Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Strašidlo Cantervillské - Oscar Wilde

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Strašidlo Cantervillské – Oscar Wilde Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Literární moderna - Dekadence, tzv. prokletí básníci - poslední čtvrtina 19. století SVĚTOVÁ LITERATURA NA PŘELOMU 19./20. STOLETÍ - konec 19. stol (80. léta až 10. léta 20. stol.) -finde siécle = období přelomu 1. PROKLETÍ BÁSNÍCI - psali v rámcisymbolismu Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stephane Mallarmé 2. GENERACE BUŘIČŮ - vývoj kapitalismu, tržního hospodářství, vztahy bohatý x chudý, konkurence – boj o zákazníky - rozdíly: narušování rodinných vazeb, peněžní spol., vznik nových polit. stran, anarchie -dominovala poezie, snaha oindividualitu, zájem o nitro člověka -zabývání se lidskou duší - „nová“ literatura - právo – autoři si mohli psát, co chtěli (bez cenzury) - převládalvolný verš - nerýmují se, nemelodický, jiný počet slabik - Vytváření nových uměl. směrů: Impresionismus– (impresio = dojem), snaha zapůsobit, založeno na vnitřních pocitech autora, citySymbolismus– rce na naturalismus a realismus, symboly, volný verš, metaforyDekadence– motivy hniloby, marnosti života, sexu, krvavé výjevy; lartpoulartismus = umění pro umění – důl. hl. estetická fce, ne vzdělávací LITERÁRNÍ MODERNA ANGLIE –Oscar Wilde AMERIKA –Walt Whitman DEKADENCE - dekadence (úpadek), tzv. prokletí básníci - nový směr z Francie - technický pokrok přináší nespokojenost, nechtěli válku -útěky do vlastního nitra, odklon od realismu a pozitivismu k obraznosti - projevy beznaděje, znechucení, přecitlivění - č. dekadenti založiliModerní Revue– sex. výjevy, vlastní svět, satanismus PROKLETÍ BÁSNÍCI: - označení pro francouzské básníky poslední třetiny 19. století - označení použil Paul Verlaine v eseji Prokletí básníci pro sebe,Tristana Corbiéra, Arthura Rimbauda a Charlese Baudelaira - spojeni s dekadentním způsobem života – drogy, alkohol, zločinnost, násilí, neúcta k pravidlům - původně se označení prokletí básníci používalo jen pro autory zmíněné v eseji, později se používal pro všechny spisovatele, jejichž život byl protispolečenský (O. Wilde) - žili naplno – bohémsky, bouřili se proti vlastní rodině i proti společnosti - scházeli se v kavárnách, oblékali se výstředně, vzájemně si půjčovali peníze - např. je k nim řazen renesanční básník Francois Villon nebo zakladatel hororu E. A. Poe, K. H. Mácha - předchůdce Francois Villon - psali o pocitech a prožitcích bez zábran, hledali krásu v ošklivosti Znaky tvorby: - krása v ošklivosti, svoboda, nezávislost jedince na společnosti, soustředěnost na vnitřní život člověka, právo osobitého vidění světa(ve své době nebyli pochopeni, pobuřovali, inspirace dalších generací) - přinesli poezii novou inspiraci, protikladné dojmy hromaděny vedle sebe - autoři: Karel Hlaváček, Jiří Karásek ze Lvovic Česká literární moderna – 90. léta 19. století a 20. století - společenská krize – bohatí X chudí - rozvoj kapitalismu, rozvoj tržního hospodářství - kritika národních tradic - vznik polit., ale i literárních anarchistických stran 1. ČESKÁ MODERNA - prohlášení:Manifest České moderny - signatáři: O. Březina, A. Sova, J. K. Šlejhar, F. Soukup, F. X. Šalda, V. Mrštík… - požadavky: -literární: individualismus (osobní pojetí tvorby), vlastní názor, volnost slova, právo kritiky (kritika žánrem) -sociální/politické: vycházet s Němci, odmítání přejatých myšlenek a nápadů, kopírování, přehnané vlastenectví - autoři: Antonín Sova, Josef Svatopluk Machar, Otokar Březina 2. ČESKÁ DEKANDENCE (konec 19. století) 3. GENERACE BUŘIČŮ - mladí, nevybouření – inklinovali k satanismu, negativní postoj ke všemu starému - časopisNový kult(vedl S. K. Neumann) - nebyli tolik dekadentní, spíše jednodušší jazyk - příklon k obyč. život, psali o přírodě (až opěvovali anarchistický život = „básníci života a vzdoru“) - autoři: Petr Bezruč – Slezské písně; František Gellner – Po nás ať přijde potopa; S.K. Neumann – Kniha lesů, vod a strání; Karel Toman – Měsíce; Viktor Dyk – Krysař, Fráňa Šrámek – stříbrný vítr Kontext autorovy tvorby Autor: Oscar Wilde (1854–1900) - Ir, narozen v Dublinu - angl. spisovatel řazený k dekadenci(ale moderní prvky)- prozaik, dramatik, básník a esejista - nejúspěšnější dramatik pozdněviktoriánského Londýna - uměl plynně francouzsky a německy - na studiích se seznámil s dekadenty, od té doby rád šokoval společnost - vždy elegantní, šarmantní, ale výstřední - vynikající vypravěč, bavil společnost - oženil se s bohatou Constance Lloyovou (finančně zajištěn) - milencem lord Alfred „Bosie“ Douglas - obžalován ze sodomie a obscénnosti (homosexualita byla tehdy trestná) - po propuštění se toulal po Evropě, nejčastěji po Francii, nikdy se nevrátil -dandy = životní postoj a forma oblékání - považovali se za výjimečnésnaha o vyčlenění se ze spol.) Další díla: poezie: Balada o žaláři v Readingu (o pobytu v žaláři) próza: Obraz Doriana Graye - román Šťastný princ, Slavík a růže - pohádky Lady Fuckingham - erotická novela drama: Salome Jak je důležité míti Filipa, Ideální manžel–konverzační komedie Autorovy soudobí autoři FRANCIE: Charles Baudelaire (1821–1867) Paul Verlaine (1844–1896) Jean Artur Rimbaud (1854–1891) - o generaci starší, ale řazen do této skupiny kvůli myšlenkové příslušnosti - krásu spojuje s ošklivostí - bezprostřední, spontánní - naturalistické popisy - klasická forma - představitel prokletých básníků a symbolismu - žil s Rimbaudem - mnohoznačnost - důraz na hudební verše, ale volný verš - vnitřní souvislosti - nejproslulejší z prokletých básníků - velmi nadaný – geniální dítě, výborný student - jeho díla vydal jeho milenec Paul Verlaine - kritický vztah ke spol. - velká otevřenost - zaměření na vlastní nitro Květy zla – báseň Zdechlina Saturnské básně, Romance beze slov Opilý koráb, Iluminace, Sezona v pekle Amerika: Edgar Allan Poe (1809–1849) - „mistr krátké prózy“ – skvěle zachycuje stavy mysli svých postav - považován za předchůdce hororu a sci-fi - psal také humoristické povídky Soubory

Témata, do kterých materiál patří