Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


vrchlicky-noc_na_karlstejne

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Jaroslav Vrchlický – Noc na Karlštejně veselohra o třech jednáních; zpracována i jako filmový muzikál poprvé hrána v českém národním divadle 25. května 1884 místo a čas děje: Karlštejn, červen roku 1363 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV: Císař Karel IV.AlžbětaArnošt z Pardubicpurkrabí Ješek z WartenberkaPetr, král cyperský a jeruzalémskýŠtěpán, vévoda bavorskýPešek Hlavně, páže na Karlštejně -AlenaOBSAH: Jednání první Hrad Karlštejn očekává příjezd svého pána Karla IV. Chvíli před ním přijíždí Štěpán, aby s králem vyjednal nějaké politické záležitosti. Purkrabí ho ale nabádá k odjezdu, protože pán sem jezdí za odpočinkem a ne za prací. Štěpán se ale nedá odbýt a zůstává na hradě. Setkává se zde s Petrem, který nevěří, že na hradě není žádná žena a domnívá se, že se tam alespoň jedna ukrývá. Uzavřou tedy se Štěpánem dohodu, že tuto dívku najdou. Na hrad se také dostane královna Alžběta, která přichází pro radu k Arnoštovi, protože je nešťastná a smutná, jelikož dlouho neviděla svého muže a doufá, že král kvůli ní pravidlo změní. Arnošt ví, že se tak nestane a převlékne ji proto za páže, aby mohla být králi alespoň na blízku. A také se sem dostane Alena, převlečená za panoše, která se vsadila se svým otcem, že přečká noc na Karlštejně. Odměnou jí pak bude povolení ke svatbě s milovaným Peškem. Ten jí nejprve plán rozmlouvá, bojí se císařova hněvu, ale nakonec souhlasí a navíc si spolu domluví v noci schůzku pod lípou, aby tam však Pešek mohl, musí předstírat nemoc. Jednání druhé Král je po cestě unaven a jde si odpočinout. Místo Peška je mu k dispozici převlečená Alžběta, která je celá roztřesená, že ji král pozná. Ten je ale zabrán do rozhovoru s Arnoštem a více si jí nevšímá. Baví se spolu o výzdobě hradu. Arnošt chce pomoci královně a ptá se, zda nemůže přijet na sezení kvůli jejímu nedokončenému portrétu. Král ale odmítá, má to být překvapení. Nakonec se ještě pokusí přimluvit za Štěpánovo vyslechnutí. I když je král ospalý, souhlasí. Než Štěpán přijde, vzpomíná král nahlas na svou královnu. Ta váhá, jestli se mu nemá vrhnout k nohám, ale nakonec zůstává v pozadí. Štěpán u krále neuspěje, tak se rozhodne více věnovat "honbě na děvčata". Zvlášť páže u krále je mu podezřelý. Sdělí to Petrovi a ten, když je král na modlitbách, odchází za pážetem a vymáhá na něm polibek. Převlečená královna ho nemůže odbýt, tak tasí a rozpůlí mu meč. Do toho vstupuje král a celou situaci nakonec zachrání Arnošt rychlou výmluvou a odvádí Petra na noční prohlídku kaplí. Král však pochybuje a uvědomí si, že mu páže připomíná královnu. Pozve ho k sobě a pozná ji. Přistoupí tedy na její hru. Popíjejí spolu a král mu ukáže dárek pro královnu. Nakonec se královna prořekne, ale král se vůbec nehněvá, je rád, že ji má u sebe. Ale na hradě zůstat nemůže, zavolá tedy Arnošta, aby jim připravil koně a oni mohli ještě v noci odjet na hrad Karlík. Ale Petr se Štěpánem obcházejí nádvoří, tudíž nemohou odjet. Jednání třetí Pešek přichází za Purkrabím, aby ho požádal o svědectví, že Alena přečkala noc na hradě. Purkrabí je nejdřív jejich nápadem zděšen, ale nakonec souhlasí. Když Pešek odejde, přichází za Purkrabím Štěpán, který se rozhodl ho potrápit tím, že mu oznámí, že spatřil u krále ženu převlečenou za páže. Purkrabí se obává, že je to Alena, odbude Štěpána, že to nějak vyřeší. Ale sám se obává, jak to dopadne. Chvíli na to má Alena domluvenou schůzku s Peškem. Padnou si do náručí, to ale netuší, že je pozorují Štěpán s Petrem. Ti si myslí, že Alena je to samé páže jako u císaře. Alena s Peškem ale zjistí, že je někdo sleduje a uprchnou. Purkrabí ztropí zmatek, král si myslí, že hledaná žena je královna a rozhodne se zapírat. Rozhodne se také, že nejlepší bude předstírat, že královna přijede znovu, jako že se ztratila na lovu. Purkrabí se ale přizná a prozradí Alenu s Peškem. To králi přijde vhod. Hledaná žena není císařovna a nechá je předvolat. Alena s Peškem se ale dostanou do potyčky a všermují se přímo před krále. Král vše vyřeší, Peška propustí a udělí mu rytířský řád, aby se mohl vzít s Alenou. V tom se ozvou famfáry a přijíždí královna. A král, jelikož jeho žena na hradě zůstat nemůže, s ní odjíždí na hrad Karlík. Hlavní myšlenka díla: Pro lásku je člověk ochotný udělat vše. I porušit pravidla. Umělecké a kompoziční prostředky: Knížka je psaná jako divadelní hra, objevují se zde převážně dialogy. Hra se skládá ze 3 jednání a v každém jednání je několik výstupů. Na začátku každého jednání se nachází odstavec, ve kterém nám autor přibližuje prostředí a postavy, které zrovna vystupují. Dílo je chronologicky uspořádané, psané spisovně, tak, aby jazyk odpovídal tehdejší době (není zde používaná dnešní čeština) Př.:Pochopil jsem dřív, než jsem viděl slzy tvé. Autor: Jaroslav Vrchlický se narodil v Lounech. Studoval gymnázium a filozofickou fakultu. Je představitelemlumírovců. Vzal si dceru Sofie Podlipské, která byla o generaci mladší. Působil jako vychovatel v Itálii. Byl profesorem na filozofické fakultě, kde učil dějiny literatury v různých zemích. Působil jako tajemník ČVUT. V 90. letech 19. století prochází jeho život krizí (osobní - manželství). Byl napaden mladou básnickou generací, v čele s básníkem Svatoplukem Macharem, protože napodobuje cizí vzory. Utrpěl mozkovou mrtvici. Ke konci života byl připoután na lůžko. Napsal 80 básnických sbírek. Mezi jeho díla patří mimo jiné iEklogy a písně, Dojmy a rozmary, Poutí k Eldorádu, Hlasy v poušti, Okna v bouři, Strom života, Zlomky epopeje. Ostatní: Noc na Karlštejně je český filmový muzikál, který natočil režisér Zdeněk Podskalský v roce 1973 na námět stejnojmenné divadelní hry Jaroslava Vrchlického. Z filmu pocházejí některé velmi známé písně skladatele Karla Svobody a textaře Jiřího Štaidla v podání Waldemara Matušky a Heleny Vondráčkové. Karla IV. ztvárnil Vlastimil Brodský, Elišku Pomořanskou Jana Brejchová, Petr Cyperský - Waldemar Matuška, Štěpán Bavorský - Miloš Kopecký.

Témata, do kterých materiál patří