Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Slohový útvar - Článek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČLÁNEK Funkční styl:publicistický Slohový postup:informační, úvahový (+ popisný, vyprávěcí, výkladový) = jakýkoli materiál v novinách kromě zprávy - nezadává se konkrétní publicistický útvar Funkce:informační (zpravodajské útvary), přesvědčovací, zábavná (beletristické útvary) cíl: prokázat, že žák ovládá apelativní funkci textu, ohled na adresáta, využití aktualizace a automatizace aktualizace – využití neotřelého, inovativního výrazu k upoutání čtenáře (lexikální neobvyklost –dopravní infarkt, zvláštní větná stavba – elipsa, neobvyklý pořádek slov, specifický titulek, grafická podoba) po čase se stává automatizací automatizace – využití klišé a frází pro rychlou srozumitelnost (ustálená slovní spojení, ustálené věty, ustálené členění novin, ustálená grafika) Kompozice - je závislá na konkrétním zadání - myšlenkově ucelená - využití titulku (zadaného i vlastního) – neměl by chybět!, podtitulku, mezititulku Jazykové prostředky - využití aktualizace a automatizace - spisovný jazyk (v beletristických útvarech možno i obrazná pojmenování, módní výrazy apod.) Hodnocení: - text musí vykazovat znaky publicistiky - je-li zadán adresát nebo druh periodika, je potřeba s těmito informacemi pracovat Příklady zadání: Auta všude, kam se podíváš Zpracování: článek do časopisu pro milovníky rychlých kol o důsledcích narůstajícího automobilismu Náš zákazník – náš pán Zpracování: článek do firemního časopisu popisující principy komunikace při obchodním styku Graffiti: vandalismus nebo moderní forma umění? Zpracování: článek do společenského magazínu vyjadřující váš názor na graffiti Ukázka konkrétního zpracování: Graffiti: vandalismus nebo moderní forma umění? Zpracování: článek do společenského magazínu vyjadřující váš názor na graffiti Stříkající umělci (fejeton) Podjezd u všesportovního stadionu, teplý červnový večer a já na obvyklé procházce. „Makej, makej! Bacha, někdo jde!“ Dva malí kluci v barevných mikinách se dávají na útěk... Pomalu se otáčím, aby na mně nebyla znát nervozita. „Uff, dobrý,“ odfouknul jsem si, když jsem zjistil, že za mnou ve tmě nikdo není a ti dva malí kluci se nejspíše polekali mě. Pod čepicí vzrušení tu sprejovali jakýsi nápis na zeď. V té chvíli jsem zjistil, že graffiti není jen slušivý grafický prvek na fasádách domů, ale také výborný nástroj k tomu, abychom mohli procházející stručně informovat o svém citovém rozpoložení jednoduchou a čtivou formou. Vybral jsem následující zástupce: „Miluju Evu“ nebo dnes hojně vídané „Pažout smrdí!“ Jen je škoda, že se často nedokážeme pod své dílo podepsat. Jak má pak naše vyvolená zjistit, že text byl určen právě jí? Proto si myslím, že bychom se pod svá díla měli podepisovat. Pokud možno, tak pod něj ještě doplnit svoje telefonní číslo, místo trvalého bydliště a odkaz na naši facebookovou zeď, kde je možné lajknout námi napsaný vzkaz či umělecký skvost. Ovšem neměli bychom zanedbávat výběr námi zkrášlované plochy. Musíme si najít nějakou plochu, která bude viditelná pokud možno ze všech úhlů a kolem níž bude denně procházet nebo projíždět co nejvíce lidí. Takové místo pak našemu umění dá to nejlepší světlo a my tak získáme i větší skill. Věřím, že pokud všechno pořádně promyslíme a do našeho díla vložíme všechen náš um a vrozený talent, musíme být za naši práci po právu odměněni! Navrhuji vybetonovanou cimru ve Valdicích a tuhé mýdlo do sprch…

Témata, do kterých materiál patří