovyManifesty poetismu – uzavíraly a rekapitulovaly poetismusSeifert, Biebl, Nezval, Vančura, K .Konrád, J. Voskovec, J. Štýrský, J. Šíma, Toyen-Marie Černínová, K. Teige Surrealismus Moderní umělecký směr, zrodil se ve FranciiZa základní způsob básnické tvorby pokládají surrealisté psaní neřízené žádným předběžným plánem, mluví se o psychickém automatu a automatických textechDůraz na citovou a pudovou stránku osobnosti, niterní přání a skryté tužbyInspirace Freudovou psychoanalýzou Jaroslav Seifert Básník, prozaik, prošel všemi proudy meziválečné poezie, dostal nobelovkuPocházel z proletářského prostředí – ŽižkovProletářské období:Město v slzách –sbírka, obraz utrpení a zároveň naděje ve městě, odhodlání bojovatSamá láska – vyjádření soucitu s chudými, vidina lidského neštěstí, více radostnéPoetistické období:Na vlnách T.S.F., Slavík zpívá špatně, Poštovní holub– je v nich neproblematické vidění světa, krása života a poetizace všedních věcí, hravá lyrická obraznost a překvapivé metaforyIntimní poezie 30. let –Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro sbohem – obracejí se ke vzpomínkám na nenávratné dětství, k lásce, k nejzákladnějším pocitům člověka ve světěReakce na události roku 1938 a následné okupace – sbírkyZhasněte světla, Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná, Kamenný most – nevyzývá hlasitě k boji a je v nich užito spíš tlumených tónů, působí však i tak velmi intenzivně Vítězslav Nezval Představitel poetismu a surrealismu a později po válce oficiálního proudu literaturyByl básníkem, prozaikem a dramatikemNedokončil studia a dal se na spisovatelskou činnost, člen DevětsiluPoetistické obdobíMost –sbírka, vyrovnává se s vlivy jiných autorů (Apollinaira, Rimbauda, Březiny)Pantomima – sbírka, programová manifestace poetismu, obsahuje i drobné slovní hříčky a kaligramyskladbaPodivuhodný kouzelník – ve sborníku Devětsil – je to básnický autoportrét, kouzelník prochází životem, aby jej poznal a pochopil jeho krásuBásně noci – součástí je skladba Edison – vážnější a hlubší pohled na skutečno

Témata, do kterých materiál patří