Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


R.U.R.

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

R.U.R (1920) Karel Čapek Karel Čapek(1890 Malé Svatoňovice–1938 Praha): ikona světové a české prózy ve svých dílech se snaží poznávat pravdu ze všech stran (relativismus) a odmítá jakékoli války (pacifismus); zajímá se o obyčejné lidi narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích nejmladší ze tří dětí (Josef – malíř, spisovatel; Helena – autorka vzpomínkové knihy Moji milí bratři) žurnalista, prozaik, dramatik, překladatel, kritik, esejista, cestovatel, psal knihy pro děti znal se Masarykem (Hovory s TGM), oficiální autor; mluvčí Hradu studoval gymnázium v Hradci Králové, po odhalení jím organizovaného protirakouského spolkupřešel do Brna => maturoval v Praze, potom FF UK (studoval – filozofii, estetiku, dějiny výtvarnéhoumění, germanistiku, anglistiku a bohemistiku) po škole vychovatel => knihovník Národního muzea => do r. 1938 redaktor Národních listů a Lidových novin, ve Vinohradském divadle 1921-23 jako dramaturg a režisér zvolen prvním předsedou československého PEN klubu (celosvětové sdružení spisovatelů) v r. 1935 se oženil se spisovatelkou a herečkou Olgou Scheinpflugovou po abdikaci E. Beneše v roce 1938 se stal posledním symbolem první republiky zemřel pár měsíců před plánovaným zatčením gestapem 25. 12. 1938 Čapek byl velice dobrým amatérským fotografem patřil mezi přední sběratele etnické hudby (dnes v majetku Náprstkova muzea) často cestoval, rád zahraničil, měl rád zvířata, sbíral LP desky Autorem slova „robot“, které se s divadelní hrou R.U.R. rozšířilo po světě, je ve skutečnosti bratr Josef Čapek.[11][15] Původně chtěl Karel Čapek roboty nazvat „laboři“. Slovo robot vzniklo ze slovesa robotovat (pracovat). Čapek se zabýval pragmatismem – filozofický směr, kritériem pravdy je užitečnost, hodnota, úspěšnost – pravdivé je to, co má praktický důsledek. -> pravda je relativní výrazné rysy Čapkových pohádek: - pohádkový svět není vysloveně kouzelný, bytosti jsou polidštěné - děj se odehrává na konkrétním místě - nevystupují v nich vysloveně zlé postavy, např. loupežníci jsou spíš dojemní - hromadění synonym, užívání novotvarů Díla: Obrázky z Holandska- cestopis Bílá nemoc- drama Dášenka čili život štěněte (napsal ji spolu s bratrem Josefem)- pro děti Válka s mloky- próza Hovory s T. G. Masarykem- politické dílo publicistická činnost pěstoval především fejeton, sloupek a causerii, vyšlo mnoho výborů V zajetí slov – o frázích, Na břehu dnů, Kritika slov a úsloví fejetony: cestopisné Italské listy, Anglické listy, Obrázky z Holandska, Cesta na sever, Výlet do Španěl, a o lidech, např. Zahradníkův rok, Jak se co dělá, Měl jsem psa a kočku utopická díla dramata i romány, převratný vynález má špatné účinky na lidstvo katastrofy jsou varování, Čapek nevěřil technice, vždy je v kontrastu s přírodou R. U. R. Továrna na absolutno – román, zvláštní karburátor rozbíjí atomy a současně uvolňuje absolutno. Absolutno mění lidi, stávají se náboženskými fanatiky a mají potřebu válčit. Současníci: Josef Čapek, Eduard Bass, Karel Poláček, Jiří Voskovec, Jan Werich Postavy: Harry Domin - Osmatřicetiletý šéf firmy. Chce, aby lidé byli někým, aby nemuseli pracovat. Místo nichby pracovali roboti, dělníci bez duše. Helena Gloryová - Jednatřicetiletá Dominova manželka. Ztělesnění ženského, citového, laskavéhopřístupu k robotům i lidem. Je velmi elegantní. Dr. Gall - přednosta fyziologického a výzkumného oddělení Dr. Hallemeier - přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů Stavitel Alquist - za největší hodnotu považuje lidský život a práci, rozumový přístup k životu, lidskosti. vztah postav se vyvýjí. Forma: Próza Druh: Drama Žánr: vědeckofantastické, antiutopické drama - činohra (Antiutopie je opak utopie, myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody) vzniklé přehnáním jednoho nebo více ideologických principů) Kompozice: Předehra a 3 dějství, repliky scénické poznámky Chronologický děj dílo začíná odúplného začátku, konec je završující, částečně šťastný Čas a místo: Budoucnost nespecifikovaný ostrov uprostřed moře, továrna Rossum's Universal Robots Témata: Negativní vliv techniky na lidstvo. Cit jako výsadně lidská vlastnost. Následky sestrojení umělých lidí. Kritika touhy zbohatnout a zpohodlnět. Hlavní myšlenka: Lidstvo se stalo otroky vlastních vynálezů Čapek je ovlivněn svým zájmem o techniku, ale také obavami o budoucnost lidstva Promluvy: jednoduchý jazyk odborné pojmy novotvar robot (autor také uvažoval o slovu laboř) dialog, monolog, polylogy přímá řeč, scénické poznámky Literárně historický kontext: Kontext autorovy tvorby 1920 – jedno z jeho prvních děl Díla stejného žánru Loupežník, Bílá nemoc, Adam stvrořitel tematicky podobné dílo: film Planeta opic – Nejdříve byly opice sluhové a po katastrofě se vlády chopily opice a zotročily lidstvo , režie: Franklin J. Schaffner Já robot – Povídky Isaaca Asimova vyprávějí o tom, jak jsou roboti chytřejší a jak se vzbouří protilidem Doom – genetické pokusy vyvinout lepšího člověka vedou k mutaci člověka v … (PC hra, film – režie: Andrzej Bartkowiak) Demokratický proud meziválečné literatury: stoupenci demokratického zřízení první republiky, blízko k T.G.Masarykovi pragmatismus = filozofický směr 20. století v USA, kritériem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenosti autoři byli tzv. Pragmatisté přispívali do Lidových novin tzv. pátečníci - pravidelně se scházejí v Čapkově vile (Na jeho tvorbu mělo velký vliv jeho filosofické a estetické vzdělání, především pragmatismus aexpresionismus, dále ho velmi ovlivnila vědeckotechnická revoluce, v mnoha dílech vyjadřoval obavu, že jednou technika získá moc nad člověkem.) Lit. směr: Sci-fi Vědeckofantastický žánr nebo též sci-fi a SF je umělecký žánr, vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních jevů anebo dosud neznámých forem života v díle. Děj sci-fi je často zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie. Za zakladatele žánru bývají považováni dva autoři – Jules Verne, pokud jde o te

Témata, do kterých materiál patří