Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Starověká literatura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Starověká literatura Starověk začal v Mezopotámii, kolem roku 3500 př. n. l. s rozvojem písma a s rozvojem 1. státních útvarů.Nejstarší literární památky vznikaly od poloviny 4. tisíciletí př. n. l. a dělíme je podle zeměpisného určení Mezopotámská Egyptská Herbejská Indická ČínskáDruhy písma: Piktogramy Ideogramy Klínové písmo (Rawlinson) Hieroglyfy (Champolion) Abecední hláskové písmoPiktogramy- z nich se vyvinulyideogramy – jsou to obrázky představující myšlenky. Až 1000 znaků. Každý předmět, činnost měl vlastní obrázek. To samé u ideogramů.Klínové písmo- 4. Tisíciletí př. n. l. – pro psaní se používaly tabulky z vlhké hlíny a psalo se zaříznutým rákosem. Skupina vrypů přestavovala jedno slovo. Bylo v Mezopotámii.Hieroglyfy- 3. tisíciletí př. n. l. – Tesalo se do kamene, později papyrus. Bylo v Egyptě. Složitý systém znaků.Abecední hláskové písmo- 14. – 13. Století př. n. l. – Zavedli ho Féničané. Pomocí graficky jednoduchých znaků zachycovali hlásky tvořící řeč. Od Féničanů se rozšířilo do Středomoří. Rozvíjeli ho Řekové a poté Římané až do latinky. Mezopotámská literatura Na území mezi řekami Eufrat a Tygris ( dnes Irák).Ve 4. století př. n. l . se začaly rozvíjet městské státy a písmoMezi nejstarší obyvatelé patřily : Summerové – Epos o Gilgamešovi Akkadové Babyloňané – Chammurapiho zákoník Asyřané Peršané – Avesta (sbírka náb. Textů a obsahuje modlitby)Díla psána na hliněné destičky klínovým písmemNejdříve k úředním záznamům (smlouvy), později i ke komunikaciEpos o Gilgamešovi Nejvýznamnější dílo Řasíme do summérsko-akkadské literatury Děj: Gilgameš, krutý vládce města Urugu, byl ze 2/3 bůh a z 1/3 člověk. Své poddané nutil tvrdě pracovat na stavbě hradeb kolem města. Lidé se vzbouřili a poprosili Bohy o pomoc. Ti vyhověli a seslali na Zem Enkidua (poločkověk), který měl Gilgameše zničit. Bojovali spolu, ale nemohli se přemoci. Shodly se, že si jsou rovni. Stanou se přáteli. Enkidou náhle umírá. Gilgameš jde hledat lék věčného života. Ten nenajde a dospěje k názoru, že člověk se stane nesmrtelný svými činy. U Gilgameše stavba hradeb. Hlavním tématem eposu je přátelství a hledání léku. Epos byl zapsán v klínovém písmu v sumerském jazyce na 12 hliněných destiček. Nějdříve tvořeno sumerskými mýty z doby kolem roku 2500 př. n. l., ale poději upraveno babyloňany a Asyřany do dnešní podoby.Chammurapiho zákoník Jedna z nejvýznamnějších právnických památek tohoto období. Zvýhodněni jsou majetní občané a platí „oko za oko, zub za zub.“ Byl vytesán do kamenné desky. Pochází z konce 18. století př. n. l. Herbejská literatura Datuje se od 2. poloviny 2. tisíciletí př. n. l.Nejvýznamnější je BibleBible – Kniha knih, Písmo svaté Starý zákon: Starší část Bible Tvoří základ pro židovství Navazují na něj rabínské texty (taumut) Je psán aramejsky a herbejsky a obsahuje 39 různorodých knih (historické spisy, milostné a duchovní písně, motlitby, přísloví, proroctví atd…) Je tvořen : Pět knih Mojžíšových (Tóra) : Genezis – objevují se zde příběhy o stvoření světa, potopě, zmatení jazyků. Exodus - O vyvedení izraelitů z Egyptského zajetí. Levitikus – Pokyny a návody, jak se má člověk chovat při obřadech. Numeri Deuteronomium Knihy proroků Knihy soudců Mudroslovné knihy (žalmy, proroctví, přísloví) Nový zákon: Vznikl v 1. – 2. století n. l. Byl psán řecky Tvoří ho 4 evangelia (Matoušovo, Markovo, Janovo, Lukášovo) Obsahem NZ je život a učení Ježíše Krista, skutky apoštolů a listy apoštolů (epistoly). Význam Bible : Rozšířila se i do jiných zemí i do jiných kultur. Do Evropy se dostala zásluhou svatého Jeronýma (lat. překlad)- (Vulgata) mezi 4. – 5. Stoletím n. l. Egyptská literatura Datuje se od 3. tisíciletí př. n. l.Psána hieroglyfyBuď vytesaná do kamene nebo psána na papyrus štětcemDíla: Kniha mrtvých – Obsahuje rady jak pohřbít mrtvého a zároveň rady pro zemřelého, co má dělat, aby se dostal do nebe, a jak se má chránit před nástrahami ze záhrobí. Achnatonův hymnus na Slunce – Oslavná lyrická poezie, kde faraon Achnaton oslavuje Slunce, jako tvůrce všeho (ó Slunce živoucí!). Potěšující písně – Milostné anonymní poezie. Povídky o Simuetovi – Jedná se autobiografické dílo, kdy Simuet byl uznávaný lékař. M. Waltari proslavil toto dílo (byl to Fin) a napsal román Egypťan Simuet. Indická literatura Od roku 1600 př. n. l.Psala se jazykem SanskrtDíla: Védy - Nejstarší indické památky, obsahují veškeré modlitby, oslavné hymny bohům, atd….. Mahabhárata – největší hrdinský veršovaný epos. Má 2 000 veršů. Vypráví o boji mezi dvěma rody, dále různé legendy, mýty a náboženské texty. Ramajána– Je to dobrodružný veršovaný epos. Má 50 000 veršů. Vypráví o princi Rámovi, který zachraňuje svou ženu Sítu, kterou unesli démoni. Čínská literatura Od 2. tisíciletí př. n. l.Díla: Kniha proměn – Bez souvislého děje. Jedná se o zachycení lidské moudrosti. Jsou tam například říkadla, přísloví, mýty, obřady, atd… Kniha písní – Je to rozsáhlý soubor písní. Jsou to písně milostné, pracovní, atd… Konficius– Jsou to filozofické spisy.

Témata, do kterých materiál patří