Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Řečtí antičtí autoři

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (117,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

PŘEDSTAVITELÉ ANTICKÉ LITERATURY HOMÉR * asi8.stol.př.n.l.- ??? = představitelarchaického obdobířecké literatury a nejstarší známý řecký básník -o jeho životě neexistují historicky podložené informace,proto ani autorství dvou eposůIlias a Odyssea,které mu jsou připisovány,není doloženo. -Život: o jeho životě se dozvídáme až z pozdějšího podání historikaHerodota,který v5.stol.př.n.l.zaznamenal pololegendární zprávydle tradice byl Homérstarý slepý pěvec toulající se po Řecku a na živobytí si vydělával zpěvem písní o hrdinských činech.dnešní badatelé předpokládají,že pokud byl historickou osobou,působil pravděpodobně na počátku8.st.př.n.l. -Dílo: Iliasveršovaný hrdinský epos asi z pol.8.st.př.n.l.tvoří jej24zpěvů s více než15000veršiděj zachycuje část pověstí o trojské válceObsah:Řecký hrdinaAchilles se sporu s velitelem ŘekůAgamemnonem boje neúčastní.Úspěchy obránců Tróje přimějí Achilleova přítelePatrokla,aby se vydával za Achilla a šel do boje.Patrokles zahyne a jeho smrt donutí Achilla k boji.Achilles porazíhrdinu Trojanů Hektora.Achilles a jeho armáda dobyjí Tróju pomocí lsti sdřevěným koněm.Poté Achilles umře na zasažení otráveným šípem do jeho jediného zranitelného místa,paty.Odysseaveršovaný hrdinský epos-navazuje na Iliadusložen z24zpěvů a asi12000veršůObsah:Cesta ithackého králeOdyssea domů zTrojské války.Jeho posádka zažívá různá dobrodružství např.:musí bojovat s příšerouSkyllou,uniknout vodnímu víru obludyCharybdis,odolají omamnému zpěvuSirén,setkají se s kouzelnicí Kirké,vyklouznou ze spárůKyklopa,navštívípodsvětí.Po10letech cesty na moři sám dorazí domů.O jeho manželkuPenelope se uchází mnoho nápadníků,Odysseovi se s pomocí bohyně Palas Athény a sluhy podaří přemoct nápadníky a nakonec se nechá poznat věrnou Penelope. AISCHYLOS * 525-456př.n.l. =představitelklasického období řec.lit.a autor tragédií -původně voják v řecko-perských válkách -jako dramatik přidal na scénu vedle herce a chóru i2.herce,tím vznikl dialog -hájil ideály demokracie a svobody -vyzdvihoval lásku k vlasti,dle něho je svět řízen božskou spravedlností a neměnným osudem -Dílo: 90tragédií,většinu známe jen dle názvu,zachovalo se7herv jeho hrách vystupují všemocní bohové a mýtičtí hrdinovéZeus je vždy spravedlivývládce bohů,nenávidí domýšlivost a trestá ji zaslepeností.Ta vede člověka k provinění,za něž musí nést trest. dochované hry:trilogie Oresteia,Peršané(o vítězství u Salaminy),Prosebnice(o50dcerách krále Danaa),Sedm proti Thébám,Spoutaný PrometheusOresteiajediná Aischylova dochovaná trilogie v úplnosti,jejími časti jsou Agamemnon,Oběť na hrobě,Usmířené Lítice.autor zde čerpal z mytologie a řešil otázku Orestovy vinyOrestes na příkaz bohů zabije matku a jejího milence,čímž pomstí vraždu svého otce Agamemnona.Poté je pronásledován božskými Líticemi a až před soudem ho Athéna zprostí viny.Aischylos vyjadřuje myšlenku,že lidé by měli být za své činy souzeny lidmi ne bohy. SOFOKLES *497/496-406/405př.n.l. =představitel klasického období řec.lit. -athénský pokladník,s Periklem se podílel na vládě,athénský kněz,bojoval i ve válce proti Samu -Dramatická tvorba byla oblíbenáosmnáctkrát zvítězil při oslavách dionýsiíve své tvorbě zachycoval ideály athénské demokracie a Periklovy sociální reformyvětšina z jeho tragédií vychází z mýtů o Thébách -Dílo: 123tragédií,dochovalo se jich jen7postavy,které porušily pravidla bohů,tvrdě trestány-např.ve hře Král Oidipus se Oidipus provinil proti božským pravidlům a morálce (nevědomky zabil otce a oženil se s matkou)dochované tragédie:Král Oidipus,Oidipus na Kolonu,Aias,Trachiňanky,Elektra,Antigona a FiloktetesAntigonav téhle tragédiinejdeo předurčený osudv kontrastu poslušnost proti božským zákonům nebo nespravedlivému nařízení krále.Antigona volí vyšší a správné principy.Pohřbí tělo bratra,který si dovolil zaútočit na Théby,aby získal trůn po otci.Antigonin čin rozzuří nového thébského krále Kreonta,který pohřeb zakázal,a chce ji proto nechat popravit.I přes přímluvy jeho syna Kreon nechá dobrosrdečnou Antigonu zaživa zazdít.Než si uvědomí,že tím činem rozhněval bohy a napraví ho,Antigona se oběsí.Také Kreontův syn a jeho žena spáchají sebevraždu.Kreon zůstane opuštěn se svou vinou. EURIPIDES *480-406př.n.l. -narodil se v zámožné rodině a vynikal ve zpěvu,v tanci a atletice,zabýval se také malováním a filozofií =3.představitelklasického období řec.lit. -jako dramatik zpracovával tradiční mýty novým originálním způsobem,začlenil do svých her duševní pochody postav(hlavně žen) -filozoficky se zamýšlel nad osvobozením ducha z područí bohů -Dílo: v některých jeho tragédiích v poslední chvíli zasahují bohovépoužíval zařízení,kterými byl herec v roli boha spouštěn na jeviště (deus ex machina)napsal přes80her,dochovalo se jen17-např.:Trojanky,Elektra,Herakles,Helena,Orestes ad.u Euripida ztrácí sbor svůj význam a tradiční skladba tragédie je uvolněna,hlavním hrdinoutrágédií (např.v Medee)bývá častožena.Medeačerpá z mytického příběhu milenky a manželky argonauta Iasona,která kvůli lásce zradí svou rodinu (zabije své syny)a nakonec je sama Iasonem zrazena.Autor se soustřeďuje na momenty dram.napětí a dílčím výjevům dává takový prostor,aby mohla plně a účinně vyznít jejich dramatičnost-např.Iasonova zrada,okamžik váhání pomstichtivé Medey,když plánuje zabití svých a Iasonových společných potomků. SOKRATES *469-399př.n.l. =1z nejvýznam.řec.filozofů -účastnil se několika výprav za peloponéské války,podílel se na veřejném životě a byl činný v politice -proslul svojí odvahouhájit vlastní přesvědčení,i když s ním většina nesouhlasila,později byl obviněn za neuznávání bohů a kazení mládeže (ve skutečnosti bylo pozadí politické),za to bylodsouzen k smrti.Ačkoliv mělmožnosttrestu uniknout,podrobil se mu a zemřel po vypití číše bolehlavu -Dílo: rozmlouval s lidmi o jejich životě,hodnotách a postojích,ptal se kolemjdoucích na tržišti a podle odpovědi,položil novou otázku.Ta pak hlouběji odkrývala pravé metody jednáníči ctností,které občan vyznával.Postupně tak formou rozhovoru člověka dovedlp

Témata, do kterých materiál patří