Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Viktor Dyk- krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Viktor Dyk- Krysař

1. část

 • zasazení výňatku

 • téma a motiv

- téma: láska a pomsta, kritika povrchnosti, pokrytectví

- motivem jsou středověké pověsti obohacené o milostný motiv

 • časoprostor

- Hameln v Německu, 1284

 • kompoziční výstavba

- členění na kapitoly

- chronologický postup

- retrospektivy, Krysař přemýšlí a vzpomíná, gradace až v samotném závěru

- vnitřní výstavba děje:

 • Expozice- Krysařův příchod do Hamelnu, jeho seznámení s Agnes

 • Kolize- vyhnání krys, nezaplacení Krysaři, chce si s městem vyrovnat účty, ale rozhodl se je ušetřit kvůli Agnes

 • Krize- Agnes řeší dvě problémy sebevraždou

 • Závěr- Krysař se rozhodne následovat Agnes, přitom hraje na svou píšťalu a strhává tak do svého průvodu všechny obyvatela města. Krysař a jeho následovatelé končí v propasti. Po této události nachází Jörgen jedno opuštěné dítě a začíná mu hledat matku, která by mu dala napít.

 • druh a žánr

- druh: epika

- žánr: novela

- forma: próza

2. část

 • hlavní postavy

- Krysař- tajemný cizinec, samotář, podivín, pesimista, vzbuzuje v lidech strach, miluje Agnes

- Agnes- mladá a krásná, milenka Krysaře a zároveň Dlouhého Kristiána, miluje Krysaře

- Dlouhý Kristián- mladík, který touží po spokojeném životě

- Sepp Jörgen – chudý rybář, vše chápe až na druhý den, tak trošku blázen, nerozumí písni krysaře

- Měšťaně- zkažení a zákeřní lidé, neumí dodržovat svoje sliby, záleží jim pouze na penězích

 • vyprávěcí forma

- er-forma, autor je vypravěčem

 • typy promluv

- nepřímá a přímá řeč, řečnické otázky

- dialogy, monology

3. část

 • jazykové prostředky

- spisovná čeština

- cizí slova- německé jména

- obrazná pojmenování

 • tropy a figury

- archaismy, metafory, líčení, přirovnání, symboly, inverze, personifikace

- slohové postupy- úvahový, popisný

- symbolika

 • píšťala= řemeslo

 • konflikt (krysař x město, umělec x společnost)

 • krysy- přetvářka, společenská špína

 • sedmihradské království- symbol plnění snů

 • Sepp Jörgen- symbol čisté duše, dá přednost dítěti)

 • dítě- naděje, nový život

 • hlavní myšlenka

- kritika majetnických a nepřátelských sklonů lidí ze společnosti, ke společenským vyděděncům

 • kontext autorovy tvorby

- básník, dramatik, prozaik, novinář+ politik

- vystudoval práva na Karlově Univerzitě, za 1. světové války byl v protirakouském odboji- zatčen a vězněn

- aktivně se zapojoval do politického života, po vzniku ČSR se stal senátorem

- zemřel při koupání v Jaderské moři- infarkt

- charakteristika díla: najdeme u něj prvky romantismu i symbolismu

- dílo: a) poezie: Satiry a sarkasmy, Milá sedmi loupežníků, Devátá vlna

b) próza Krysař

c) drama- Zmoudření Dona Quijota

 • literárně obecný kontext

GENERACE BUŘIČŮ

- tato generace působila na začátku 20. století

- nazýváni jako anarchističtí buřiči

Témata, do kterých materiál patří