Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Egypťan Sinuhet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Egypťan Sinuhet Mika Waltari Základní informace: LT druh: epikaLT žánr: historický románDoba: 13. Století před naším letopočtem, vláda faraónů Amenhotepa III., Amenhotepa IV., Smenchkarea, Tutanchamona, Aje a Haremheba. Doba, kdy dochází k neúspěšněmu pokusu o sociální reformu společnostiMísto: Egypt, Kréta, Míonská civilizaceVyprávěč: Sinuhet – ich formaVypravěcí způsob: Kompoziční postupy: Členěno do 15 knihČástečně v ich formě, forma dopisuChronologický děj Jazyk: Spisovný jazykPersonifikace, přirovnání, přísloví, vulgarismy v přímé řeči = hlavně u HaremhebaIverze ve větách = obrácení slovosleduŘečnické otázky, velmi dlouhé větné konstrukceApostrofy = řečnická figura, v níž se mluvčí či pisatel obrací jinam než k přítomnému publiku, k nepřítomné či zemřelé osobě, případně oslovuje neživou věcCitáty : „Tvá slova jsou jako bzučením mouchy v mých uších“ X „Pravda je jako nahý nůž v rukou dítěte a obrátí se proti tomu, kdo jej nese.“ Myšlenka, motivy díla: Ačkoli se dílo odehrává v minulosti, lze v ději najít prvky, které jsou nesmrtelné a důmyslně se prolínají s dnešní dobou. Autor, silně ovlivněný svými zážitky z 2. světové války, poukazuje na důležitost a víru v základní lidské hodnoty, jako je svoboda a tolerance. Sám Waltari v jednom rozhovoru prohlásil: „Psal jsem o své vlastní době v historickém převleku.“ Život egyptských faraónů, ale i obyčejných a prostých lidí očima lékařeOdpor k válčení, víra v lidskost, rovnost, porozumění a lidský rozumDětství, studování, život lékaře, poznání stáříLáska, přátelství, víra, svoboda a tolerance Hlavní postavy: Sinuhet– lékař, čestný muž, který je v mládí až moc důvěřivý, ale věkem zmoudří, je velice inteligentníKaptah –otrok, později svobodný majitel restaurace a kupec, lpí na bohatství a je věrným druhem, přítelem a rádcem SinuhetaAchnaton –faraón, panovník, duševně labilní, který má nadčasové trochu utopistické názory na vedení a řízení státu, není však schopen vnímat realitu a jeho vládnutí vede ke katastrofěHaremheb - voják a bojovník, prostý muž, který se vypracuje díky svému vojenskému nadání až na faraona, miloval faraonovu dceru BeketamonNefernefernefer – kněžka, nelítostná a bez skrupulí, zhouba mladého Sinuheta, lehká žena pro bohatéMinea -otrokyně, ve své zemi zasvěcená jako tanečnice s býky, Sinuhetova první velká láska, která byla obětována bohůmMerit - hospodská, Sinuhetova partnerka a matka jeho syna Děj: Děj knihy je zasazen do starověkého Egypta, koncem 18. dynastie. Konkrétně se odehrává za vlády panovníků Amenhotepa III., Amenhotepa IV./Achnatona, Smenchkarea, Tutanchamona, Aje a Haremheba. Hlavním hrdinou je Egypťan jménem Sinuhet (syn sykomory), jehož život sledujeme od dětství, přes studium lékařství a jeho cestování po mimoegyptských zemích až po jeho zapojení do bouřlivých událostí Achnatonovy reformy a nakonec jeho stáří během restaurace předreformních poměrů. Příběh je vyprávěn ich-formou, čili Sinuhet sám je nám vypravěčem celé knihy. Děj samotné knihy byl částečně inspirovaný vlastními zážitky (jak prohlásil sám autor) a pak také i staroegyptským literárním dílem, známém jako Povídka o Sinuhetovi nebo také Vlastní životopis Sinuhetův, k čemuž se autor přiznává prostřednictvím své postavy. Sinuhet o svém jménu v knize praví, že mu jej dala jeho matka podle Sinuheta z tohoto starověkého příběhu. Na rozdíl od starověkého díla se však tento příběh odehrává o šest století později. Kniha první – Lodička z rákosu Sinuhetův příběh začíná na pískem zaprášeném a Nilem omývaném území starověkého Egypta. Vesetský lékař chudých Senmut a jeho žena Kipa naleznou během období záplav malou rákosovou loďku, jak se poklidně houpe na nilské hladině. Jaké je jejich překvapení, když v ní naleznou malého, ba snad i právě narozeného chlapce. Dítě označí za dar bohů, dají mu jméno Sinuhet a s neutuchající radostí jej přijmou za vlastního. Chlapec vyroste v nadaného, chytrého a na to, že zřejmě pocházel z prosté egyptské rodiny, až neobyčejně pohledného mládence. Sinuhet se z počátku chce stát vojákem, aby se nemusel učit číst a psát, a přesto si dobyl slávy. Avšak otec Senmut jej seznámí s chromým invalidním a chudým starcem, který kdysi byl známým a slavným faraonovým vojákem, který však již ze své slávy a bohatství nemá nic než vzpomínky, bolest a kyselé víno od rodičů, kteří chtějí, aby řekl jejich potomkům pravdu o svém bídném řemesle. Během svého dospívání se tedy Sinuhet rozhodne stát se lékařem jako jeho otec a nastoupí proto do chrámové školy. Kniha druhá – Dům života po dlouhé roky nevkročí do vesetských ulic. Celé jeho dospívání však provází pochyby o skutečné síle bohů a starých tradic. Přesto se však stává zdatným lékařem a je dokonce přizván k faraonskému dvoru, byť jen jako pomocník královského otvírače lebek Ptahhora, aby pomohl při otvírání lebky faraona Amenhotepa III., který je stár a nemocen a který po zákroku zemře. Kniha třetí – Vzrušení Vesetu V této době se také seznamuje s faraonovým synem, Amenhotepem (po otcově smrti Amenhotep IV., později Achnaton), a také s Haremhebem, v té době prostým mladíkem z Hatnisutu, toužícím po vojenské kariéře. Po smrti faraona je Sinuhet, jako pomocník lékaře, který jej ošetřoval v posledních okamžicích, „popraven“ spolu s Ptahhorem a duševně prostým zastavovačem krve. Šlo však jen o symbolickou popravu, ačkoliv již nikdy nemohl oficiálně vystupovat jako Sinuhet, aniž by ke svému jménu nepřidal druhé jméno Ten-jenž-jest-osamělý, které získal od nového faraona Kniha čtvrtá – Nefernefernefer Nezkušenost předčasně vyspělého chlapce se brzy projeví, když se Sinuhet nechá vlákat do záludných intrik bastetské kněžky Nefernefernefer, jejíž oči jsou svůdné a jméno tak krásné, že se musí opakovat třikrát, aby se člověk nabažil. Na její naléhání jí věnuje majetek jak svůj, tak později i svých rodičů; ti v zoufalství spáchají sebevraždu. Mladý lékař je zdrcen vlastním chováním, neví, co si má vlastně sám se sebou počít, a proto spolu s věrným otrokem Kaptahem utíká do dobrovolného vyhnanství do

Témata, do kterých materiál patří