Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Viktor Dyk - Krysař

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (100,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

VIKTOR DYK - KRYSAŘ LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: historická novela (próza, epika) Literární směr: poprvé uceleně vydáno r. 1915 (dílo vycházelo pod jiným názvem již v letech 1911-12 v časopise Lumír) – střední období autorovy tvorby; podruhé vydáno s úpravami v roce 1923; česká moderna Slovní zásoba: spisovná čeština; časté jsou personifikace (připisování lidských vlastností neživým věcem) Stylistická charakteristika textu: dialogy i monology; propracované popisy Vypravěč: vypravěčem je sám autor – vnější nezávislý pozorovatel děje (-er forma) Postavy: KRYSAŘ: chladnokrevný a tajemný samotář; jediná Agnes v něm dokáže probudit city; AGNES: prostá vesničanka, mladá a velice krásná; JÖRGEN: chudý a prostší rybář, kterému trvá déle, než něco pochopí; lidé si z něj utahují a dělají mu naschvály; RADNÍ: obyvateli města uznávaní, ale uvnitř zlomyslní lidé, kteří nedrží slib; aj. Děj: děj se odehrává v německém městečku Hameln, kam je povolán krysař, aby zahubil místní krysy → zoufalí radní souhlasí s peněžní odměnou → krysař se ve městě zamiluje do dívky Agnes, která je prvím člověkem, který opětuje jeho city → ostatní ho, stejně jako prostšího rybáře Jörgena, považují za méněcenného → krysař vykoná svou práci (vyvede svou píšťalou krysy z města a navede je do propasti) → radní mu však nechtějí zaplatit plnou částku, protože se domnívají, že neodvedl příliš těžkou práci → krysař se s nimi pohádá a navíc zjišťuje, že jeho milá Agnes čeká dítě s Kristiánem → znechucený odchází z města, ale brzy se kvůli lásce k Agnes vrací → po návratu zjistí, že Agnes mezitím ze zoufalství spáchala sebevraždu → kvůli promarněné lásce a znechucení nad společností všechny obyvatele města odvádí pomocí své magické píšťaly do propasti, kde všichni umírají → dobrovolně umírá i on sám → jediný, kdo přežije, je slabomyslný rybář Jörgen → vše mu dojde až druhý den a chystá se tedy skočit za ostatními do propasti, ale najde opuštěné novorozeně, kterého se ujímá a snaží se mu najít matku Kompozice: chronologická kompozice vyprávění – přímá návaznost děje Prostor: německé městečko Hameln Čas: ve středověku (původní německá pověst, ze které Dyk vycházel, se odehrává ve 13. století) Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): kritika společnosti – falešné předsudky a morální chyby; kritika a zesměšnění měšťanů LITERÁRNÍ HISTORIE - společensko-historické pozadí vzniku Politická situace (mocenské konflikty, aj.): mohutný hospodářský rozvoj (po roce 1865); 1. otevření Národního divadla v Praze (1881); 2. otevření Národního divadla po předchozím požáru (1883); probíhá 1. světová válka (1914-1918) Základní principy fungování společnosti v dané době: značné vlastenectví Kontext dalších druhů umění: HUDBA: Antonín Dvořák (1841-1904); MALBA: Alfons Mucha (1860-1939); Mikoláš Aleš (1852-1913); Vojtěch Hynais (1854-1925) – autor opony Národního divadla; Josef Čapek (1887-1945); František Kupka (1871-1957); Max Švabinský (1873-1962); SOCHAŘSTVÍ: Josef Václav Myslbek (1848-1922) Kontext literárního vývoje: probíhalo období české moderny ovlivněné symbolismem AUTOR Život autora: Viktor Dyk (1877-1931) – český básník, prozaik, dramatik, publicista a politik, v mládí představitel tzv. generace anarchistických buřičů; nar. se v Pšovce u Mělníka → gymnázium v Praze (jeho učitelem zde byl Alois Jirásek) → práva na UK → poté novinářem a spisovatelem → od r. 1907 (až do smrti) se podílel na časopise Lumír → r. 1911 začal být politický aktivní → za 1. svět. války byl součástí protirakouského odboje a byl vězněn za anarchistickou literární činnost (1916-17) → od r. 1918 byl redaktorem Národních listů a podílel se na založení politické strany Československá národní demokracie → ve volbách r. 1920 byl zvolen poslancem → od r. 1925 byl senátorem (až do smrti) → r. 1928 se oženil → zemřel r. 1931 na mrtvici při plavání v Jaderském moři (Chorvatsko); ZAJÍMAVOSTI: patřil mezi hlavní odpůrce a kritiky prvorepublikové hradní politiky a jejích hlavních představitelů, T. G. Masaryka a Edvarda Beneše; byl vášnivým šachistou Vlivy na dané dílo: staroněmecká pověst o krysařovi; romantismus; symbolismus Vlivy na jeho tvorbu: anarchismus; později pravicové názory a nacionalismus; Miguel de Cervantes y Saavedra Další autorova tvorba: tvořil zejména poezii, drama i prózu, okrajově také politická díla nebo vlastní paměti; POEZIE: Satiry a sarkasmy; Milá sedmi loupežníků; Okno; aj.; DRAMA (divadelní hry): Zmoudření Dona Quijota; Posel; Ondřej a drak; PRÓZA: Prsty Habakukovy; Můj přítel Čehona; vytvořil také známé libreto (scénický námět) k opeře Leoše Janáčka Výlety pana Broučka Inspirace daným literárním dílem (film, dramatizace, aj.): FILM: Krysař (čs. loutkový film; 1985) – dabing: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, aj.; Krysař (český film; 2003) – režie: F. A. Brabec; hrají: Ester Geislerová, Richard Krajčo, Petr Jákl, aj.; MUZIKÁL: Krysař (český muzikál; 1996) – tvůrci: Daniel a Mirjam Landovi LITERÁRNÍ KRITIKA Dobové vnímání díla a jeho proměny: dílo zcela jistě podpořilo autorovu značnou popularitu Dobová kritika díla a její proměny: dílo je kvalitativně stavěno na vrchol autorovy tvorby Aktuálnost tématu a zpracování díla: téma morálně zkažené společnosti (nehledě na historické podání díla) je i dnes bezpochyby velice aktuální ☞ Vybrané a zakoupené materiály není povoleno dále šířit prostřednictvím sítě Internet ☜ novela - próza spíše kratšího rozsahu; většinou se zaměřuje na jeden zcela jasný, ale i přesto poutavý příběh; typická je závěrečná pointa modernismus - umělecké hnutí, které vzniklo jako vzpoura proti tradicím; např. Franz Kafka symbolismus - umělecké hnutí; VZNIK: na konci 19. století ve Francii → největší rozmach na přelomu 19. a 20. století; CÍL: zobrazení věcí, které nelze vysvětlit racionálně (reakce na konkrétnost naturalismu); staví na symbolice anarchismus - ideologie, která usiluje o společnost bez jakékoli lidské hierarchie se značnou lidskou svobodou, např.bez politické moci; z anarchismu vycházela generace anarchistických buřičů, do

Témata, do kterých materiál patří