Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Viktor Dyk- krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Viktor Dyk- Krysař 1. část zasazení výňatkutéma a motiv - téma: láska a pomsta, kritika povrchnosti, pokrytectví - motivem jsou středověké pověsti obohacené o milostný motiv časoprostor - Hameln v Německu, 1284 kompoziční výstavba - členění na kapitoly - chronologický postup - retrospektivy, Krysař přemýšlí a vzpomíná, gradace až v samotném závěru - vnitřní výstavba děje: Expozice- Krysařův příchod do Hamelnu, jeho seznámení s AgnesKolize- vyhnání krys, nezaplacení Krysaři, chce si s městem vyrovnat účty, ale rozhodl se je ušetřit kvůli AgnesKrize- Agnes řeší dvě problémy sebevraždouZávěr- Krysař se rozhodne následovat Agnes, přitom hraje na svou píšťalu a strhává tak do svého průvodu všechny obyvatela města. Krysař a jeho následovatelé končí v propasti. Po této události nachází Jörgen jedno opuštěné dítě a začíná mu hledat matku, která by mu dala napít. druh a žánr - druh: epika - žánr: novela - forma: próza 2. část hlavní postavy - Krysař- tajemný cizinec, samotář, podivín, pesimista, vzbuzuje v lidech strach, miluje Agnes - Agnes- mladá a krásná, milenka Krysaře a zároveň Dlouhého Kristiána, miluje Krysaře - Dlouhý Kristián- mladík, který touží po spokojeném životě - Sepp Jörgen – chudý rybář, vše chápe až na druhý den, tak trošku blázen, nerozumí písni krysaře - Měšťaně- zkažení a zákeřní lidé, neumí dodržovat svoje sliby, záleží jim pouze na penězích vyprávěcí forma - er-forma, autor je vypravěčem typy promluv - nepřímá a přímá řeč, řečnické otázky - dialogy, monology 3. část jazykové prostředky - spisovná čeština - cizí slova- německé jména - obrazná pojmenování tropy a figury - archaismy, metafory, líčení, přirovnání, symboly, inverze, personifikace - slohové postupy- úvahový, popisný - symbolika píšťala= řemeslokonflikt (krysař x město, umělec x společnost)krysy- přetvářka, společenská špínasedmihradské království- symbol plnění snůSepp Jörgen- symbol čisté duše, dá přednost dítěti)dítě- naděje, nový život hlavní myšlenka - kritika majetnických a nepřátelských sklonů lidí ze společnosti, ke společenským vyděděncům kontext autorovy tvorby - básník, dramatik, prozaik, novinář+ politik - vystudoval práva na Karlově Univerzitě, za 1. světové války byl v protirakouském odboji- zatčen a vězněn - aktivně se zapojoval do politického života, po vzniku ČSR se stal senátorem - zemřel při koupání v Jaderské moři- infarkt - charakteristika díla: najdeme u něj prvky romantismu i symbolismu - dílo: a) poezie: Satiry a sarkasmy, Milá sedmi loupežníků, Devátá vlna b) próza Krysař c) drama- Zmoudření Dona Quijota literárně obecný kontext GENERACE BUŘIČŮ - tato generace působila na začátku 20. století - nazýváni jako anarchističtí buřiči - charakteristické rysy: používali přirozenější a hovorovější jazyky, jejich vyjadřování bylo jednoznačnější (méně obrazných vyjádření, symbolů)autoři vedli bohémská život, sdružovali se, byli členy anarchistické skupiny kolem časopisu Nový kultnavazovali na generaci české modernybyli přezdívání jako „básníci života a vzdoru“ - symbolismus- literární a výtvarný směr, pojmenovaný podle používání symbolů- znaky označující nějaký abstraktní pojem, používali všech 5 smyslů, v literatuře převažuje poezie-> časté použití obrazných pojmenování (metafora, metonymie, synestezie= spojení 2 a více slov, které označují různé smyslové vjemy= sladké ticho) - další autoři: - Fráňa Šrámek- Života bído přec tě mám rád, Stříbrný vítr, Měsíc nad řekou - Stanislav Kostka Neumann- Rudé zpěvy, Dějiny lásky, Kniha lesů, vod a strání - František Gellner- Po nás ať přijde potopa - Petr Bezruč- Slezské písně, Stužkonoska modrá

Témata, do kterých materiál patří