Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Úvaha v různých stylových oblastech

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Úvaha v různých stylových oblastech útvar slohového postupu úvahového (nejnáročnějšího) autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, aby dospěl k obecnějšímu závěru hloubka úvahy ovlivněna úrovní myšlení, životními zkušenostmi a bohatstvím poznatků autora úvaha historická, filozofická, citově podbarvená vyskytuje se v uměleckých dílech (součást řeči vypravěče – vysvětluje, zdůvodňuje děj, jednání postav; součást řeči postav – úvahy, jak se chovat, rozhodování, hodnocení jiných) v publicistice – úvodník, komentář (subjektivní charakter) ve vědeckém díle na začátku nebo v závěru (výhledy, perspektivy) posuzování problému, hlediska, různé názory, vlastní myšlenky společné rysy úvahy s výkladem: práce s fakty, příčinné vztahy mezi nimi, podmínky jejich vzniku, rozvoje, jejich podstata, následky, účinky --> hodnocení, postoj a perspektiva rozdílné rysy: úvaha nepracuje se všemi fakty, nerozebírá je, nevyužívá experimentu, jen o nich přemýšlí a hodnotí je vyvozuje obecné závěry, ale nepoučuje, nechce poučovat, ale přivést k zamyšlení subjektivní postoje a názory autora --> odraz ve volbě prostředků témata – aktuální jevy, obecné otázky kompozice logická stavba: od zkušeností, prožitků k jejich hodnocení, obecným závěrům, nebo od obecného ke konkrétnímu, nebo od obecného přes konkrétní příklady k obecnému východisko: zkušenosti, obecné poznatky, subjektivita autora -->zamyšlení, konkrétní příklady závěr: zásady, obecné závěry návrh osnovy Úvod – cíl úvahy Vlastní úvaha – přemýšlení (pozor na předčasnou generalizaci) Závěr – zdůraznění, shrnutí, vyvození základní myšlenky úvahy jazyk úvahy výrazy širokého významu (vztah, cíl, východisko, prostředek) hodnotící výrazy – adjektiva (vynikající), substantiva (úspěch, nespokojenost), adverbia (velmi, výborně) výrazy emocionální, metafory, jazyková pestrost syntax řečnické otázky, věty zvolací, žádací; logická návaznost vět

Témata, do kterých materiál patří