Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


R.U.R.

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jméno: Michaela Mudrychováměsíc: Záznam z četby k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Dílo: RUR (Rossum´s Universal Robots) Autor, popř. překladatel: Karel Čapek Literární druh: Vědecko-fantastické drama Předehra a 3 dějství Literární žánr: utopie Zasazení díla do kontextu doby Doba vzniku (období, literární směr): Vydáno: 1920 Uvedeno na jeviště: 1921 Okolnosti vzniku: Snaha varovat lidstvo před technikou, před možností jejího zneužití. Lidi mají pracovat. Zasazení díla do širšího kontextu autorovy tvorby: Čapkovo první dílo z řady fantastických utopií. Literární kontext Josef Čapek, Jiří Voskovec a Jan Werich Eduard Bass Josef Čapek, Jan Werich, Eduard Bass, Karel Poláček, Jiří Voskovec Výstavba literárního díla a) Tematický plán Téma díla: Zbavit člověka dřiny, pomocí robotů. Doba a místo děje: Budoucnost, Rossumův ostorv (bez bližšího místního a časového určení) Charakteristika hlavních postav: Helena Goryová – manželka Dominova ztělesnění ženského, citového, laskavého přístupu k robotům i lidem, krásná, zástupce žen, neplodná, zbytečná Alquist – stavitel robotů, největší hodnota – práce a lidský život Harry Domin – z latiny PÁN hraje si na boha, chce vytvořit nové bytosti, prvotní myšlenka dobrá – ulehčit lidem od práce, zrušit otroctví, ředitel továrny Dr. Gall – ředitel fyziologického ústavu robotů Důležité motivy: Varování před technickými motivy. Kompoziční plán: Psané epikou, drama – promluvy a jednání jednotlivých postav, tragédie Chronologický děj Jazykový plán: Spisovný jazyk Nespisovný – služebna Nána Mluva srozumitelná, krátké věty, rychlé dialogy Inpirace pro další autory a literární díla: Válka s mloky Bílá nemoc Matka Filmové či divadelní adaptace: Divadelní hry Celkový dojem a vlastní hodnocení: Kniha se mi moc nelíbila, ale musím uznat, že ve své době kdy byla napsána je to určitě dost originální a docela k zamyšlení. Také je úžasné, že vymysleli bratři Čapkovi slovo robot a také zde poprvé zaznělo. Podvojný deník Výpisek (alespoň 4): Komentář: ALQUIST (sám): Požehnaný dni! (Jde po špičkách ke stolu a vylévá zkumavky na zem.) Svátku dne šestého! (Usedne u psací ho stolu, hází knihy na zem; pak otevře bibli, listuje a čte:) “A stvořil Bůh člověka k obrazu svému: k obrazu božímu stvořil ho, muže a ženu stvořil je. I požehnal jim Bůh a řekl: Rosť tež a množte se, a naplňte zemi, a podmaňteji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všemi živočichy, kteří se hýbají na zemi. (Vstává.) A viděl Bůh vše, co byl učinil, a bylo velmi dobré. I stal se večer a jitro, den šestý.” (Jde do středu pokoje.) Den šestý! Den milosti. (Padá na kolena.) Nyní propustíš, Pane, služebníka svého – svého nejzbytečnějšího sluhu Alquista. Rossume, Fabry, Galle, velicí vynálezci, co jste vynalezli velkého proti té dívce, proti tomu chlapci, proti tomu prvnímu páru, který vynašel lásku, pláč, úsměv milování, lásku muže a ženy? Přírodo, přírodo, život nezahyne! Kamarádi, Heleno, život nezahyne! Zase se začne z lásky, začne se nahý a maličký; ujme se v pustině, a nebude mu k ničemu, co jsme dělali a budovali, k ničemu města a továrny, k ničemu naše umění, k ničemu naše myšlenky, a přece nezahyne! Jen my jsme zahynuli. Rozvalí se domy a stroje, rozpadnou se systémy a jména velikých opadají jako listí; jen ty, lásko, vykveteš na rumišti a svěříš větrům semínko života. Nyní propustíš, Pane, služebníka svého v pokoji; neboť uzřely očimé – uzřely – spasení tvé skrze lásku – a život nezahyne! (Vstává.) Nezahyne! (Rozpřáhne ruce.) Nezahyne!

Témata, do kterých materiál patří