Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Romeo a Julie - William Shakespear

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

WILLIAM SHAKESPEARE – Romeo a Julie O autorovi: Anglický básník a dramatik 16. Století, považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika Narozen kolem r. 1564 v Anglii ve Stratfordu nad Avonou, +1616 Vystudoval gymnázium (King Edward VI Grammar School) ve Stratfordu nad Avonou V 18 letech se oženil o osm let starší ženou Annou Hathawayovou, která již tou dobou čekala dítě. Sussana se narodila půl roku po svatbě. Později měli ještě dvojčata Judithu a Hamneta. Hamnet v 11 letech, což jistě poznamenalo Shakespearovu tvorbu. Začínal jako herec a upravovatel cizích her, odstěhoval se do Londýna, kde se začínal více věnovat dramatu Psal komedie, od r. 1608 převážně tragédie, napsal 37 divadelních her, 154 sonetů, 2 dlouhé epické básně a dalších několik děl (to se dochovalo) Byl světově známý, jeho divadelní hry byly překládány do cizích jazyků, byl nadčasový (protože zobrazoval lidi přesně takové jako jsou i dnes = žárlivost, lakomost, zlodějství, podráždění..) Spolumajitel divadla Globe Theatre (zde se sedělo dokola jako v cirkuse, ale shořelo, později obnoveno) Uznávaní překladatelé: Josef Václav Sládek, Martin Hilský a E:A:Saudek Znaky: neomezenost lásky, místa a času Příčina tragédie je lidská vášeň Komické a tragické prvky nejsou zřetelně odděleny Existence chóru – úvod do situace Postavy žen – nepodřízené, samy rozhodují o svém osudu Zobrazení pozemského života, lidských vlastností Díla: Komedie: Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Kupec Benátský, Jak se vám líbí… Historické hry: Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Richard II., Richard III. Romantická tragédie: Romeo a Julie Tragédie: Hamlet, Othello, Mackbet, Král Lávra Hrdinové dramat jsou světští, přirození, jednají svobodně, zažívají radosti a strasti pozemského života, povahovými rysy jsou nadčasoví. Informace o knize: Jde o ranou Shakespearovou práci v první etapě, je to jedna z jeho prvních tragédií (1596)První dochovaný text se nazývá Špatné kvarteto (jde oodposlech ze hry s chybami)Jména Montekové a Kapuleti nejsou původní, jsou převzata z Božské komedie ( v Očistci jsou rodiny těchto jmen)1853 – hra byla poprvé uvedena v ČR ve stavovském divadleLetní Shakespearovské slavnosti – Praha, Brno, Ostrava Literární kontext: Premiéra Romea a Julie v roce 1595 v Globe Theatre (patří do prvního období jeho tvorby) V tomto období se vyskytují 2 různé směry: renesance a humanismus Renesance = 14 – 16.stol., znovuzrození, obnovení antiky. Měšťané se vymaňují ze středověkého způsobu myšlení a přiklánějí se k radostem pozemského života. Prosazuje se rozvoj přírodních věd, věd o člověku. Středem zájmu stojí člověk, nikoli Bůh, individualita. Rozvíjí se stavitelství (zámky, hrady, Michelangelo, Raffael, dóm sv.Petra v Římě) a umění(Leonardo di Caprio – Mona Liza). Malíři zachycovali stav duše a krásu. 1492 objevení Ameriky (Kolumbus), vynález knihtisku – Johann Gutenberg, heliocentrismus/přir. a astonom. objevy – M.Koperník, G.Galilei, racionalismus – síla lidského rozumu – ad fontes (po pravdě) Renesancev literatuře: autoři vycházejí z anonymity Změna v žánrech (villonská balada: 4 strofy – 3x7-12 veršů, poslední 4-6 veršů,+refrén, dialogy, dopisy, eseje, novely – povídka, soustředící se na jeden děj, velké romány, sonety – 2 strofy po 4 verších a 2 po 3 verších) Prosazování národních jazyků + latina Humanismus = zájem o člověka, víra v jeho schopnosti, vlastnosti a rozum, který umožňuje poznávat svět. Zdůrazňuje svobodný život člověka. Současníci: ital. Dante Alighieri (Božsksá komedie), Giovanni Boccaccio (Dekameron), franc. Francois Villon (Malý a Velký testament), špan. Miguel de Cervantes Saavedra (Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha), angl. Geoffrey Chaucer (Canterburské povídky) Nesplňuje– Aristoteles – zásada tří jednot ( místo, čas, děj ) - nedodržuje, že tragédie by měla být psána veršem - jsou tam komediální prvky Splňuje – počet dějství - vystoupí chorus (seznamuje nás s dějem, místem konání, jak to dopadne, obrací se k divákům, prosí je o schovívavost) - hlavní hrdinou je člověk – rozhoduje se o svém osudu sám, právo na lásku Jeho díla jsou zajímavá především: Postavy si vytvářejí svůj vlastní osud a chovají se přirozeněPříčinou tragédie je lidská vášeň ne náhodaVšímá si kladných i záporných vlastností lidíVeršovaný jazyk se střídá s prózouBlankvers: je nerýmovaný sylabotónický jambický verš o pěti stopách většinou s mužským zakončením ( končící na přízvučnou slabiku ) Tematický plán: Námět: převzal ze starověkých příbězích o lásce, v antickém Řecku, z básně anglického básníka Arthura Brookey o dvou milencích Tristan a Izalda ? Téma: nešťastný osud dvou zamilovaných lidí, láska a nenávist, boj, válka dvou rodů (Kapuletů a Monteků) Prostředí: Montana, Verona – Itálie, 16.stol., skutečné Postavy: Romeo – syn Montekův, zamilovaný do Julie Julie – 14.letá mladá dívka, dcera Kapuletova Lorenzo (Vavřinec) – františkán, představuje výraznou středověkou postavu, ale postupem děje se stává svými myšlenkami a názory více renesančním člověkem, který se staví proti nesmyslnosti řádu a cítí s oběma zamilovanými Juliina chůva – představuje symbol mateřské lásky k Julii, která přestože není její dcera, tak nemůže vidět její utrpení z vůle rodičů Merkucio – přítel Romeův, zabit Tybaltem Benvolio – synovec Montekův, přítel Romeův Tybalt – synovec paní Kapuletové, bratranec Julie, oddaný svému rodu, vyvol spor, když zabil Merkucia Baltazar – sluha Romeův 1.dějství: Střet mezi Monteky a Kapulety na náměstí ve Veroně, který ukončí až vévoda veronský Eskalus. Těmito spory je naplněno první jednání tragédie. 2.dějství: Kapuleti pořádají ples, na kterém má Julie oznámit zasnoubení s Paridem, a Romeo s Merkuciem a Benvoliem i bez pozvání na něj jdou. Tybalt je i v maskách pozná a chce rozpoutat spor, ale starý Kapulet nechce si ztropit ostudu, proto je tam nechá. Zde Romeo spatří poprvé Julii a říká si, že nikdy neviděl tak krásnou dívku. 3.dějství: Romeo i Julie se do sebe zamilují, v noci se

Témata, do kterých materiál patří