Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vítězslav Nezval + Konstantin Biebl - O autorovi a dílo

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

VÍTĚZSLAV NEZVAL (*1900 Biskoupky u Moravského Krumlova - † 1958 Praha) − dramatik, prozaik, překladatel a významný český básník − předním členem Devětsilu a spolutvůrcem poetismu a zakladatelem skupiny surrealistů v ČSR − r. 1934 založil skupinu surrealist. v ČSR a napsal manifest Surrealismus v ČSR − po r. 1948 patřil k hl. zastáncům socialistického realismu v poezii − v r. 1953 jmenován národním umělcům − strávil rok studií na právech v Brně a poté odešel na pražskou filozofii − DÍLO:  Pantomima (1924) • sbírka básní • ve své době nový typ bás. knihy, jejíž součástí byly ilustrace, fotografie, hud. příloha, … • obsahuje i stať Papoušek na motocyklu – básnický manifest poetismu1 • v 1. vydání vyšel oddíl čtyřverší Abeceda inspirovaný tvary jednotl. písem  Básně noci (1930) • bás. sbírka věnována O. Březinovi • shrnuje nejvýznam. básně Nezvalova poetistického období z let 1922-1929 • psána bez interpunkce metodou asociace a hry s důrazem na fantazii a smyslovou obraznost • zákl. téma: oslava tvořivé práce • střídá volný verš s pravidelným veršem • často využívá anaforu a asonaci • součástí skladba Edison ➢ Edison zobrazen jako objevitel nového světa a příklad tvůrčí radosti, ale i smutku ➢ psána pravidelným veršem s vnitřní zvukovou výstavbou veršů ➢ obs. měnící se refrény, množství aliterací, mnoho protikladů • do sbírky zařazena skladba Podivuhodný kouzelník – vyšla již v Pantomimě ➢ vyzývá ke změnám v literatuře i společnosti ➢ tato skladba se stala symbolem poetismu ➢ přináší vize nové kultury a nového života, touhu po harmonii mezi národy ➢ Kouzelník zosobňující poezii přichází, aby lidi naučil radosti ze života  Moderní básnické směry (1937) • komentovaná antologie • autor nabídl výbor poezie, medailonky autorů a literárněvědné studie o jednotlivých směrech  Absolutní hrobař (1937) • bás. sbírka • autor se inspiroval surreal. obrazy Salvadora Dalího a výt. technikami – např. dekalky – jimi je sbírka ilustrována • zákl. rysy básní: přesný, objektivní popis, zachycující prosté motivy, které splývají se snovými vizemi • krátké, úsporné verše  Pět minut za městem • bás. sbírka • zaměřena protiněmecky = proti okupaci • používá vlastenecké symboly (Vyšehrad, Tábor, Říp, …), alegorické motivy (selský král vs. kobylky nebo kat)  Manon Lescaut (1940) • divadelní hra složená ze sedmi obrazů • námět čerpán z románu abbého Prévosta z 18. stol. • Obsah: ➢ Hlavní hrdina Des Grieux se má stát knězem, ale zamiluje se do krásné Manon, kvůli níž se knězem nestane. Později se s Manon rozchází a stává se knězem, po dalším setkání s ní jí opět podléhá. Manon je nakonec vyslána do Ameriky (za trest), ale dříve, než se tam dostane, zemře na lodi Des Grieuxovi v náručí.  Další dílo: • bás. sbírky: Básně na pohlednice; Nápisy na hroby; Žena v množném čísle; Praha s prsty deště; Matka Naděje; Historický obraz; Veliký orloj; Stalin; Křídla; Chrpy a města • próza: Pan Marat; Jak vejce vejci • divadelní hry: Milenci z kiosku; Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou 1 poetismus = bás. směr používající různé bás. prostředky, autor si hraje se slovy →báseň nám nedává smysl KONSTANTIN BIEBL (*1898 Slavětín u Loun - † 1951 Praha) − lyrický básník, význ. představite umělecké avantgardy − ovlivněn proletářskou poezií přes poetismus, surrealismus se dostává k socialistickému realismu − účastnil se 1. SV, ale diagnostikovali mu TBC, a tak byl propuštěn, později se vyléčil a byl znova povolán − vystudoval lékařskou fakultu − vstoupil do KSČ − hodně cestoval → odrazilo se v lit. tvorbě − DÍLO:  Zloděj z Bagdadu (1925) • intimní a milostná lsyrika se stopami poetismu • básně mají překvapivou pointu  S lodí, jež dováží čaj a kávu (1927) • bás. sbírka věnována Karlu Teigemu • inspirací: cesta na Cejlon, Sumatru a Jávu • vyjadřuje stesk po domově • sugestivní obraznost • tvořena ze tří oddílů: ➢ Začarovaná studánka – milostné verše prolínány s motivy básníkova rodného kraje a vzpomínkami na válku ➢ S lodí, jež dováží čaj a kávu – zážitky z cest do Tichomoří ➢ Protinožci – verše o pobytu v exotických zemích  Nový Ikaros • poema • vrcholné dílo autora • rozvinuje metodu Apollinairova Pásma • ve čtyřech zpěvech se prolínají různé časové roviny a množství motivů  Cesta k lidem • jeho básnická prvotina • napsal ji společně se svým strýcem  knihy proletářské poezie: Věrný hlas, Zlom  surrealistické knihy poezie: Nebe peklo ráj, Zrcadlo noci  další dílo: Zlatými řetězy, Bez obav, cestopisné reportáže a lyrická próza

Témata, do kterých materiál patří