Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Thomass MANN + Heinrich MANN + Marcel PROUST

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

SVĚTOVÁ LITERATURA MEZI VÁLKAMI - Německá literatura THOMASS MANN (*1875 Lübeck - † 1955 Curych) − německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu r. 1929 − mladší bratr slavného spisovatele Heinricha Manna − pocházel z urozené rodiny − z jeho dětí se proslavil spisovatel Klaus Mann a historik a politolog Golo Mann − otevřeně vystupoval proti nacismu → musel emigrovat (nejdříve do ČSR později do Švýcarska) − DÍLO:  úzce spojeno s epochou německé měšťanské kultury a jejím zhroucením během 1. pol. 20. stol.  romány: • plastický obraz života společnosti dané historické epochy • zdařilé psychologické studie  Buddenbrookovi (1901) • románová sága s autobiografickými prvky • líčí osudy 4 generací obchodnické rodiny • děj se odehrává mezi lety 1835 a 1876 • dějové pasáže se mísí s introspektivními úvahami – postavy v nich odhalují své nitro  Smrt v Benátkách • novela • téma: vztah senzitivního umělce ke kráse zosobněné v postavě téměř oboupohlavního chlapce • Benátky jsou ohroženy epidemií cholery • příběh osudového setkání stárnoucího hudebního skladatele s polských chlapcem Taziem, který je pro skladatele ztělesněním principu krásy  Kouzelný vrch (1924) • román • hl. hrdina prožívá 7 let v uzavřené spol. horského pli. sanatoria – v konfrontaci s dalšími post. duchovně dozrává • formuluje stěžejní otázky o dalším směřování evropské civilizace  Josef a bratří jeho (1933-1943) • románová tetralogie - nedokončena • zpracovává starozákonní příběh z První knihy Mojžíšovy o Jákobovi a jeho synech • starozákonní příběh je postaven proti nacistické manipulaci s dějinami namířené proti Židům • na příběhu nejmladšího syna Josefa znázornil proces zrání člověka • biblické téma zbavil mytického rozměru a přiblížil ho současnosti  Mário a kouzelník • novela • podobenství o manipulaci s lidským vědomím, které se dopouštějí totalitní režimy  Doktor Faustus (1947) • román z fiktivních i reálných prvků, úryvků z odborné literatury i filozofických děl • zamýšlí se nad kořeny německé národní katastrofy (toto dílo začal psát v den bombardování Berlína) • o vzniku tohoto románu napsal knihu Jak jsem psal Doktora Fausta • prostřednictvím fiktivního vypravěče propojil dvě časové roviny 1. příběh nadaného skladatele Adriana Leverkühna – za inspiraci ochoten upsat duši ďáblu – nemoci šílenství 2. příběh zanikající třetí říše – podepsala pakt s ďáblem Hitlerem  Zpověď hochštaplera Felixe Krulla • pikareskní román – nedokončen • o bravurním podvodníkovi a jeho životních eskapádách HEINRICH MANN (*1871 Lübeck - † 1950 Santa Monica (Kalifornie)) − německý prozaik, dramatik, publicista − pocházel z urozené rodiny − společně se svým bratrem pobýval v Itálii − v r. 1911 se otevřeně přihlásil k umění, které ovlivňuje vývoj společnosti a vychovává k lidskosti − v r. 1915 veřejně odsoudil 1. SV − člen Pruské akademie − z Německa utekl do ČSR a získal české občanství a užíval ho i v době, kdy žil v Americe − DÍLO:  18 románů, 70 novel, eseje, dramata  počátky jeho tvorby spojeny s naturalismem, později se do PSY kresby hrdinů promítly vlivy expresionismu  Profesor Neřád (1905) • satirický román • odhaluje pokryteckou morálku maloměšťácké spol. v Německu na počátku 20. stol. • podnět: novinová zpráva o profesrovi, jehož přivedla na zcestí dáma od kabaretu • postava prof. Neřáda = nadčasový typ maloměšťáckého šosáka • filmově zpracováno pod názvem Modrý anděl • Obsah: ➢ Když profesor propadne sebezničující vášni ke kabaretní zpěvačce, popře všechno, co doposud reprezentoval, a společnost jej odvrhne.  Poddaný • cenzurou zakázaný román • kritizuje pruský militarismus  Mládí krále Jindřicha IV. (1935); Zrání krále Jindřicha IV. (1938) • 2svazkový historický román • o osudech francouzského krále Jindřicha Navarrského • paralela mezi situací ve Francii v době náboženských válek a situací v nacistickém Německu • jazyk plný paradoxů - Francouzská literatura MARCEL PROUST (*1871 Paříž - † 1922 Paříž) − Francouzský spisovatel, autor experimentální prózy vytvořené metodou proudu vědomí − pochází ze situované rodiny − vystudoval práva a literaturu − navštívil mnoho zemí − pohyboval se v nejvyšší pařížské spol. a jejích salonech − r. 1919 obdržel cenu Goncourtů za své největší dílo − DÍLO:  Jean Santeuil (1899, vydán r. 1952) • autobiograficky laděný román • forma: kronikářské zápisky • v er-formě • motiv: vzpomínky na minulost  Hledání ztraceného času (vydáno 1913-1927) • 7dílný románový cyklus • poslední 3 díly vyšly až po autorově smrti • cyklická kompozice • v ich-formě • obraz reality ve vědomí vypravěče • skládá se z několika volně spojených epizod, které jsou výrazně překryty vypravěčovým proudem vědomí • v centru románu stojí vypravěč, který technikou introspekce vyvolává před svým vnitř. zrakem vzpomínky • vzpomínky se vynořují chaoticky jako reakce na různé typy podnětů (chuťové, sluchové, zrakové, …) 1. díl = Svět Swannových 2. díl = Ve stínu kvetoucích kytek 3. díl = Svět Guermantových 4. díl = Sodoma a Gomora 5. díl = Uvězněná 6. díl = Zmizelá Albertina 7. díl = Čas nalezený

Témata, do kterých materiál patří