Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pravopis velkých písmen

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pravopis velkých písmen - jména rodná ( křestní ), příjmení, přídomky a přezdívky: Petr ( Petrův ), Honzík, Karel Novák, Jan Žižka z Trocnova, Karel IV. ( Čtvrtý ), Učitel národů ( Jan Ámos Komenský ), Jiří z Poděbrad, Karel Veliký, Archimedův zákon, náčelník Velký medvěd - příslušníci rodů, rodin a skupiny osob téhož jména: Přemyslovci, Vršovci, rodina Táborských, manželé Novákovi, všichni Novákové - příslušníci národů a kmenů:Čech, Angličan, Slovan, Neslovan, Lužický Srb, Hanák, Moravský Slovák; Inkové, indián z kmene Apačů - obyvatelé místa nazývaného vlastním jménem:Evropan, Pražan, Seveřan ( Skandinávec ), Podskalští, Marťan ( ale nebešťan, pozemšťan ) - náboženská úcta:Bůh, Pán, Pán Bůh, Kristus Pán, léta Páně 1848, V Pánu zesnulý, Mesiáš, Duch svatý ( Svatý duch ), svatý ( sv. ) Václav - společenská úcta:( v dopisech ) Ty, Tobě, Tvůj, Vy, Vám, Váš ,( v titulech historické povahy ) Excelence, Jeho Eminence, Vaše Magnificence, Jeho Milost - postavy mytologické, alegorické a zosobnění přírodních jevů a lidských vlastností: Perun, Zeus, Herkules, Venuše, Artemis; Dobrota a Zlo ( postavy v pohádce ), děd Vševěd; Láska a Nenávist, Rozum a Cit, Poníženost a Pýcha - básnické zosobnění lidských vlastností - zvířata: Liška Bystrouška, Šemík ( kůň ), Micka ( kočka ), Ajka ( fena ), Lórinka ( papoušek ), pták Ohnivák, Zrzka ( veverka ), Malina ( kráva ) - nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části:Země, Jupiter, Měsíc, Slunce, Velký vůz, Sirius, Pegas, Mléčná dráha ( ale - sluneční soustava ) - světadíly, země, krajiny:Evropa, Latinská Amerika, Blízký východ, Dálný východ, Divoký západ, Bavorsko, Orient, Podkarpatská Rus - ostrovy, poloostrovy, horstva, hory, roviny, nížiny:Korsika, Pyrenejský poloostrov, Vysoké Tatry, Říp, Dolnomoravský úval - vodstva:Suezský průplav, Tichý oceán, Atlantik, Středozemní moře, Aralské jezero, Vltava, Golfský proud, rybník Bezdrev, Tichá Orlice - obce, městské čtvrti a sídliště:Praha, Malá Strana, Jižní Město, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové, Zábřeh - Severovýchod ( sídliště ) - ulice, náměstí, nábřeží, sady apod.: ulice Na Příkopě ( Příkopy ), Na Můstku ( Můstek ), Ve Smečkách, U Černého mlýna, Hradní ulice, ulice U Tržiště, Karlův most, Horní náměstí, náměstí Karla Čapka, Smetanovo nábřeží, Nábřeží Kapitána ( kpt. ) Jaroše, Čechovy sady - významné stavby:Pražský hrad, hrad Karlštejn, Prašná brána, Valdštejnský palác, chrám sv. Víta ( ale - svatovítský chrám ), Palác kultury - mezinárodní organizace:Evropské hospodářské společenství ( EHS ), Organizace spojených národů (OSN ), Dětský fond OSN ( UNICEF ) - státy a správní oblasti: Česká republika, Republika francouzská, Spolková republika Německo, Švédské království, Království dánské, Spojené státy ( severo ) americké ( USA ), Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Rakousko - Uhersko, okres Praha - západ - orgány státní správy: Poslanecká sněmovna, Úřad vlády České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury ČR, Rada města Olomouce, Obecní zastupitelstvo v Dubicku, Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Generální prokuratura ČR, Senát ( v USA ) - společenské, hospodářské, vzdělávací a kulturní organizace:Český červený kříž, Český svaz ochránců přírody, Komerční banka, Vítkovické železárny, Základní škola v .( ale - ukončil základní školu ), Gymnázium Jana Keplera v Praze 6, Střední průmyslová škola stavební Praha 1, Střední odborné učiliště strojírenské Motorlet, Vysoká škola ekonomické v Praze, Konzervatoř v ..., Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta Akademie múzických umění, České vysoké učení technické, Univerzita Karlova ( Karlova univerzita ), Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy, Národní divadlo, Hudební divadlo v Karlíně - významné dokumenty: Zlatá bula sicilská, Dekret kutnohorský ( Kutnohorský dekret ), Listina lidských práv a svobod, Sbírka zákonů - umělecká díla: Kytice, Máj, Babička, Filozofská historie, Bílá nemoc, Fidlovačka, Má vlast, Polka Es dur, Kde domov můj?, Mánesův Orloj - oficiální značky výrobků: automobil Škoda Favorit, míčky Optimit, hodinky Prim, kuchyňská linka Linea, broušené sklo Bohemia - významné události a svátky: Pražské povstání, Měsíc knihy, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Den lidských práv, Nový rok - vyznamenání a ceny:Řád bílého lva, Nobelova cena míru, Řád T.G.Masaryka ( ale - čestná plaketa F. Palackého )

Témata, do kterých materiál patří