Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Útvary národního jazyka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. ÚTVARY NÁRODNÍHO JAZYKA národní jazyk – jazyk, jímž se dorozumívají příslušníci národanárodní jazyk máme sice na českém jazykovém území pouze jeden, rozhodně však není jednolitýčeština má několik různých podob, tzv. útvarů národního jazykaspisovný jazyk X nespisovné útvary SPISOVNÁ ČEŠTINA uplatňuje se v psané i mluvené veřejné komunikaci, hlavně na úřadech, ve školách či v masových médiíchjazyk státních dokumentů, odborných textů a z velké části i umělecké literatury knižní jazykové prostředkyvysoce spisovné až vznešené (např trýzeň) v psaných projevech např v náročných odborných textechneutrální jazykové prostředkyjsou součástí téměř každého sdělení spisovné podoby slov zachycené ve slovnících a v mluvnicíchhodí se do jakékoliv komunikační situacehovorové jazykové prostředkynajdeme v méně oficiálních spisovných projevechběžná mluvená komunikacetaké rozhlas, televize, publicistické žánry (interview, fejeton) NESPISOVNÉ ÚTVARY od spisovné češtiny se odlišují:slovní zásoběv hláskové stavběve tvarech slovve větné stavbějsou vymezeny:zeměpisně – pokud se užívají jen v určitých částech území nebo jsou společné pro větší územísociálně – pokud je používají lidé se stejným povoláním či zájmem Nářečí – jen na části území, liší se v hláskách, tvarosloví, ve skladbě i slovní zásobě Nářeční skupiny: české nářečí v užším smyslu – na území celých Čech (milej strejček, kyselý mlíko)středomoravská nářečí – milé stréčekvýchodomoravská nářečí – múka, nesúslezská nářečí – vyznačují se neexistencí dlouhých samohlásek (ptak) Nadnářeční útvar – vznikl sjednocením nářečí na větším území, zachovává základní rysy původních nářečí (mičuda-míč, flák-narkoman) Profesní mluva – soubor slov a frází, které užívají lidé téže profese ve snaze se rychle a jednoznačně domluvit v pracovním prostředí (reportáž-repo, resuscitační oddělení-reska) Slang– soubor slov a frází užívaných lidmi se stejným koníčkem či zájmem, důvodem je snaha vyjádřit příslušnost ke skupině Argot – nespisovný útvar, jimž se dorozumívá společenská spodina, dříve sloužil jako tajná mluva (stříkačka – revolver, chlupatej- policista) NORMA A KODIFIKACE Jazyková norma – představuje ustálené jazykové prostředky a pravidla jejich užívání, které mlubčí pociťují jako náležité Kodifikace – soubor jazykových pravidel zachycených v oficiálních jazykových příručkách

Témata, do kterých materiál patří