Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


V. Dyk - Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krysař Krysař Viktor Dyk O autorovi Byl to básník, politik, novinář a politik. Narodil se 31. prosince 1877 v Pšovce u Mělníka. Studoval na gymnáziu v Praze (učil jej také Alois Jirásek), poté nastoupil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Věnoval se novinařině, pracoval v Lumíru, zároveň byl politicky činný. Za první světové války se účastnil protirakouského odboje, za své psaní byl dokonce vězněn ve Vídni (1916 – 17). Byl velmi nacionalisticky orientovaný, stal se také kritikem tzv. hradní politiky (způsobu vlády TGM, E. Beneše a dalších). Od roku 1920 byl poslancem Národního shromáždění, od roku 1925 do své smrti senátorem. Jeho žena Zdenka Hásková, kterou si vzal v roce 1928 po více než dvacetileté známosti, byla také spisovatelka. Zemřel 14. 5. 1931 v Jugoslávii na infarkt. Dílo Do skupiny anarchistických buřičů byl přiřazen na základě několika básnických děl. Příklady: Poezie A porta inferi (lat. Od brány pekelné; raná subjektivní lyrika – hodně osobní, řeší své vnitřní problémy, konflikty; prvky dekadence, anarchismu, buřičství) 1897Satiry a sarkasmy (jednoduchá, prvoplánová satira glosující tehdejší politické dění) 1905Milá sedmi loupežníků (lyrickoepické, baladický příběh; části postavené na folkloru, lidové slovesnosti; nejvíce anarchistické dílo Viktora Dyka) 1906Válečná tetralogie (čtyři básnické sbírky vzniklé kolem období první světové války; nacionalismus, víra v národ, v samostatnost, vyzývání k odvaze) Lehké a těžké kroky, 1915 Anebo, 1917 Okno (velmi známá báseňZemě mluví, promluva země – matky ke svým dětem) 1921 Poslední rok, 1922Devátá vlna (melancholické, předtucha smrti) 1930 Próza Nejznámější je novelaKrysař (krysař přišel do města vyhubit krysy; když nedostal zaplaceno, nepošle město do záhuby jen kvůli tomu, že se zamiloval do měšťanky Agnes; když ona spáchá sebevraždu, ztrácí smysl života a odvede celé město do propasti (vč. sebe)) 1915 Drama Zmoudření Dona Quijota (tragédie o pěti dějstvích, volné zpracování Cervantesova románu) 1913 Krysař v kontextu Dobová literatura Zařazen uměle mezi tzv.anarchistické buřičeNacionalistickýSkupina anarchistických buřičů je uměle vytvořené označení pro autory, kteří na přelomu 19. a 20. století tvořili se shodnými znaky. Většinou vyjadřovali své zklamání nad něčím, vyzývali ke změně, chtěli svobodu. Sdružovali myšlenky anarchismu, antimilitarismu, civilismu a vitalismu. Každý z autorů anarchistických buřičů má pouze určitá díla s danými znaky, většinou ve své dřívější tvorbě, později se odvrací.Stanislav Kostka Neumann (Kniha mládí a vzdoru; později přírodní lyrika a hlavně socialistická poezie – Rudé zpěvy); Fráňa Šrámek (Života bído, přec tě mám rád; později vitalismus (= oslava života) a přírodní lyrika – Splav, Stříbrný vítr); František Gellner (Po nás ať přijde potopa!; Radosti života – osobní zpověď, autor lyrickým hrdinou s různými podobami); Vladimír Vašek – Petr Bezruč (Slezské písně – sbírka obsahuje kromě anarchistických básní také básně se sociální tématikou a básně národnostní, vlastenecké) Historické dění 1914 – 1918: první světová válka1918: vznik samostatné Československé republiky1918: bolševický převratDvacátá, třicátá léta: světová hospodářská krize Literatura: Česká moderna: časově od 90. let 19. století do první světové války; došlo k tzv. generační vzpouře autorů – nová generace autorů začíná kritizovat lumírovce, májovce, ruchovce. V roce 1895 vzniká Manifest české moderny, požadující individualitu autorů, právo vyslovit vlastní názor, vyslovují také politické a sociální názory; podepsáni např. J. S. Machar, A. Sova, O. Březina, V. Mrštík, F. X. Šalda. Dochází k rozvoji literární kritiky (František Xaver Šalda). Vznikají díla symbolistická (Otokar Březina), dekadentní (Karel Hlaváček), impresionistická (Antonín Sova)Proletáři: počátek 20. let 20. století, levicově orientovaná literatura stranící dělnické třídě, uznává kolektivismus, je optimistická. Většina autorů měla pouze proletářské období a pak tvořila jiný druh literatury. Autoři se sdružovali v rámci Devětsilu, skupiny sdružující spisovatele a umělecky činné studenty. Jiří Wolker, Josef Hora, Jaroslav SeifertPoetismus:Uvnitř Devětsilu převládl názor, že literatura by měla být apolitická, a z proletářské literatury se přesouvá k poetismu. Poetismus je ryze český umělecký svěr s prvky kubofuturismu, objevuje krásy světa, inspiruje se technickým pokrokem, cestováním… manifest poetismu vytvořil Karel Teige. Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, Jaroslav SeifertZahraniční autoři, příklady: Oscar Wilde (dekadent, Obraz Doriana Graye; Irsko, VB), Romain Rolland (antimilitaristický, realismus, Petr a Lucie; FR), Henri Barbusse (antimilitaristický, realismus, Oheň; FR), Marcel Proust (experimentální próza, Hledání ztraceného času; FR), Lion Feuchtwanger (realismus, historické romány, Žid Süss; Německo) Thomas Mann (realismus, Buddenbrookovi; Německo), Heinrich Mann (realismus, Profesor Neřád; Německo), James Joyce (experimentální literatura, Odysseus; Irsko, VB), Virginia Woolfová (experimentální literatura, Paní Dallowayová; VB), Maxim Gorkij (socialistický realismus, Matka; Rusko). V poeziiavantgardaSoučasníci: J. S. Machar, A. Sova, V. Mršík, F. X. Šalda, O. Březina (Ruce), P.Bezruč (Slezské písně), S.K.Neumann (Kniha lesů, vod a strání) Postavení v díle Viktora Dyka Krysař je nejznámějším prozaickým dílem Viktora Dyka.Vycházel nejprve na pokračování v Lumíru v roce 1915 pod názvem Pravdivý příběh, posléze vydán pod názvem Krysař v roce 1915 a s úpravami 1923.Ve stejném roce jako Krysař vychází první sbírka z Válečné tetralogie, Lehké a těžké kroky.poprvé uceleně vydáno r. 1915 (dílo vycházelo pod jiným názvem již v letech 1911-12 v časopise Lumír) – střední období autorovy tvorbypodruhé vydáno s úpravami v roce 1923 Tematický plán Obsah: Do města Hammeln přišel potulný krysař, tajemná a děsivá postava, aby město zbavil jejích krysích obyvatel. Zároveň zde potkal Agnes, do které se posléze zamiloval. Poté, co vyhnal z města krysy, dožadoval se u r

Témata, do kterých materiál patří